Court decree № 81788156, 16.05.2019, Donetsk Circuit Administrative Court

Approval Date
16.05.2019
Case No.
200/6264/19-а
Document №
81788156
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

про відмову у відкритті провадження

16 травня 2019 р. Справа №200/6264/19-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Кочанова П.В., розглянувши матеріали адміністративного позову ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 ) до Великоновосілківського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області (ЄДРПОУ 22014014, юридична адреса: 85500, Донецька область, смт.Велика Новосілка, вул.Центральна, 103) про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач, ОСОБА_1 звернулася до Донецького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Великоновосілківського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області, в якому просить суд:

- визнати бездіяльність Великоновосілківського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області протиправною в частині відмови у виплаті ОСОБА_1 недоотриманої пенсії ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- зобов`язати Великоновосілківське об`єднане управління Пенсійного фонду України в Донецькій області виплатити недоотриману суму пенсії ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , спадкоємцю ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 62 268,82 гривень;

- розподілити судові витрати відповідно до ст. 139 КАС України;

- зобов`язати Великоновосілківське об`єднане управління Пенсійного фонду України в Донецькій області подати у місячний строк звіт про виконання постанови суду відповідно до статті 382 КАС України.

Судом з позовної заяви та доданих документів встановлено, що підставою для звернення позивача до адміністративного суду були наступні обставини.

ІНФОРМАЦІЯ_3 помер громадянин України ОСОБА_2 , про що 20 вересня 2018 року Мар`їнським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_2 від 20 вересня 2018 року.

Як вбачається з заповіту ОСОБА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №1-1138 все належне майно, де б воно не знаходилося, з чого б воно не складалось, взагалі все те, що буде належати ОСОБА_2 та на що за законом він буде мати право, у тому числі належної йому квартири за номером 7 (сім), розташованої у житловому будинку за АДРЕСА_2 , заповідано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Свідоцтвом про право на спадщину за заповітом, складеного державним нотаріусом Другої Селидівської, в.о. Другої Донецької Державної нотаріальної контори посвідчено, що спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: недоотриманої пенсії в сумі сто вісімдесят п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят одна гривня 14 коп., що належали померлому на підставі довідки виданої 25.01.2019 року №932/07 Великоновосілківським об`єднаним управлінням Пенсійного фонду України Донецької області(спадкова справа №249/2018), про що до Спадкового реєстру внесено реєстраційний запис.

Листом від 04.04.2019 року № 198/П-01-01-09 Великоновосілківське об`єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області на запит ОСОБА_1 повідомило, що враховуючи те, що померлий ОСОБА_2 не отримав пенсію за період з 01.08.2014 року по 31.07.2018 року, а ОСОБА_1 звернулась із заявою 14.03.2019 про виплату недоотриманої пенсії та свідоцтвом про спадщину, виплата недоотриманої пенсії за померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 року ОСОБА_2 проведена в сумі 123712,32 грн. за період з 13.03.2016 року по 31.07.2018 року.

Отже, предметом позову у даній справі є майнова вимога позивача щодо виплати недоотриманої пенсії померлого пенсіонера в порядку спадкування.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 170 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

Нормами статті 1218 Цивільного кодексу України(далі - ЦК України) визначено, що до складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Відповідно до статті 1227 ЦК України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліменти, допомоги у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім`ї, а в разі їх відсутності-входять до складу спадщини.

Нормами статті 46 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Компенсація втрати частини пенсії у зв`язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом.

При цьому суд зауважує, що норми статті 46 зазначеного Закону не конкурує зі змістом статей 1218, 1247 ЦК України, оскільки лише підтверджує можливість їх отримання. При цьому отримання цих коштів повинно відбуватися за вимогами Спадкового права зі встановленням всього кола спадкоємців, строків прийняття спадщини, що можливо тільки в порядку цивільного судочинства. Тобто, суд зазначає, що майно, яке залишилося після смерті особи, є спадковим майном, а його отримання носить приватноправовий характер та є першопочатковим у цьому спорі.

Частиною 3 статті 19 КАС України передбачено, що адміністративні суди не розглядають позовні вимоги, які є похідними від вимог у приватно-правовому спорі і заявлені разом з ними, якщо цей спір підлягає розгляду в порядку іншого, ніж адміністративне, судочинства і знаходиться на розгляді відповідного суду.

Також, суд зазначає, що згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

У рішенні Європейського суду з прав людини (далі Суд) від 20липня 2006 року у справі “Сокуренко і Стригун проти України” (заяви №№ 29458/04, 29465/04) зазначено, що відповідно до прецедентної практики Суду термін “встановленим законом” у статті 6 Конвенції спрямований на гарантування того, “що судова гілка влади у демократичному суспільстві не залежить від органів виконавчої влади, але керується законом, що приймається парламентом” [див. рішення у справі “Занд проти Австрії” (Zand v. Austria), заява № 7360/76]. У країнах з кодифікованим правом організація судової системи також не може бути віддана на розсуд судових органів, хоча це не означає, що суди не мають певної свободи для тлумачення відповідного національного законодавства. Фраза “встановленого законом” поширюється не лише на правову основу самого існування “суду”, але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У своїх оцінках Суд дійшов висновку, що не може вважатися судом, “встановленим законом”, національний суд, що не мав юрисдикції судити деяких заявників, керуючись практикою, яка не мала регулювання законом.

Згідно з частиною першою статті 2 КАС України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

З огляду на зазначене суд дійшов висновку про наявність правових підстав для відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, оскільки вищезазначений спір має приватноправовий характер і не належить до юрисдикції адміністративних судів. При цьому, суд звертає увагу позивача, що рішення про відмову у відкритті провадження по справі не обмежує у реалізації його права в порядку цивільного судочинства.

До подібних висновків дійшла Велика палата Верховного суду у постанові від 27 березня 2019 року у справі № 286/3516/16-ц.

Також, правова позиція суду у даній справі узгоджується із правовою позицією Першого апеляційного адміністративного суду в ухвалі від 9 квітня 2019 року у справі № 200/284/19-а.

Отже, на думку суду, аналіз зазначених вище правових норм свідчить про те, що справа за позовом ОСОБА_1 до Великоновосілківського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

З урахуванням викладеного, суд дійшов до висновку щодо відмови у відкритті провадження в адміністративній справі № 200/6264/19-а.

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 1 частини 1 статті 170, статтями 2, 4, 5, 6, 19, 159, 170, 241-243, 248, 256, 294 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження в адміністративній справі № 200/6264/19-а за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Великоновосілківського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії.

Роз`яснити позивачу, що даний спір підлягає розгляду до юрисдикції місцевого загального суду за правилами ЦПК України.

Копія ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі надсилається особі, яка подала позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами не пізніше наступного дня після її постановлення. Копія позовної заяви залишається в суді.

Роз`яснити особі, яка звернулася з позовною заявою, що повторне звернення тієї самої особи до адміністративного суду з адміністративним позовом з тих самих предмета і підстав та до того самого відповідача, як той, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо розгляду справи було здійснено в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається до Першого апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд.

Ухвала суду набирає законної сили у строк та в порядку передбаченому статтею 256 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала постановлена та повний її текст складений та підписаний 16 травня 2019 року.

Суддя Кочанова П.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 81788156 ?

Документ № 81788156 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81788156 ?

Дата ухвалення - 16.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81788156 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 81788156 ?

В Donetsk Circuit Administrative Court
Previous document : 81788154
Next document : 81788163