Court decree № 83536576, 07.08.2019, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
07.08.2019
Case No.
908/1718/19
Document №
83536576
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

номер провадження справи 4/134/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

07.08.2019 Справа № 908/1718/19

м. Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Зінченко Н.Г., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Катран», (49000, Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 68)

до відповідача Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго», (69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 14)

про стягнення 8929,44 грн. попередньої оплати за договором про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009, 66,78 грн. 3 % річних та 44,64 грн. інфляційних витрат

ВСТАНОВИВ

11.07.2019 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява за б/н і б/д (вх. № 1853/08-07/19 від 11.07.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю «Катран», м. Дніпро до Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго», м. Запоріжжя про стягнення 8929,44 грн. попередньої оплати за договором про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009, 66,78 грн. 3 % річних та 44,64 грн. інфляційних витрат.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.07.2019 справу № 908/1718/19 за вище вказаною позовною заявою розподілено судді Зінченко Н.Г.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.07.2019 у справі № 908/1718/19 позовну заяву залишено без руху, позивачу надано строк терміном не пізніше 01.08.2019 для усунення недоліків позовної заяви.

02.08.2019 на адресу господарського суду Запорізької області від ТОВ «Катран», м. Дніпро надійшла заява про усунення недоліків б/н і б/д (вх. № 08-08/15849/19 від 02.08.2019) з відповідними додатками до неї щодо виконання вимог ухвали суду від 16.07.2019 у справі № 908/1718/19.

За приписами ч. 7 ст. 116 ГПК України строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові коти здані на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв`язку.

Як вбачається з поштової накладної «Укрпошта Експрес» № 490381569280 та конверту, в якому заява про усунення недоліків позовної заяви б/н надійшла до служби діловодства суду, на пошту вона здана 31.07.2019.

Таким чином, суд вважає, що ТОВ «Катран», м. Дніпро належним чином і у встановлений судом строк виконало вимоги ухвали господарського суду Запорізької області від 16.07.2019 у справі № 908/1718/19.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 ГПК України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

За приписами ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162 ГПК України. Підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 250 ГПК України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Частиною 2, 3 ст. 252 ГПК України передбачено, що розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 5 ст. 12 ГПК України унормовано, що для цілей цього кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (192100,00 грн.); 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (960500,00 грн.).

Суд враховує, що предметом спору є стягнення 8929,44 грн. попередньої оплати за договором про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009, 66,78 грн. 3 % річних та 44,64 грн. інфляційних витрат, а всього – 9040,86 грн. заборгованості, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а тому відповідно до ч. 5 п. 1 ст. 12 ГПК України та ч. 1 ст. 247 ГПК України дана справа є малозначною справою, яка повинна розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження в силу імперативної норми закону, також зазначена справа не підпадає під виключення, що передбачені ч. 4 ст. 247 ГПК України.

Приписами частини 5 статті 252 ГПК України встановлено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи, що до позовної заяви наданні документи, на яких ґрунтуються позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 8929,44 грн. попередньої оплати за договором про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009, 66,78 грн. 3 % річних та 44,64 грн. інфляційних витрат, з огляду на категорію та складність справи, обраний позивачем спосіб захисту свого права, обсяг та характер доказів у справі, суд ухвалює проводити розгляд цієї справи в порядку спрощеного позовного провадження з повідомлення (викликом) сторін.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття до розгляду та відкриття провадження у справі № 908/1718/19.

Також суд зазначає, що одночасно з позовною заявою на адресу суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, яким позивач просив суд витребувати у ПАТ «Запоріжжяобленерго» договір про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009, у зв`язку з його втратою та не збереженням його копії на підприємстві позивача. За текстом заяви про усунення недоліків б/н і б/д (вх. № 08-08/15849/19 від 02.08.2019) позивач зазначає про відкликанням ним раніше поданого клопотання про витребування доказів, у зв`язку із тим, що оригінал зазначеного договору позивачем на цей час відновлено, оригінал примірника договору знаходиться у позивача, належним чином посвідчена копія договору про постачання електричної енергії № 1298 від 02.02.2009 додана позивачем до заяви про усунення недоліків.

Враховуючи викладене, клопотання ТОВ «Катран», м. Дніпро про витребування доказів судом не розглядається.

Керуючись ст., ст. 12, 174, 176, 234, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 908/1718/19. Присвоїти справі номер провадження 4/134/19.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.

3.Судове засідання призначити на 05.09.2019 об 11 год. 30 хвил., яке відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4; корпус № 1, в залі суд. засідань №305, з повідомленням сторін.

Телефон контакт-центру 0-800-501-492.

4. Запропонувати відповідачу відповідно до ст., ст. 165, 251 ГПК України у строк не пізніше 29.08.2019 подати до суду відзив на позовну заяву із його документальним обґрунтуванням і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову або його визнання; у разі незгоди з нарахованою заборгованістю – навести свій контррозрахунок. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів позивачу та докази направлення/надання надати суду (додати до відзиву).

Згідно ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

5. Суд роз`яснює позивачу що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 46 ГПК позивач вправі збільшити або зменшити розмір вимог до початку першого судового засідання а також відповідно до ч. 3 ст. 46 ГПК позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

6. Суд зазначає, що відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

7. Суд звертає увагу сторін, що відповідно до ч. 5 ст. 46 ГПК України у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Роз`яснити учасникам справи, що заяви і клопотання по справі необхідно оформлювати згідно вимог ст. 170 ГПК України і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до засідань (в строки встановлені судом).

8. Направити копію ухвали сторонам по справі.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

10. Ухвала підписана 07.08.2019.

11. Учасники по справі можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

Суддя Н.Г.Зінченко

Попередити сторони про відповідальність передбачену ст. 135 ГПК України.

Відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Часті запитання

Який тип судового документу № 83536576 ?

Документ № 83536576 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83536576 ?

Дата ухвалення - 07.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83536576 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83536576 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 83536576, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 83536576, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 07.08.2019. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 83536576 refers to case No. 908/1718/19

This decision relates to case No. 908/1718/19. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 83536574
Next document : 83536579