Court decree № 81723691, 14.05.2019, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
14.05.2019
Case No.
902/174/19
Document №
81723691
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

"14" травня 2019 р. Cправа № 902/174/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Колбасов Ф.Ф., розглянувши матеріали справи

за позовом: Комунального підприємства Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго" (21100, м. Вінниця, вул. 600 - річчя, 13)

до: Публічного акціонерного товариства "Автобусний парк" (21009, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75 А; вул. Енергетична, буд.7, м. Вінниця, 21022)

про стягнення 549451,12 грн.

За участю секретаря судового засідання Вознюк К.В.

Представники сторін в підготовче засідання не з"явилися.

В С Т А Н О В И В :

01.03.2019 р. до Господарського суду Вінницької області звернулося Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго" з позовом до Публічного акціонерного товариства "Автобусний парк" про стягнення 549451,12 грн.

Позов обґрунтовано тим, що всупереч умовам договору купівлі - продажу теплової енергії в гарячій воді за № 5647, укладеного 03.11.2014 р. між Комунальним підприємством Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго" та Публічним акціонерним товариством "Автобусний парк", останнє несвоєчасно проводить розрахунки за теплову енергію. Внаслідок цього утворилась заборгованість в сумі 299328,15 грн. за надані послуги з теплопостачання. Посилаючись на існування вказаної суми заборгованості та вимагаючи її стягнення в судовому порядку, позивач, окрім цього нарахував та заявив до стягнення 14068,52 грн. інфляційних втрат, 5174,98 грн. 3% річних та 230879,47 грн. пені.

Ухвалою від 04.03.2019 р. було відкрито провадження у справі № 902/174/19, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Вказаною ухвалою підготовче засідання у справі було призначено на 21.03.2019 р.

Ухвалою від 21.03.2019 р. відкладено підготовче засідання на 25.04.2019 р. об 11:00 год.

Підготовче засідання, призначене на 25.04.2019 р., у цей день не відбудеться в зв`язку із відбуттям головуючого судді Колбасова Ф.Ф. до м. Києва для проходження кваліфікаційного оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

Ухвалою від 22.04.2019 р. було продовжено строк підготовчого провадження по справі № 902/174/19 на 30 днів та призначено підготовче засідання на 14.05.2019 року об 11:30 год.

На визначену судом дату - 14.05.2019 р. представники сторін в судове засідання не з"явилися, вимог попередніх ухвал не виконали.

Копія ухвали суду від 22.04.2019 р., яка надсилалася відповідачу на адресу (зазначену у витязі з ЄДРЮО та ФОП) - вул. Енергетична, буд.7, м. Вінниця, 21022, органом поштового зв"язку була повернута до суду із зазначенням причини повернення: "За зазначеною адресою не значиться".

Згідно з положеннями ч.1-2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Згідно з п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст. ст. 2, 4 Господарського процесуального кодексу України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, у зв'язку із неявкою в судове засідання представників сторін, невиконанням сторонами вимог ухвал суду від 21.03.2019 р., 22.04.2019 р., через необхідність забезпечення реалізації всіма учасниками процесу своїх процесуальних прав і обов'язків, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 42, 118, 120, 121, 177, 183, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Відкласти підготовче засідання на 04.06.19 р. о 11:00 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, 4-й поверх.

2. Зобов'язати сторони виконати вимоги ухвал суду від 21.03.2019 р., 22.04.2019 р. та забезпечити явку в засідання повноважних представників з доказами про повноваження, визначеними ст.60 ГПК України з документами, що посвідчують особу.

3. Зобов'язати позивача надати суду докази оплати (платіжні доручення, банківські виписки), про які зазначено у позовній заяві, зокрема про сплату відповідачем 32388,49 грн. та зарахування платежів на суму 69389, 06 грн. ( в листі № 34/3481 від 14.05.2019 р. зазначено 69839,00 грн.).

4. Зобов'язати відповідача надіслати суду відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; а позивачу - копію відзиву та доданих до нього документів, у порядку, передбаченому статтями 165, 178 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення відзиву надати суду.

5. Зобов'язати позивача надіслати суду та відповідачу відповідь на відзив у порядку, передбаченому ч.ч.3-6 ст.165, ст.166 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення відповіді на відзив надати суду.

6. Зобов'язати відповідача надіслати суду та позивачу заперечення щодо відповіді на відзив у порядку, передбаченому ч.ч. 3 - 6 ст. 165, ст. 167 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення заперечення щодо відповіді на відзив надати суду.

7. Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відзиву без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи в силу ч.2 ст.178 ГПК України.

8. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

9. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст. ст. 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

10. Попередити сторони про відповідальність за невиконання процесуальних обов'язків та зловживання процесуальними правами, встановлену ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

11. Згідно з приписами ст. 235 ГПК України ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

12. Примірник ухвали надіслати сторонам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

Повний текст ухвали підписано 15.05.2019 р.

Суддя Колбасов Ф.Ф.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13)

3, 4 - відповідачу (21009, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75 А; вул. Енергетична, буд.7, м. Вінниця, 21022 )

Previous document : 81723689
Next document : 81723693