Decision № 83134786, 18.07.2019, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
18.07.2019
Case No.
755/9407/19
Document №
83134786
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 755/9407/19

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2019 р. суддя Дніпровського районного суду м. Києва Яровенко Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Мегабанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості , -

в с т а н о в и в:

Представник АТ «Мегабанк» за довіреністю Шапошников О .О. звернувся до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договороммотивуючи вимоги тим, що 30.07.2018 року між ОСОБА_1 та ПАТ «Мегабанк» було укладено кредитний договір № 123-608-850-2-18-Г (з ануїтетними платежами) відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 100 896,86 грн. на строк до 29.07.2021 року зі сплатою 15 % річних.

30.07.2018 року грошові кошти в розмірі 100 896,86 грн. були видані відповідачу, що підтверджується випискою з розрахунку № НОМЕР_3 та копією заяви на видачу готівки № ТR.18142151.14955.46 від 30.07.2018 року.

Відповідно до п.4.1 Кредитного договору повернення кредиту та сплата процентів за користування ним здійснюється щомісячними ануїтетними платежами передбаченими договором.

Починаючи з 01.10.2018 року відповідачем ОСОБА_1 не сплачуються в повному обсязі ануїтетні платежі за кредитом.

З 03.01.2019 року відповідачу ОСОБА_1 було встановлено процентну ставку в розмірі 0,1 % річних.

ВАТ «Мегабанк» свої зобов`язання за договором виконав в повному обсязі. Позичальник умови кредитного договору належним чином не виконувала грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом не вносила.

Згідно п.4.4 Кредитного договору у разі порушення строків сплати ануїтет них платежів та комісійної винагороди понад 90 календарних днів позивач обліковує заборгованість за кредитним договором в повному обсязі на відповідному рахунку простроченої заборгованості. Позивач припиняє нарахування щомісячної винагороди, процентна ставка за Кредитом встановлюється в розмірі встановленому у п.2.11. договору , штраф за невиконання зобов`язань у розмірі передбаченому п.6.3 Договору.

Відповідно до п.2.8 Договору розмір комісійної винагороди за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 2,5% від суми кредиту сплачується щомісячно не пізніше останнього робочого дня.

Відповідно до п.6.3 кредитного договору у разі порушення строків сплати ануїтет них платежів та або комісійної винагороди понад 90 календарних днів, відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 45 процентів від суми кредиту.

У зв`язку з зазначеними порушеннями позичальник ОСОБА_1 станом на 27.02.2019 року має заборгованість - 161 743, 03 грн. з яких: 98 622,03 грн. - сума залишку заборгованості за кредитом; 5 105, 31 грн. - сума процентів за користування кредитом за період з 03.09.2018 р. по 26.02.2019 р.; 12 612,10 грн - сума комісійної винагороди за період з 03.09.2018 року по 02.01.2019 р включно; 45 403, 59 грн. - штраф.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до наступного.

Ухвалою Дніпровського районного суду від 27 червня 2019 року провадження по справі відкрито та призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Відповідач ОСОБА_1 ухвалу суду від 27.06.2019 року про відкриття провадження у справі в порядку спрощеного провадження та позовну заяву з додатками не отримала, про що свідчить повернутий конверт за закінченням терміну зберігання.

У відповідності до гл. 10 ст. 274 ЦПК України «у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються справи: 1) малозначні справи.

Ч. 2 даної статті вказує, що «у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін».

При цьому у відповідності до ст. 279 ЦПК України «Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву. При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків».

Таким чином суд приходить до висновку про доцільність проведення спрощеного позовного провадження у даній справі.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до наступного. Судом встановлено, що 30.07.2018 року між ОСОБА_1 та ПАТ «Мегабанк» було укладено кредитний договір № 123-608-850-2-18Г (з ануїтетними платежами) відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 100 896,86 грн. на строк до 29.07.2021 року зі сплатою 15 % річних.

30.07.2018 року грошові кошти в розмірі 100 896,86 грн. були видані відповідачу, що підтверджується випискою з розрахунку № НОМЕР_3 та копією заяви на видачу готівки № ТR.1812151.14955.46 від 30 липня 2018 року.

Відповідно до п.4.1 Кредитного договору повернення кредиту та сплата процентів за користування ним здійснюється щомісячними ануїтетними платежами передбаченими договором.

В період з 01.10.2017 року відповідачем ОСОБА_1 не сплачуються в повному обсязі ануїтетні платежі за кредитом.

З 03.01.2019 року відповідачу ОСОБА_1 було встановлено процентну ставку в розмірі 0,1 % річних.

ВАТ «Мегабанк» свої зобов`язання за договором виконав в повному обсязі. Позичальник умови кредитного договору належним чином не виконувала грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом не вносила.

Згідно п.4.4 Кредитного договору у разі порушення строків сплати ануїтет них платежів та комісійної винагороди понад 90 календарних днів позивач обліковує заборгованість за кредитним договором в повному обсязі на відповідному рахунку простроченої заборгованості. Позивач припиняє нарахування щомісячної винагороди, процентна ставка за Кредитом встановлюється в розмірі встановленому у п.2.11. договору , штраф за невиконання зобов`язань у розмірі передбаченому п.6.3 Договору.

Відповідно до п.2.8 Договору розмір комісійної винагороди за обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 2,5% від суми кредиту сплачується щомісячно не пізніше останнього робочого дня.

Відповідно до п.6.3 кредитного договору у разі порушення строків сплати ануїтет них платежів та або комісійної винагороди понад 90 календарних днів, відповідач сплачує позивачу штраф у розмірі 45 процентів від суми кредиту.

У зв`язку з зазначеними порушеннями позичальник ОСОБА_1 станом на 27.02.2019 року має заборгованість - 161 743, 03 грн. з яких: 98 622,03 грн. - сума залишку заборгованості за кредитом; 5 105, 31 грн. - сума процентів за користування кредитом за період з 03.09.2018 р. по 26.02.2019 р.; 12 612,10 грн - сума комісійної винагороди за період з 03.09.2018 року по 02.01.2019 р включно; 45 403, 59 грн. - штраф.

Аналізуючи все в сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. ст. 525, 526, 530 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та у встановлені договором строки. Одностороння відмова від зобов`язань або одностороння зміна умов договору не допускається.

Статтею 1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 628 Цивільного кодексу України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

За вимог ст. 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Згідно з ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Положенням статті 611 Цивільного кодексу України, визначено правові наслідки порушення зобов`язання. Так, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки встановлені договором або законом.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до ст. 549 ЦК України та умов договору у разі невиконання чи несвоєчасного виконання зобов`язань в частині повернення кредиту та/або сплати процентів, позичальник зобов`язаний сплатити неустойку.

Відповідно до ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Відповідно до ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності .

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи вищевикладене те, що відповідачемОСОБА_1 не було виконано своїх зобов`язань згідно кредитного договору та заборгованість не погашено, а тому суд дослідивши матеріали справи, надані стороною позивача докази приходить до висновку, що з відповідача необхідно стягнути на користь позивача заборгованість у сумі 161 743, 03 грн.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 525, 526, 530, 512,514, 1050, 1054,553, 554 ЦК України, ст. ст. 81,274-279, 280-283 ЦПК України , суд, -

ухвалив:

Позовні вимоги Акціонерного товариства «Мегабанк» до ОСОБА_1 - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 виданий 19.08.2017 року) на користь Акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119, адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30) заборгованість за кредитним договором № 123-608-850-2-18Г від 30.07.2018 року в сумі - 161 743( сто шістдесят одна тисяча сімсот сорок три) гривні 03 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 виданий 19.08.2017 року) на користь Акціонерного товариства «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 09804119, адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30) судовий збір у справі в сумі 2 426 (дві тисячі чотириста двадцять шість) гривень 15 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безспосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 18 липня 2019 року.

Суддя Н.О. Яровенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83134786 ?

Документ № 83134786 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 83134786 ?

Дата ухвалення - 18.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83134786 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 83134786 ?

В Dniprovskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 83134785
Next document : 83134790