Decision № 80598275, 14.03.2019, Lanovetskyi Raion Court of Ternopil Oblast

Approval Date
14.03.2019
Case No.
602/435/18
Document №
80598275
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 602/435/18

Провадження № 2/602/16/2019

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" березня 2019 р. Лановецький районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого Радосюка А. В.

при секретарях Яблонській М.М.

ОСОБА_1

за участю представника позивача – адвоката ОСОБА_2, представника відповідача – адвоката ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці справу за позовом Приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма «Горинь» до ОСОБА_4 про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою,-

встановив:

До суду звернулось Приватне сільськогосподарське підприємство «Горинь» з позовом до ОСОБА_4 про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою , мотивуючи свої позовні вимоги тим, що 11 липня 2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6, який має право вчиняти юридичні дії від імені ПСП агрофірма «Горинь» без довіреності, в тому числі підписувати договори , укладено договір оренди землі , у відповідності до якого Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування для вирошування сільськогосподарських культур земельну ділянку площею 2.88 га, яка знаходиться на території Москалівської сільської ради. Орендарем умови Договору виконувались в повному об’ємі, а сама орендована земельна ділянка використовувалась у відповідності до її цільового призначення, орендна плата сплачувалась своєчасно та в повному обсязі. В липні 2016 року Орендодавець ОСОБА_7 померла. Спадкоємцем ОСОБА_7 є відповідач –ОСОБА_4 Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї, зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному ст..1481 ЗК України. Відповідач не повідомив позивача у встановлені строки та визначеному законом порядку про факт набуття права власності на спірну земельну ділянку. На даний час дію Договору в установленому законом чи договором порядку не припинено, а тому Договір є чинним і відповідач зобов’язаний

дотримуватися його умов. В порушення умов Договору та положень чинного законодавства з квітня 2018 року відповідач самовільно обробляє спірну земельну ділянку і тим самим чинить перешкоди ПСП а/ф «Горинь» в користуванні цією земельною ділянкою. Тому позивач просить витребувати із незаконного користування ОСОБА_4 земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2.88 га, розташовану на території Москалівської сільської ради Лановецького району Тернопільської області, кадастровий номер 6123884800:01:001:012 , та зобов’язати відповідача не чинити перешкод ПСП агрофірмі «Горинь» в користуванні цією земельною ділянкою на період дії договору оренди землі від 11 липня 2016 року, укладеного між ОСОБА_7 і ОСОБА_6 Крім того позивач просить вирішити питання про розподіл судових витрат.

В судовому засіданні представник позивача адвокат ОСОБА_2 позовні вимоги підтримав, просить позов задовольнити.

Відповідач ОСОБА_4 в судове засідання не з’явився, повідомлений про день, час і місце розгляду справи належним чином.

В судовому засіданні представник відповідача адвокат ОСОБА_3 позовних вимог не визнала. Пояснила, що відповідач ОСОБА_4 набув право власності на спірну земельну ділянку в порядку спадкування. В його примірнику договору оренди є підстава для розірвання договору - смерть орендодавця. Крім того, в зв’язку зі смертю припинилися всі права і обов’язки померлого. Також, договір оренди не повний, в ньому є незасвідчені перекреслення. Враховуючи те, що ОСОБА_4 є власником даної земельної ділянки, договір оренди землі з ним не укладався, тому він правомірно нею користується.

Суд, вислухавши пояснення сторін, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази по справі, вважає, що позов підлягає до задоволення.

При цьому суд виходив із наступного.

Згідно копії договору оренди землі від 11.07.2016 року ( в подальшому – Договір), між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 укладено договір оренди землі, у відповідності до якого Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування для вирощування сільськогосподарських культур на строк 7 років земельну ділянку площею 2.88 га, яка знаходиться на території Москалівської сільської ради Лановецького району Тернопільської області (а.с.6-7).

В судовому засіданні оглянуто оригінал вказаного договору оренди землі.

Відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії ААБ №325760 право вчиняти юридичні дії від імені ПСП агрофірма «Горинь» без довіреності, в тому числі підписувати договори мають право ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (а.с.5).

Згідно копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 79077284 від 28.01.2017 року , інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67609323 від 08.09.2016 року, земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2.88 га, розташована на території Москалівської сільської ради Лановецького району Тернопільської області, кадастровий номер 6123884800:01:001:0120, на праві приватної власності належить ОСОБА_7, 11.07.2016 року передана в оренду ПСП агрофірма «Горинь» для вирощування сільськогосподарської продукції (а.с.8-10).

Відповідно до довідки №316, виданої 08.05.2018 року ПСП агрофірма «Горинь», згідно договору оренди від 11.07.2016 року, який зареєстрований 06.09.2016 року за реєстраційним номером 16282907 з кадастровим номером 6123884800:01:001:0120 на площу 2,88 га, термін дії договору оренди сім років, орендна плата виплачена (а.с.12).

Згідно листа № 280 надісланого 24.04.2018 року ПСП агрофірма «Горинь» на адресу відповідача, ПСП агрофірма «Горинь» інформувала відповідача, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи ( у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи – орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, пропонувала відповідачу припинити протиправні дії щодо користування земельною ділянкою та попереджала, що у разі його відмови, буде звертатися до судових органів про захист своїх прав(а.с.14).

В судовому засіданні представником відповідача факт користування відповідачем спірною земельною ділянкою не заперечувався.

В силу вимог ч. 4 ст. 124 ЗК України, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем. Підставою для укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір про відчуження права оренди.

Статтею 126 ЗК України встановлено, що право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Пунктом 8 Договору встановлено, що земельна ділянка передається Орендодавцем в оренду Орендарю терміном на сім років.

Згідно з умовами Договору Орендар зобов’язаний використовувати надану йому земельну ділянку та сплачувати Орендодавцю орендну плату в порядку та на умовах, встановлених пунктами 9 - 14 Договору, а Орендодавець в свою чергу, в силу положень пункту 29 Договору зобов’язаний не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися земельною ділянкою.

Як встановлено в судовому засіданні Орендарем умови Договору виконувалися в повному об’ємі, орендована земельна ділянка використовувалася у відповідності до її цільового призначення, орендна плата сплачувалася своєчасно та в повному обсязі.

Орендодавець ОСОБА_7 померла і її спадкоємцем є відповідач ОСОБА_4.

В статті 1216 ЦК України закріплено, що спадкуванням є перехід прав обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Відповідно до ст.1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Згідно із ст. 1225 ЦК України, право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення.

Відповідно до ст. 148-1 ЗК України до особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку переходять права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.

У відповідності до ч. 4 ст. 32 Закону України «Про оренду землі», перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору.

Аналогічні положення закріплені в п. 40 Договору.

Положеннями ст. 31 Закону України «Про оренду землі» встановлено, що договір оренди землі припиняється в разі: закінчення строку, на який його було укладено; викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку встановленому законом; поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря; смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі і відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки; ліквідації юридичної особи-орендаря; відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем; набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці; припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).

Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному ст. 148-1 ЗК України.

Пунктом 36 Договору встановлено, що зміна умов договору здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо умов договору спір розв’язується в судовому порядку.

Згідно з пунктом 37 Договору його дія припиняється у разі: закінчення строку, на який його було укладено; придбання орендарем земельної ділянки у власність; викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; ліквідації юридичної особи - орендаря.

Положеннями пункту 38 Договору встановлено, що його дія припиняється шляхом розірвання за: взаємною згодою сторін; рішенням суду на вимогу однієї із сторін.

Розірвання Договору в односторонньому порядку допускається виключно на підставі рішення суду (пункт 39 Договору).

У відповідності до положень ст.152 ЗК України держава забезпечує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту прав власності на землю.

Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.

Згідно із положеннями ст. 27 Закону України «Про оренду землі», орендареві забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на земельну ділянку відповідно до закону. Орендар в установленому законом порядку має право витребувати орендовану земельну ділянку з будь-якого незаконного володіння та користування, на усунення перешкод у користуванні нею, відшкодування шкоди, заподіяної земельній ділянці громадянами і юридичними особами України, іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами, у тому числі міжнародними об’єднаннями та організаціями.

Згідно ч.1 ст.4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

У відповідності до ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

В силу вимог ч.1 ст.77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Відповідно до ч.2 ст.78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Суд не приймає до уваги твердження представника відповідача про те, що в його примірнику Договору оренди землі наявна така підстава для розірвання вказаного договору, як смерть орендодавця, оскільки представником в судовому засіданні не було надано даного Договору оренди землі з зазначенням вищезазначеної підстави.

Крім того, судом в судовому засіданні було оглянуто оригінал Договору оренди землі від 11 липня 2016 року, який наявний в позивача, в якому відсутня вказана підстава.

Також, суд не приймає до уваги твердження представника відповідача про те, що в зв’язку зі смертю припинилися всі права і обов’язки померлого, оскільки згідно ст.1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. В силу вимог ст.1219 ЦК України не входять до складу спадщини лише права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця і в даному переліку застереження щодо переходу оренди землі відсутні.

Договір оренди землі від 11 липня 2016 року відповідає вимогам законодавства, яке діяло на момент його укладення (форма договору затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року №220).

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідачем ОСОБА_4 чиняться перешкоди позивачу в користуванні земельною ділянкою, вимоги позивача є обґрунтованими та підлягають захисту шляхом витребування із незаконного користування ОСОБА_4 земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,88 га, розташованої на території Москалівської сільської ради Лановецького району Тернопільської області, кадастровий номер 6123884800:01:001:0120, та зобов’язання відповідача не чинити перешкоди ПСП агрофірмі «Горинь» в користуванні цією земельною ділянкою на період дії договору оренди землі від 11 липня 2016 року, укладеного між ОСОБА_7 і ОСОБА_6.

Згідно ст. 141 ЦПК України, суд, також вважає за необхідне стягнути з

ОСОБА_4 в користь ПСП агрофірма «Горинь» 1762 грн. 00 коп. судового збору. При цьому суд бере до уваги платіжне доручення №1426 від 08.05.2018 року.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 12, 13, 81, 141, 263 – 265, 352 ЦПК України, ст.ст.124, 126, 148-1, 152 ЗК України, ст.ст. 1216, 1218, 1225 ЦК України, ст.ст.27, 31, 32 Закону України «Про оренду землі», суд, -

вирішив:

Позов Приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма «Горинь» (місце розташування с.Борсуки Лановецького району Тернопільської області, код ЄДРПОУ 03782954) до ОСОБА_4 (місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_1) про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою – задовольнити.

Витребувати із незаконного користування ОСОБА_4 земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,88 га, розташовану на території Москалівської сільської ради Лановецького району Тернопільської області, кадастровий номер 6123884800:01:001:0120.

Зобов’язати ОСОБА_4 не чинити перешкод Приватному сільськогосподарському підприємству агрофірма «Горинь» в користуванні земельною ділянкою для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,88 га, розташованою на території Москалівської сільської ради Лановецького району Тернопільської області, кадастровий номер 6123884800:01:001:0120, на період дії договору оренди землі від 11 липня 2016 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6.

Стягнути з ОСОБА_4 в користь Приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма «Горинь» 1762 гривні 00 копійок сплаченого судового збору.

Повне судове рішення буде складене 21 березня 2019 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Тернопільського апеляційного суду через Лановецький районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або в разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження, або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: ОСОБА_9

Previous document : 80544722
Next document : 80598278