Court decree № 83698610, 19.08.2019, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
19.08.2019
Case No.
910/9470/19
Document №
83698610
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження

"19" серпня 2019 р. м. Київ Справа № 910/9470/19

Суддя Конюх О.В., розглянувши позовні матеріали

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимабуд» (01004, м. Київ, вул. Рогнідинська,буд. 4 літера А, офіс 10, код 41481778)

до відповідача сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат «Хотівський» (08171, Київська область, Києво-Святошиснький район, с. Хотів, вул. Паширова,буд. 1, код 00849405)

про стягнення 5 363 738,52 грн.

ВСТАНОВИВ:

позивач - товариство з обмеженою відповідальністю «Оптимабуд» звернувся до господарського суду міста Києва з позовом від 16.07.2019 №16/07/19-1 до відповідача - сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат «Хотівський», в якому просить суд стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 5 363 738,52 грн., яка складається: із заборгованості у сумі 2 431 500,00 грн., що виникла на підставі договору №28/05-19 про відступлення права вимоги від 28.05.2019 та із заборгованості у сумі 2 932 238,52 грн. (2 867 350,00 грн. основного боргу + 64 888,52 грн. відсотки за користування позикою), що виникла на підставі договору №17/06-2019 про відступлення права вимоги від 17.06.2019.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 22.07.2019 передано матеріали позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимабуд» до сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю агрокомбінат «Хотівський» про стягнення коштів у розмірі 5 363 738,52 грн. за підсудністю до господарського суду Київської області.

Суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття заяви до розгляду та відкриття провадження у справі № 910/9470/19 в порядку загального позовного провадження.

Крім того, відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Суд, дослідивши матеріали позовної заяви, дійшов висновку, що рішення у даній справі може вплинути на права та/або обов`язки: ОСОБА_1 , товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Фінанс», товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Глобал Альянс».

За таких обставин, суд залучає до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: ОСОБА_1 , товариство з обмеженою відповідальністю «Юніт Фінанс», товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Глобал Альянс».

Керуючись ст.ст. 12, 50, 74, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №910/9470/19. Справа розглядатиметься в порядку загального позовного провадження.

2. Підготовче засідання у справі № 910/9470/19 призначити 16.09.2019 о 10:00. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108).

3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ).

4. Залучити до участі у справі в якості третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю «Юніт Фінанс» (01015, м. Київ, вул. Лаврська, будинок 18, код 34539380).

5. Залучити до участі у справі в якості третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Глобал Альянс» (01014, м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, буд. 20, офіс 338, код 41819960).

6. Зобов`язати позивача невідкладно, не пізніше двох днів з дня вручення йому копії ухвали про відкриття провадження, направити всім третім особам копію позову з доданими до неї документами. Докази направлення (опис вкладення) подати суду до початку підготовчого засідання (частина 2 ст. 172, частина 3 ст. 176 ГПК Укрїни).

7. Зобов`язати позивача подати суду:

- оригінали (для огляду) усіх доданих до позовної заяви письмових доказів (ч. 6 ст. 91 ГПК України).

8. Зобов`язати відповідача в строк до 09.09.2019 подати засвідчені банківською установою банківські виписки з відомостями про надходження коштів на рахунок СТОВ «Агрокомбінат «Хотівський» за Договорами поворотної фінансової допомоги від 23.05.2018, від 04.06.2018, від 14.09.2018, від 02.11.2018, за договором позики від 19.02.2019 №П-074/19-02/19; а також платіжні документи та/або банківські виписки з інформацією про сплату коштів СТОВ «Агрокомбінат «Хотівський» первісним кредиторам та/або новим кредиторам (станом на день подання) (частина 2 ст. 74 ГПК України).

9. Відповідач має право подати відзив (ст. 165 ГПК України) до 09.09.2019.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України). До відзиву додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи (ч. 6 ст. 165 ГПК України).

10. Попередити відповідача, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України).

11. Встановити строк для подання третім особам пояснень щодо позову до 16.09.2019. До пояснень додаються докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються пояснення третьої особи, документи, що підтверджують надіслання пояснень і доданих до них доказів іншим учасникам справи.

12. Зобов`язати учасників справи всі заяви, пояснення, клопотання, заперечення у справі викладати виключно в письмовій формі (частина 2 ст. 169 ГПК України).

13. Підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи. Повноваження адвоката як представника підтверджуються договором про надання правової допомоги (ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Суддя О.В. Конюх

Інформація про права та обов`язки сторін.

Відповідно до стаття 42 ГПК України учасники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

У випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

Відповідно до ст. 46 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу: позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу; позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною третьою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ст. 200 ГПК України учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов`язані виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну неповагу до суду або встановлених у суді правил. За прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом.

Часті запитання

Який тип судового документу № 83698610 ?

Документ № 83698610 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83698610 ?

Дата ухвалення - 19.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83698610 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83698610 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 83698610, Commercial Court of Kyiv Oblast

The court decision No. 83698610, Commercial Court of Kyiv Oblast was adopted on 19.08.2019. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 83698610 refers to case No. 910/9470/19

This decision relates to case No. 910/9470/19. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 83698609
Next document : 83698611