Court decree № 81436242, 26.04.2019, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
26.04.2019
Case No.
910/5342/19
Document №
81436242
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

26.04.2019

Справа № 910/5342/19

Суддя Бондаренко Г.П., розглянувши

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «БВС-Групп»

До Акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» в особі філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» Публічного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

про стягнення заборгованості у розмірі 22 544,66 грн

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БВС-Групп» (далі – позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» в особі філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» Публічного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (далі – відповідач) про стягнення заборгованості, а саме інфляційних втрат у розмірі 16 293,18 грн та 3% річних у розмірі 6 251,48 грн за прострочення оплати товарів за договором поставки.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у порушення умов укладеного договору поставки №ВТ376-09/3 від 31.03.2017 відповідач не належним чином виконав свої зобов’язання за договором, а саме щодо здійснення своєчасного розрахунку за отриманий товар, у зв’язку з чим позивачем нараховані інфляційні втрати та 3% річних.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, зважаючи на наступне.

За приписами ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Як вбачається з позовної заяви, позивачем в якості відповідача вказано Акціонерне товариство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» в особі філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» Публічного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Згідно з ч. 4 ст. 89 Цивільного кодексу України відомості про місцезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру.

За приписами частини 1 статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

У частині першій ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Проте, позивачем взагалі не зазначено ідентифікаційний код відповідача - юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а саме - Акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» в особі філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» Акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Також, позивачем не надано обґрунтованого розрахунку за кожною накладною окремо, з урахуванням часткових оплат, у відповідності до постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань» №14 від 17.12.2013.

У відповідності до ч. 2 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

При зазначенні доказів, що підтверджують викладені позивачем обставини зазначено про рахунки оплати, зокрема № 242 від 22.09.2017 та № 282 від 06.11.2017. Водночас, до документів, що додані до позовної заяви такі рахунки відсутні.

Суд звертає увагу позивача на те, що відповідно до ч. 3 ст. 174 ГПК України позовна заява вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом.

На підставі викладеного та керуючись ст. 162, 164, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Залишити позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «БВС-Групп» без руху.

2. Встановити позивачеві строк на усунення недоліків позовної заяви протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали.

3. Запропонувати позивачу усунути недоліки шляхом подання до суду:

- письмової заяви із доданням до неї позовної заяви, яка б відповідала положенням статті 162 ГПК України з повним правильним найменуванням відповідача та зазначенням його коду ЄДРПОУ та викладом позовних вимог щодо нього;

- обґрунтованого розрахунку за кожною накладною окремо, з урахуванням часткових оплат, у відповідності до рекомендацій наданих в постанові Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань» №14 від 17.12.2013;

- всіх наявних доказів (засвідчених в порядку, встановленому чинним законодавством), що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

4. Попередити позивача, що відповідно до частини 4 статті 174 ГПК України, у разі якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили 26.04.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя Г.П. Бондаренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 81436242 ?

Документ № 81436242 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81436242 ?

Дата ухвалення - 26.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81436242 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 81436242 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 81436237
Next document : 81436244