Court decree № 81939951, 20.05.2019, Commercial Court of Lviv Oblast

Approval Date
20.05.2019
Case No.
914/286/19
Document №
81939951
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

20.05.2019 р. Справа № 914/286/19

м.Львів

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕНКО ГРУП», м.Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Промстройінновація», м.Львів

про стягнення грошових коштів. Ціна позову:2000000,00 грн.

Суддя Кітаєва С.Б.

При секретарі Зарицькій О.Р.

Представники сторін:

від позивача: Гасяк Я.В. – адвокат (довіреність від 22.03.2019);

від відповідача: Лемішка І.П. – адвокат (довіреність №20-03/19 від 20.03.2019)

Суть спору: на розгляді Господарського суду Львівської області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕНКО ГРУП», м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Промстройінновація», м.Львів про стягнення боргу в сумі 2000000,00грн.

Рух справи викладено у відповідних ухвалах суду. Зокрема, ухвалою суду від 15.04.2019р. строк підготовчого провадження продовжено на 30 днів та підготовче засідання відкладено на 20.05.2019р.

19.04.2019р., за вх.№16570/19, в документообігу суду зареєстровано подане позивачем клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

10.05.2019р., за вх.№18866/19, в документообігу суду зареєстровано подані відповідачем письмові пояснення з долученими доказами скерування їх примірника позивачу.

Відповідач звернувся до суду з клопотанням (вх.№19351/19), у якому просить суд ухвалити рішення за результатами підготовчого провадження, у зв`язку з визнанням відповідачем позову.

Представник позивача в підготовче засідання 20.05.2019 з`явився.

Представник відповідача в підготовче засідання 20.05.2019 з`явився.

Відповідно до ч.1 ст.177 Господарського процесуального кодексу України завданням підготовчого провадження є, зокрема: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч.1 ст.41 ГПК України у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Предметом розгляду у даній справі є стягнення грошових коштів в сумі 2 000 000,00 грн з відповідача (ТзОВ «Промстройінновація») на користь позивача (ТзОВ «Аенко Груп») на підставі договору відступлення прав вимоги, укладеного 19.10.2018 за №ВПВ-2018/10-1 між ТзОВ «Маріанта» (первісним кредитором) та ТзОВ «Аенко Груп» (новим кредитором), згідно умов якого новому кредитору відступлено право вимоги боргу за договором купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативу) №2018/09/15-1 від 15.09.2018, укладеного між ТзОВ «Промстройінновація» (покупцем) та ТзОВ «Маріанта» (продавцем).

За умовами п.5.1 Договору про відступлення прав вимоги №ВПВ-2018/10-1 від 19.10.2018 первісний кредитор гарантує, що право вимоги не є : проданим; переданим в постійне користування, (в тому числі в оренду, заставу, користування, або як внесок в статутний фонд третіх осіб), заставленим, не знаходиться під арештом; судових справ відносно нього немає, а також не існує будь-яких інших перешкод для нового кредитора, в тому числі правових, для реалізації права вимоги згідно із даним Договором.

На умовах передбачених двостороннім Договором купівлі-продажу фінансових інструментів (деривативу) №2018/09/15-1 від 15.09.2018 продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець прийняти та оплатити фінансові інструменти (форвардні контракти або деривативи, які перелічені (вид деривативу) у п.п.1.1.1 та 1.2.1 договору купівлі –продажу. У п.п.1.1.3 п.1.1 договору купівлі-продажу визначений базовий актив по форвардному контракту: майнові права на інвестиційний договір будівництва Котеджу (Таунхауз). Виконавець по форвардному контракту (Емітент Деривативу) – ТОВ «Аелінта», ідентифікаційний код:40430483, місцезнаходження:49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул.Столєтова, будинок 21К.

Як вбачається з наявних у справі копій форвардних контрактів (перелік яких наведено у п.п.1.1.1 та 1.2.1 договору купівлі –продажу), форвардні контракти укладені між ТзОВ Компанія з управління активами «Актив Інвест» що діє від імені, в інтересах та за рахунок активів Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Верді» («покупець» або «власник контракту») та ТзОВ «Аелінта» («продавець»). За умовами форвардних контрактів продавець зобов`язується у майбутньому в установлений цими контрактами строк передати базовий актив у власність покупця на визначених цими контрактами умовах, а покупець зобов`язується прийняти в установлений цими контрактами строк базовий актив і сплатити за нього ціну виконання контракту. Форвардні контракти містять порядок обігу контрактів та передачі права власності за ними.

Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Відповідно до п.п.1, 3, 9 Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. N 632, дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов`язання придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому. Деривативами є, зокрема, форвардний контракт. Форвардний контракт - двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов`язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту.

Вимог щодо реєстрації форвардних контрактів відповідними органами чи вимог щодо підтвердження реального забезпечення цих контрактів, зокрема, щодо базового активу, Положення не містить.

Відповідно до статті 655 ЦК України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення (ст. 658 ЦК України).

Згідно з ч.2 ст.662 ЦК України, продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

Так, відповідно до п.3.1. договору купівлі-продажу фінансових інструментів № 2018/09/15-1 від 15.09.2018р., продавець гарантує, що він є добросовісним власником деривативу на дату підписання договору і на строк до передачі права власності на дериватив покупцю, дериватив не обтяжений заставою, не знаходиться під арештом і продавець має право на вчинення правочину щодо його продажу.

Згідно п.3.3. вказаного договору, продавець гарантує, що підписання та виконання договору, наскільки знає продавець, не призведе до:

а) порушень будь-яких статей законів, нормативних актів, наказів або юридичних рішень чи судових рішень;

б) порушень будь-яких статей статуту продавця або постанов та наказів, при наявності.

Відповідно до ст. 517 ЦК України, первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Відповідно до п.1.1. Форвардних контрактів Продавець зобов`язується у майбутньому в установлений цим Контрактом строк передати базовий актив у власність Покупця на визначених цим Контрактом умовах, а Покупець зобов`язується прийняти в установлений цим Контрактом строк базовий актив і сплатити за нього ціну виконання Контракту,

Відповідно до п.2.1. Форвардних контрактів, базовим активом за цим Контрактом є майнові права на інвестиційний договір будівництва Котеджу (Таунхауз) (надалі - «Базовий актив»), будівництво якого здійснюється Замовником на земельній ділянці площею 1,1936 га кадастрові номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , яка використовується для будівництва на підставі Договору оренди земельних ділянок, посвідченого 7 серпня 2018р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за №1097.

У п.2.2 Форвардних контрактів визначено предмет Основного договору та його характеристики.

Відповідно до п.3.1. Форвардних контрактів, з моменту підписання ОСОБА_1 , Контракт набуває статусу Деривативу (фінансового інструменту), далі за текстом - Дериватив, або фінансовий інструмент, та може вільно обертатися на неорганізованому ринку цінних паперів поза організаторами торгівлі стандартизованими строковими контрактами.

Відповідно до 3.2. Форвардних контрактів, покупець, зазначений у Контракті, може сам реалізувати права за Контрактом або передати усю сукупність прав та обов`язків Покупця за Контрактом іншій особі, шляхом продажу цього Контракту як фінансового інструмента (Деривативу).

Згідно п.3.3. Форвардних контрактів, право власності на Контракт та вся сукупність прав за Контрактом передаються іншій особі шляхом укладення договору купівлі-продажу фінансових інструментів (Деривативів). Перехід права власності на Контракт ( ОСОБА_2 ) іншій особі (новому Покупцю) здійснюється наступним чином.

Згідно 3.3.1. Форвардних контрактів, передача Контракту у власність іншій особі оформлюється актом прийому-передачі фінансових інструментів, надалі за текстом - Акт прийому-передачі. Одночасно з підписанням Акту прийому-передачі іншій особі передається оригінал ОСОБА_3 . Факт наявності оригіналу примірника цього Контракту у третьої особи, буде достатнім доказом передачі Покупцем такій третій особі прав та обов`язків за цим Контрактом, в повному обсязі.

Відповідно до п. 3.1. Договору купівлі-продажу фінансових інструментів (Деравативу) продавець гарантує, що він є добросовісним власником Деривативу на дату підписання Договору і на весь строк до передачі прав власності на Дериватив покупцю. Дериватив не обтяжений заставою, не знаходиться під арештом і Продавець має право на вчинення правочину щодо його продажу.

Так, відповідно до п.1.1. Договору відступлення прав вимоги № ВПВ -2018/10-1 від 19.10.2018р., первісний кредитор (ТОВ “Маріанта») передає, а новий кредитор (ТОВ “Аенко Груп”) приймає на умовах і в порядку, передбаченому даним договором право вимоги боргу за договором №2018/09/15-1 від 15 вересня 2018 року, укладений між первісним кредитором та ТзОВ «Промстройінновація» на загальну непогашену суму боргу 51 262 000,00 грн.

Згідно п.1.3. договору, право вимоги, що є предметом даного договору, є діючим і відступається на умовах оплати (компенсації). Сума оплати (компенсації) за відступлення права вимоги 51 262 000,00 грн.

Новий кредитор сплачує первісному кредитору суму компенсації, вказану у п.1.3. даного договору, у строк до 31.12.2018 р. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок первісного кредитора, оплата може здійснюватись частинами (п.3.1. договору).

У пункті 4.1. договору зазначено, що первісний кредитор, після укладення даного договору, зобов`язаний передати згідно акту прийому-передачі новому кредитору всі копії документів, пов`язаних із виникненням боргу, але за виключенням внутрішніх документів первісного кредитора.

Пунктом 4.2. договору визначено, що первісний кредитор, не пізніше 7 семи днів після укладення даного договору, зобов`язаний повідомити боржника про підписання даного договору з зазначенням суми переданої грошової вимоги і назви нового кредитора і надати всі докази про перехід права вимоги сплати боргу.

Відповідно до положень ч.ч.1,2 ст.4 Господарського процесуального кодексу України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Тобто, в контексті наведеної норми процесуального Закону до господарського суду звертається особа, яка вважає, що її право чи охоронюваний законом інтерес порушується чи оспорюється. Водночас за змістом наведеної статті порушення права чи законного інтересу або спір щодо них повинні існувати на момент звернення до суду.

В розумінні ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронніми доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами або іншими учасниками справи (ч.3 ст.74 ГПК України).

Відповідно до частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно з частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. (ст. 79 ГПК).

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше.

Виконуючи передбачені процесуальним Законом завдання підготовчого провадження, зокрема стосовно визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, зважаючи на наявні у справі документи, положення ст.ст.50,51 ГПК України, суд приходить до висновку, що прийняте у справі рішення може вплинути на права та обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріанта» (49000, м.Дніпро, Індустіальний район, вул.Дніпросталівська, буд.5), Товаристсво з обмеженою відповідальністю «Аелінта» (49000, м.Дніпро, Індустріальний район, вул.Столєтова, буд.21-К), Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив Інвест» (49000, м.Дніпро, Соборний район, вул.Барнаульська, буд.2-А, каб.205), Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Верді» (65005, Одеська область, м.Одеса, Малиновський район, вул.Василя Стуса, буд.2-д), у зв`язку з чим наявні підстави для залучення їх до участі у справі в статусі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Щодо клопотання відповідача про прийняття рішення у підготовчого засіданні, оскільки він визнає позов.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.46 ГПК України позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно ст.169 ГПК України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Відповідно до ст.170 ГПК України, будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; 2) найменування суду, до якого вона подається; 3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; 5) підстави заяви (клопотання, заперечення); 6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення); 7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.

Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб`єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

Письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд.

Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

Відповідно до ч.ч. 3,4 ст.185 ГПК України за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем. Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 191, 192 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.191 ГПК України позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

У зв`язку із вищенаведеним, суд не вбачає правових підстав для прийняття визнання позову відповідачем та ухвалення рішення у справі в даному підготовчому засіданні.

На підставі вищенаведеного, керуючись п.1 ч.2 ст.46, ст.ст.50,51, 169, 170, 177, 182, 183, ч.ч.3,4 ст.185 , ч.ч.1,4 ст.191, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Відмовити відповідачу у задоволенні клопотання про ухвалення рішення суду, у зв`язку з визнанням позову (п.3 прохальної частини клопотання про розгляд справи без участі відповідача, вх.№19351/19 від 14.05.2019р.).

2. Залучити до участі у справі на стороні відповідача в якої третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору:

Третю особу-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Маріанта» (49000, м.Дніпро, вул.Дніпросталівська, буд.5, код ЄДРПОУ 40360144);

Третю особу-2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аелінта» (49000, м.Дніпро, вул.Столєтова, буд.21-К, код ЄДРПОУ 40430483);

Третю особу-3 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив Інвест» (49000, м.Дніпро, вул.Барнаульська, буд.2-А, каб.205, код ЄДРПОУ 37004959);

Третю особу-4 - Акціонерне товаритсво «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Верді» (65005, Одеська область, м.Одеса, Малиновський район, вул.Василя Стуса, буд.2-д, код ЄДРПОУ 39645008).

3. Зобов`язати позивача та відповідача у 3-денний строк з дати даного засідання скерувати залученим до участі у справі третім особам копії: позовної заяви з додатками, клопотання від 13.04.2019р. про долучення документів до матеріалів справи з додатками (клопотання вх.№15794/19 від 15.04.2019р.); відзиву на позовну заяву, про що в строк до 24.05.2019 подати до суду належні докази (описи вкладення в цінні листи, фіскальні чеки).

4. Підготовче засідання відкласти на 04.06.19 р. о 14:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2 поверх, зал судових засідань №9.

5. Третім особам 1,2,3,4 – в строк до 03.06.2019 подати суду письмові пояснення з викладенням своїх аргументів і міркувань щодо позову та відзиву на позов з доказовим обгрунтуванням, а також з належними доказами надіслання цих пояснень та копій доказів позивачу та відповідачу.

6. Сторонам – при наявності заяв, клопотань тощо подати їх до суду в строк до 03.06.2019.

7. Учасникам справи -забезпечити явку повноважного представників в підготовче засідання.

8.Інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за такою веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015/ .

9. Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України.

Повний текст ухвали підписано 24.05.2019

Суддя Кітаєва С.Б.

Previous document : 81939947
Next document : 81939954