Court decree № 83751173, 21.08.2019, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
21.08.2019
Case No.
902/637/19
Document №
83751173
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"21" серпня 2019 р. м. Вінниця Cправа № 902/637/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Поділлятрейдінвест-А", вул. Пирогова, 39, м. Вінниця, 21018, ідентифікаційний код 34849127

до: ОСОБА_2, вул. Кобзарська, 5, смт. Стрижавка, Вінницький район, Вінницька область, 23210, ідентифікаційний код НОМЕР_1

про стягнення 102 967, 91 грн.

В С Т А Н О В И В :

01.08.2019 року до Господарського суду Вінницької області надійшов позов ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Поділлятрейдінвест-А" до ОСОБА_2 про стягнення 62 668,55 грн. заборгованості за Договором оренди №51 від 07.12.2017 року, 10 947,94 грн. пені, 16 430, 42 грн. плати за зберігання майна, 1921,00 грн. витрат по оплаті судового збору та 11 000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

В якості підстави заявлених позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов'язань за Договором оренди №51 від 07.12.2017 року в частині здійснення орендної плати, оплати маркетингових послуг та відшкодування витрат за спожиті комунальні та експлуатаційні послуги.

Ухвалою суду від 06.08.2019 позов залишено без руху на підставі ч.ч. 1, 2 ст. 174 ГПК України та встановлено позивачу строк для усунення виявлених недоліків протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали про залишення позовної заяви без руху.

12.08.2019 на адресу суду надійшла заява позивача за №55 від 12.08.2019 про усунення недоліків позовної заяви, з якої вбачається, що позивачем визначено відповідачем фізичну особу ОСОБА_2.

Ухвалою суду від 14.08.2019 на підставі ч. 6 ст. 176 ГПК України зобов'язано відповідні органи надати інформацію про зареєстроване місце проживання відповідача ОСОБА_2.

16.08.2019 року до суду надійшла відповідь Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області №1497/02-6 від 16.08.2019 щодо відомостей про реєстрацію місця проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: вул. Кобзарська, 5, смт. Стрижавка, Вінницький район, Вінницька область.

За наслідками розгляду матеріалів позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Поділлятрейдінвест-А" №53 від 31.07.2019 суд встановив, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162, 164, 172 ГПК України, підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі, а також прийшов до висновку про те, що заявлений в межах даної справи позов підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження першочергово призначене для розгляду малозначних справ (ч. 3 ст. 12 ГПК України).

Тобто, основними положеннями господарського судочинства визначено мету запровадження спрощеного позовного провадження - розгляд малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Згідно із ч. 1 ст. 247 ГПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

На підставі ч. 2 ст. 247 ГПК України, у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

У випадку, передбаченому ч. 2 ст. 247 цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може: задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; або відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження (ч.ч. 1, 1 ст. 250 ГПК України).

Таким чином, законодавцем розмежовано підстави для прийняття рішення стосовно розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження.

Наявність клопотання позивача є обов’язковим у випадку ініціювання розгляду у порядку спрощеного провадження будь - якої іншої справи, окрім малозначної.

Віднесення судом відповідної справи до категорії малозначних є підставою для її розгляду у порядку спрощеного позовного провадження, з огляду на основні засади здійснення господарського судочинства.

Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

З огляду на предмет позовних вимог, судом не встановлено підстав для віднесення даної справи до виключного переліку проваджень, які повинні розглядатись за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 247 ГПК України, при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд, зокрема, враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Водночас, приписами ч.ч. 2-6 ст. 250 ГПК України визначено процесуальний порядок висловлення сторонами думки з приводу необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. А саме, шляхом подачі позивачем клопотання, а відповідачем заяви із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Однак, ч.ч. 2-6 цієї статті не застосовуються, якщо відповідно до цього Кодексу справа підлягає розгляду тільки в порядку спрощеного провадження (ч. 7 ст. 250 ГПК України).

Оскільки, в силу ч. 1 ст. 247 ГПК України, саме малозначні справи розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження, дана норма містить чітку та однозначну дефініцію, то вирішення питання про розгляд малозначних справ у порядку спрощеного позовного провадження віднесено до виключної компетенції господарського суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 ГПК України для цілей цього Кодексу малозначними, зокрема, є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи положення ст.ст. 12, 247, 250 ГПК України, оскільки ціна позову у справі №902/637/19 не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд приходить до висновку про віднесення даної справи до категорії малозначних та можливість здійснення її розгляду у порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

На підставі викладеного, враховуючи категорію та складність справи, обсяг та характер доказів, суд дійшов висновку, що дана справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з викликом сторін.

Керуючись ст.ст. 12, 176, 232-235, 238, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ :

1. Відкрити провадження у справі №902/637/19.

2. Розгляд справи здійснити за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Призначити справу до розгляду по суті на 17.09.19 о 12:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, зал № 1

4. В судове засідання викликати представників сторін для надання пояснень, з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу (паспорт або службове посвідчення). У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження.

5. Зобов'язати відповідача ОСОБА_2, надіслати (подати) до суду відзив на позовну заяву (з доказами надсилання копії відзиву позивачу) протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше 10.09.2019 року.

6. Зобов'язати позивача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Поділлятрейдінвест-А" надіслати (подати) до суду відповідь на відзив (із доказами направлення відповідачу) протягом п'яти днів з дня його отримання, але не пізніше 10.09.2019 року.

7. Зобов'язати відповідача ОСОБА_2, надіслати (подати) до суду заперечення щодо відповіді на відзив (із доказами направлення позивачу) протягом п'яти днів з дня їх отримання, але не пізніше 10.09.2019 року.

8. Встановити сторонам строк для вчинення процесуальних дій до 10.09.2019 року.

9. Роз'яснити учасникам справи, що кожна особа, яка бере участь у справі, повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, подавши всі наявні у неї докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги або заперечення.

10. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 ГПК України. У разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

11. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст.ст. 169, 170 ГПК України.

12. Відвід судді повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку першого судового засідання.

13. Звернути увагу сторін на можливість укладення мирової угоди на будь-якій стадії судового процесу.

14. Учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

Відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

15. Роз’яснити сторонам строки реалізації процесуальних прав при розгляді справи у порядку спрощеного позовного провадження, зокрема:

- позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу;

- позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до початку першого судового засідання;

- позивач вправі змінити предмет або підстави позову - не пізніше ніж за п'ять днів до початку першого судового засідання у справі;

- до початку першого судового засідання за клопотанням позивача допускається залучення до участі у справі співвідповідача та заміна первісного відповідача належним відповідачем;

- до початку першого судового засідання за заявою учасників справи допускається залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору;

- відповідач має право подати зустрічний позов у строк для подання відзиву.

16. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

17. Примірник ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також на електронну адресу позивача: Orenda@anastasiya.vn.ua

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 21.08.2019.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу - вул. Пирогова, 39, м. Вінниця, 21018

3 - відповідачу - вул. Кобзарська, 5, смт. Стрижавка, Вінницький район, 23210;

АДРЕСА_1, 21037

Часті запитання

Який тип судового документу № 83751173 ?

Документ № 83751173 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83751173 ?

Дата ухвалення - 21.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83751173 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83751173 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 83751173, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

The court decision No. 83751173, Commercial Court of Vinnytsia Oblast was adopted on 21.08.2019. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 83751173 refers to case No. 902/637/19

This decision relates to case No. 902/637/19. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 83723458
Next document : 83751175