Court decree № 83457837, 01.08.2019, Commercial Court of Chernihiv Oblast

Approval Date
01.08.2019
Case No.
927/882/18
Document №
83457837
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

У Х В А Л А

01 серпня 2019 року м. Чернігівсправа № 927/882/18

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Оленич Т. Г., в ході підготовчого засідання по справі №927/882/18

за позовом: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер», вул. Полуботка, 7, місто Чернігів, 14000 (вул. Запорізька, буд.10, м. Бориспіль, Київська область, 08300)

про стягнення 1700000грн.00коп. вартості частки майна,

за участю представників сторін:

від позивача: Стецька М.В. - адвоката (довіреність від 28.01.2019);

від відповідача: не з`явився,

В С Т А Н О В И В:

Позивач - ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Чернігівської області з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер» про стягнення з останнього 718437грн.50коп. вартості частини майна товариства, пропорційну розміру частки позивача в статутному капіталі, в тому числі 305200грн. частини прибутку товариства за 2017 рік.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем корпоративних прав позивача внаслідок невиплати йому обов`язкових виплат, що належать до сплати при виході учасника з товариства.

Відповідач письмового відзиву на позов не надав.

В підготовче засідання, яке призначено судом на 01.08.2019, представник відповідача не з`явився.

Копії ухвали від 24.07.2019, якою відповідача в порядку, встановленому ст.120 Господарського процесуального кодексу України, викликано в підготовче засідання, призначене на 01.08.2019, направлялись рекомендованими листами з повідомленням про вручення як на адресу відповідача, зазначену у позовній заяві - м. Чернігів, вул. Полуботка, 7 , інформація про яку також міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, так й на адресу попередньої реєстрації за місцезнаходженням виробництва - Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька, буд. 10, повернулись неврученими з відмітками оператора поштового зв`язку «для уточнення адреси організації» та «за закінченням терміну зберігання».

Аналіз норм господарського процесуального права, зокрема, закріплених в ч.7 ст.120, ч.6 ст.242 Господарського процесуального кодексу України, свідчить, що у разі якщо судове рішення направлено судом особі за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду, або за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси, і повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення, інші причини, які не дали змоги оператору поштового зв`язку виконати обов`язки, тощо, то вважається, що таке судове рішення вручене адресату.

Таким чином, суд доходить висновку, що судом вжиті передбачені господарським процесом заходи щодо належного повідомлення відповідача про дату, час та місце проведення підготовчого засідання по розгляду справи.

Враховуючи, що ухвали суду надсилалися відповідачу на адресу, зазначену у позовній заяві та іншу адресу, інформація про яку міститься у справі, тому суд доходить висновку, що відповідач повідомлений належним чином про дату, час та місце підготовчого засідання по розгляду справи.

Відповідно до ч.1 ст.202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

За правилами п.1 ч.3 ст.202 Господарського процесуального кодексу України у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки, суд розглядає справу за відсутності такого учасника, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання.

Враховуючи вищевикладене, судом постановлено протокольну ухвалу про продовження підготовчого засідання за відсутності представника відповідача.

01 серпня 2019 року до справи через канцелярію суду до початку призначеного підготовчого засідання від позивача надійшло клопотання про збільшення розміру позовних вимог, в якій позивач з посиланням на здійснений ним аналіз наявних у справі фінансових звітів відповідача, зазначає, що балансова вартість належної йому частки у статутному капіталі відповідача становить 1709725грн. Проте позивач просить стягнути з відповідача 1700000грн. вартості частки майна ТОВ «Укрполімер», пропорційну його частці у статутному капіталі відповідача, в тому числі 305200грн. задекларованого за 2017 рік прибутку. До заяви подані докази сплати судового збору на суму збільшення позовних вимог, а також на виконання вимог ч.5 ст.46 Господарського процесуального кодексу України подано докази направлення її копії відповідачу.

В підготовчому засіданні представник позивача підтримав заяву про збільшення розміру позовних вимог.

Ознайомившись зі змістом заяви, вислухавши пояснення та доводи представника позивача, суд доходить висновку про наявність підстав для прийняття збільшення розміру позовних вимог, про яке заявив позивач, з огляду на таке.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Під збільшенням розміру позовних вимог слід розуміти збільшення суми позову за тією ж вимогою, яку заявлено у позовній заяві.

Фактично заява позивача про збільшення розміру позовних вимог стосується збільшення суми грошових коштів, які належали до виплати йому при виході зі складу учасників товариства, та щодо стягнення яких заявлено цей позов. Отже позивачем збільшено суму позову на 981562грн.50коп. саме вартості частки майна товариства, пропорційної його частці у статутному капіталі товариства.

Враховуючи, що збільшення розміру позовних вимог є суб`єктивним правом позивача, в силу приписів ч. 2 ст.14 Господарського процесуального кодексу України позивач, як учасник справи, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд, підстави для повернення заяви без розгляду відсутні, тому судом приймається збільшення позивачем на 981562грн.50коп. розміру позовних вимог.

В зв`язку із прийняттям судом збільшення позовних вимог має місце нова ціна позову - 1700000грн., а позовні вимоги полягають у стягненні з відповідача 1700000грн. вартості частини майна товариства, пропорційній розміру частки позивача в статутному капіталі, в тому числі 305200грн. частини прибутку товариства за 2017 рік.

Також під час підготовчого засідання представником позивача подано заяву про призначення експертизи. Заява обгрунтовується збільшенням позивачем розміру позовних вимог та необхідності спеціальних знань щодо оцінки достовірності розрахунку заявленої до стягнення суми. У заяві позивачем запропоновано питання, яке може бути поставлено на вирішення судової експертизи, а саме: "якою, за даними наявного у справі №927/882/18 фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва станом на 31.12.2017 є балансова вартість частки ОСОБА_1 у майні ТОВ «Укрполімер», що складала 25% та підлягала до виплати йому станом на 08.12.2017, у зв`язку із виходом із складу учасників цього товариства?".

Вислухавши в ході підготовчого засідання позицію та доводи позивача, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання позивача про призначення судової експертизи, виходячи з такого.

За змістом ч.1, 2 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками експертів.

Згідно із ч.2 ст.98 Господарського процесуального кодексу України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Відповідно до ч.1 ст.99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Предметом спору у даній справі є стягнення вартості частки майна відповідача та частини прибутку, які належали до виплати позивачу при його виході зі складу учасників ТОВ «Укрполімер».

Суд приймає до уваги, що позивач у заяві про призначення судової економічної експертизи просить визначити вартість частини майна ТОВ «Укрполімер», яка належала йому до сплати в зв`язку із виходом зі складу учасників товариства, на підставі наявних у справі фінансових звітів відповідача.

Під час вирішення питання про призначення судової експертизи судом враховуються, що позивач, обгрунтовуючи збільшення розміру позовних вимог, посилався на дані фінансового звіту відповідача на 31.12.2017, проте самостійно надати висновок експерта з питання щодо балансової вартості майна відповідача не зміг.

Враховуючи, що для установлення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна, яка підлягає сплаті при виході учасника зі складу засновників, а також для визначення вартості частини майна товариства на момент виходу позивача з товариства за даними наявних у справі фінансових звітів, потребуються спеціальні знання, суд вважає за необхідне призначити судову економічну експертизу.

Відповідно до ч.5 ст.99 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право запропонувати питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

Позивачем у заяві про призначення експертизи викладено питання, яке він вважає за необхідне поставити на вирішення судової експертизи.

Проте, суд вважає за доцільне змінити запропоноване позивачем питання з огляду на таке.

За загальними правилами, вартість майна та розмір частини прибутку товариства, що належать до виплати учаснику, який вийшов, обчислюються на дату виходу учасника з товариства. Визначаючи дату, станом на яку має бути визначено вартість майна, суд приймає до уваги, що момент виходу учасника товариства з обмеженою відповідальністю зі складу учасників не пов`язується ні з проведенням загальних зборів учасників товариства, ні з внесенням змін до Статуту товариства, а відтак дата виходу позивача із товариства має визначитися з урахуванням дати спливу строку, визначеному у заяві позивача про вихід. З огляду на вищевикладене, суд доходить висновку, що вартість майна відповідача та розмір суми, яка належала до сплати позивачу в зв`язку з його виходом, має встановлюватися в ході експертного дослідження станом на дату, яка є остаточним днем закінчення тримісячного строку, вказаного позивачем у заяві про вихід з Товариства, тобто - на 20 жовтня 2017 року. Враховуючи, що в матеріалах справи крім фінансового звіту ТОВ «Укрполімер» на 31.12.2017 (а.с.56) знаходиться фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укрполімер» на 30.09.2017 (а.с.54-55), який є більш наближеним до дати виходу позивача з товариства, тому суд вважає за необхідне поставити на вирішення судової експертизи питання щодо визначення балансової вартості частки майна відповідача, пропорційної розміру частки позивача в статутному капіталі товариства як за даними фінансового звіту за 12 місяців 2017 року, так й за даними фінансового звіту за 9 місяців 2017 року.

Крім того, суд вважає за необхідне поставити на вирішення судової експертизи питання про визначення розміру частини прибутку відповідача станом на момент виходу позивача із товариства, оскільки позивач до заявленої до стягнення суми - 1700000грн. також включив і суму 305200грн. прибутку, обчисленого за даними фінансового звіту відповідача за 2017 рік.

Вирішуючи питання про обрання експертної установи або судового експерта, якому може бути доручено проведення судової економічної експертизи, суд приймає до уваги, що позивачем не обрано експерта та експертну установу, а тому суд вважає за доцільне доручити проведення судової експертизи Чернігівському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Приймаючи до уваги, що судова експертиза призначається за клопотанням позивача, в зв`язку з цим суд доходить висновку про покладення витрат, пов`язаних з її проведенням, на позивача.

В силу приписів ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України суд може зупинити провадження у справі з власної ініціативи у випадку призначення судової експертизи.

Враховуючи, що для проведення судової експертизи матеріали справи мають бути надіслані до експертної установи, в зв`язку з цим подальший розгляд справи не представляється можливим, а тому суд доходить висновку про наявність підстав для зупинення провадження у справі в зв`язку з призначенням судової експертизи.

Керуючись ст.73, 99, 100, 102, 228, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Клопотання позивача - ОСОБА_1 - про призначення судової економічної експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручити Чернігівському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (14027, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25-А).

3. На вирішення експерта поставити питання:

- В якому розмірі підтверджується вартість частини майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрполімер» (юридична адреса: вул. Полуботка, 7, м. Чернігів, 14000; адреса місцезнаходження: вул. Запорізька, б.10, м. Бориспіль, Київська область, 08300) пропорційно частці в розмірі 25% статутного капіталу товариства, що підлягає виплаті ОСОБА_1 , за даними фінансової звітності станом на 30.09.2017 та на 31.12.2017?

- Яку суму становить частка прибутку, одержаного Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполімер» (юридична адреса: вул. Полуботка, 7, м. Чернігів, 14000; адреса місцезнаходження: вул. Запорізька, б.10, м. Бориспіль, Київська область, 08300) в 2017 році, яка належить до виплати ОСОБА_1 до моменту його виходу, а саме: до 20 жовтня 2017 року?

4. Витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи, покласти на позивача - ОСОБА_1 , зобов`язавши його оплатити вартість експертизи.

5. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Провадження у справі зупинити на час проведення судової експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ст.256 Господарського процесуального кодексу України, та в порядку з урахуванням приписів п.п.17.5 п.17 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

З текстом даної ухвали можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.

В підготовчому засіданні 01.08.2019 судом проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено 05 серпня 2019 року.

Суддя Т. Г. Оленич

Часті запитання

Який тип судового документу № 83457837 ?

Документ № 83457837 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83457837 ?

Дата ухвалення - 01.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83457837 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83457837 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 83457837, Commercial Court of Chernihiv Oblast

The court decision No. 83457837, Commercial Court of Chernihiv Oblast was adopted on 01.08.2019. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information quickly.

The court decision No. 83457837 refers to case No. 927/882/18

This decision relates to case No. 927/882/18. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 83457823
Next document : 83457839