Court decree № 83618727, 14.08.2019, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
14.08.2019
Case No.
910/7846/19
Document №
83618727
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

14.08.2019Справа № 910/7846/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Ващенко Т.М. розглянувши позовну заяву Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (м. Київ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Максал» (м. Київ), ОСОБА_1 (Дніпропетровська обл . ) про стягнення грошових коштів, встановив:

Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Максал» (м. Київ), ОСОБА_1 про стягнення 114.583,62 грн., з яких: 99999,98 грн. заборгованості за кредитом, 2622,22 грн. заборгованості за відсотками на прострочену заборгованість, 9653,03 грн. заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 2308,39 грн. пені. за кредитним договором № б/н від 14.08.18.та договором поруки № POR1532504662486 від 14.08.18., з підстав невиконання відповідачами умов вказаних договорів.

За приписами ч. 1 ст. 176 ГПК України якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не є підприємцем, суд відкриває провадження протягом п`яти днів з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.

У разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду (частини 6,7 вказаної статті).

Статтею 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» орган реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

У відповідності до Договору поруки, поручителем за яким є фізична особа ОСОБА_1 , його адресою проживання вказано: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене Господарський суд міста Києва звернувся запитом до Відділу обліку проживання фізичних осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, про надання інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи: ОСОБА_1 - номер облікової картки платників податків НОМЕР_1 .

12.08.19. на запит суду від Відділу обліку проживання фізичних осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надійшла відповідь, що інформація щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_3 відсутня.

На запит суду до Головного управління державної міграційної служби України у Дніпропетровській області, яка до 04.04.16. року була повноважна про надання відповідної інформації, надано відповідь, що за даними ГУ ДМС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 був зареєстрований в Дніпропетровській області, Верхньодніпровському районі, смт. Новомиколаївка.

Судом було направлено запит до Новомиколаївської селищної Ради Верхньодніпровського району Дніпропетровської області про надання відповідної інформації, на який отримано відповідь, що відповідно до акта обстеження місця проживання ОСОБА_1 виявлено, що близько 15 років він не проживає за адресою в смт . Новомиколаївка .

Якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 10 ст. 176 ГПК України).

За вказаних підстав суд дійшов висновку, що відповідача по справі - фізичну особу ОСОБА_1 про розгляд справи № 910/7846/19 повідомляти на адреси: 1. АДРЕСА_2 ; 2. АДРЕСА_3 та через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Позовна заява відповідає вимогам, викладеним у ст. ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України.

Статтею 247 ГПК України передбачено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ГПК України, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 5 ст. 12 ГПК України).

За правилами ст. 250 Кодексу, питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Згідно з ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Виходячи з критеріїв, визначених ч. 3 ст. 247 ГПК України, враховуючи характер спірних правовідносин та предмет доказування, з огляду на те, що ціна позову в даній справі не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на день відкриття провадження в даній справі, суд дійшов висновку, що дана справа є малозначною та підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження на підставі ст. 247 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. 12, 176, 234, 235, 247, 250, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу № 910/7846/19 визнати малозначною. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання).

3. Відповідачу у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження надати суду відзив на позов у порядку, передбаченому ст. 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; докази направлення відзиву позивачу.

4. Позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив із врахуванням вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням положень ч. 3-6 ст. 165 ГПК. Надати суду докази направлення відповіді на відзив з доданими до нього документами на адресу відповідача.

5. Запропонувати відповідачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) надати суду заперечення на відповідь на відзив.

6. Роз`яснити учасникам справи, що відповідно до частини 7 статті 252 Господарського процесуального кодексу України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

7. Запропонувати сторонам надати суду у строк до 11.09.19. включно: додаткові письмові пояснення з обґрунтуванням своїх правових позицій по суті спору (у разі їх наявності), додаткові докази на підтвердження своїх пояснень (у разі їх наявності).

8. Зобов`язати сторін негайно повідомити суд у разі сплати (часткової) відповідачем заборгованості, яка є предметом даного спору.

9. Заяви, клопотання та заперечення (з процесуальних питань) подавати тільки в письмовій формі (ч. 2 ст. 169 ГПК України).

10. Повідомити, що сторони відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

11. Довести до відома учасників судового процесу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

12. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. ч. 3, 4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України).

13. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/

14. Ухвала набрала законної сили 14.08.19.та оскарженню не підлягає.

Суддя Т.М. Ващенко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Часті запитання

Який тип судового документу № 83618727 ?

Документ № 83618727 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83618727 ?

Дата ухвалення - 14.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83618727 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 83618727 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 83618726
Next document : 83618728