Court decree № 83220216, 24.07.2019, Commercial Court of Chernihiv Oblast

Approval Date
24.07.2019
Case No.
927/525/19
Document №
83220216
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

У Х В А Л А

24 липня 2019 року м. Чернігів справа № 927/525/19

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С.Сидоренка, розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-АГРО-ПІВНІЧ» про поновлення пропущеного процесуального строку по справі за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН ВЕЙ ЛОГІСТИКА» 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 129до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-АГРО-ПІВНІЧ» 15000, смт. Ріпки Чернігівської області, вул. Промислова, 25, кв. 4про стягнення 285 975 грн. 00 коп.

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН ВЕЙ ЛОГІСТИКА» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-АГРО-ПІВНІЧ» про стягнення 285 975,00 грн. заборгованості по оплаті товару, поставленого згідно договору № 64 поставки від 18.10.2018р.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем взятих на себе зобов`язань щодо своєчасної оплати поставленого товару.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 01.07.2019р., зокрема, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; визнано справу № 927/525/19 малозначною; задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН ВЕЙ ЛОГІСТИКА» щодо здійснення розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження; постановлено здійснювати розгляд позовної заяви за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами; встановлено процесуальний строк для подання відповідачем відзиву на позовну заяву – протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

22 липня 2019 року від відповідача надійшов відзив на позовну заяву із змісту якого вбачається, що відповідач не визнає позовні вимоги та просить відмовити у задоволенні позову.

Одночасно відповідач у відзиві на позов просить поновити пропущений процесуальний строк на подання відзиву і клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

В обґрунтування поданої заяви про поновлення строку відповідач зазначає, що копія позовної заяви ТОВ «ГРІН ВЕЙ ЛОГІСТИКА» була отримана ним лише 09.07.2019р., тобто пізніше ніж ухвала суду від 01.07.2019р.

Оскільки відповідач не має у своєму штаті юрисконсульта, 15.07.2019р. між ТОВ «ТЕРРА-АГРО-ПІВНІЧ» та адвокатом Кравченком В.В. було укладено договір про надання товариству правової допомоги.

Зазначені обставини не дали можливості відповідачу подати відзив на позовну заяву у встановлені законом процесуальні строки.

Також, з огляду на ціну позову і характер доказів у справі, відповідач просить здійснювати розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Згідно ст. 161, 165 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом. Заявою по суті справи є, зокрема, відзив на позовну заяву (відзив). Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у передбачених цим Кодексом випадках. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.

Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні встановлені в ст. 251 Господарського процесуального кодексу України згідно положень якої відзив подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву.

Оскільки ухвала суду від 01.07.2019р. була отримана відповідачем 04.07.2019р., що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 1400044696993, строк на подання відзиву сплив 19.07.2019р.

За правилами ст. 118, 119 Господарського процесуального кодексу України, право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

Приписом ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь – якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості визначені в ст. 129 Конституції України як основні засади судочинства.

Матеріалами справи підтверджується, що копія позовної заяви з доданими до неї документами була направлена позивачем відповідачеві 25.06.2019р. (трек – номер 1400044734097).

До відзиву на позов відповідачем додано витяг з офіційного сайту АТ «Укрпошта» в якому вказано, що поштове відправлення з трек – номером 1400044734097 було вручено особисто адресату 09.07.2019р.

Також із доданих до відзиву документів вбачається, що 15.07.2019р. між відповідачем та адвокатом Кравченком В.В. був укладений договір про надання правової допомоги.

Зважаючи на отримання відповідачем копії позовної заяви після отримання копії ухвали суду про відкриття провадження у справі та на укладення відповідачем у найкоротший термін договору про надання правової допомоги, суд вважає відповідні обставини поважними причинами пропуску відповідачем процесуального строку, встановленого законом.

За таких обставин, заява відповідача про поновлення процесуального строку на подання відзиву на позов і клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін підлягає задоволенню.

У відповідності з ч. 6 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного існування таких умов:

1) предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення (ч. 7 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України).

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у 2019 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2019р. встановлений в розмірі 1 921,00 грн.

Оскільки ціна позову ТОВ «ГРІН ВЕЙ ЛОГІСТИКА» перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, клопотання відповідача про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін підлягає задоволенню.

Згідно ст. 120 Господарського процесуального кодексу України, суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Керуючись ст. 118 – 120, 234, 251, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-АГРО-ПІВНІЧ» пропущений процесуальний строк на подання відзиву і клопотання про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-АГРО-ПІВНІЧ» про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Призначити справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 31 липня 2019 р. о 11:00 у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судових засідань № 305.

Викликати для участі в судовому засіданні представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН ВЕЙ ЛОГІСТИКА» в якості позивача. Повідомити позивача, що у разі його неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійде заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Викликати для участі в судовому засіданні представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА-АГРО-ПІВНІЧ» в якості відповідача. Повідомити відповідача, що його неявка не перешкоджає проведенню судового засідання та розгляду справи.

Копії цієї ухвали надіслати сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя А.С.Сидоренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83220216 ?

Документ № 83220216 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83220216 ?

Дата ухвалення - 24.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83220216 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83220216 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 83220216, Commercial Court of Chernihiv Oblast

The court decision No. 83220216, Commercial Court of Chernihiv Oblast was adopted on 24.07.2019. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 83220216 refers to case No. 927/525/19

This decision relates to case No. 927/525/19. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 83220214
Next document : 83220218