Court decree № 80403673, 13.03.2019, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

Approval Date
13.03.2019
Case No.
160/2313/19
Document №
80403673
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

13 березня 2019 року Справа 160/2313/19

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Рябчук О.С., перевіривши позовні матеріали за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ» до Дніпропетровської митниці ДФС про визнання протиправними та скасування рішення про коригування митної вартості, картки відмови, стягнення коштів, -

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ» (далі - позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Дніпропетровської митниці ДФС (далі - відповідач) з позовними вимогами:

-визнати протиправним та скасувати рішення Дніпропетровської митниці ДФС про коригування митної вартості товарів від 15.02.2019 р. №UА110000/2019/200044/2;

-визнати протиправною та скасувати картку відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення №UА110150/2019/00168 від 21.02.2019 р.;

- стягнути з Дніпропетровської митниці ДФС за рахунок бюджетних асигнувань на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30189598) штрафні санкції за простій транспортного засобу у розмірі 5000,00грн.

Позовна заява зареєстрована в суді та їй присвоєно адміністративної справи №160/2313/19.

Кодекс адміністративного судочинства України визначає юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, встановлює порядок здійснення судочинства в адміністративних судах.

Згідно ч.2 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу.

За правилами, визначеними частиною 3 ст. 161 Кодексу адміністративного судочинства України,до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Порядок обчислення та справляння судового збору визначений Законом України «Про судовий збір».

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №1774-VIII від 06.12.2016 р. (який набрав чинності з 01.01.2017 р.), судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно абзацу 4 статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 січня 2019 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1921 гривень.

Згідно із п. 3 ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду юридичною особою позову майнового характеру ставка судового збору становить 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не менше 1921грн., і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не більше 19 210,00грн.

За подання юридичною особою до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру ставка судового збору становить 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 1921,00грн.

Згідно з ч.3 ст.6 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

У разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру

Дослідивши поданий позов, судом встановлено, що позов поданий без додержання вимог, встановлених ст.161 Кодексу адміністративного судочинства України, і підлягає залишенню без руху з наступних підстав.

Позивач у позовних вимогах просить визнати протиправними та скасувати рішення Дніпропетровської митниці ДФС про коригування митної вартості товарів від 15.02.2019 р. №UА110000/2019/200044/2, картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення Дніпропетровської митниці ДФС від 21.02.2019 р. № UА110150/2019/00168, та стягнути з Дніпропетровської митниці ДФС за рахунок бюджетних асигнувань на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30189598) штрафні санкції за простій транспортного засобу у розмірі 5000,00грн.

Отже, позивачем заявлено 3 (три) позовні вимоги, які мають як майновий характер, так і немайновий характер.

Так, позовна вимога про визнати протиправним та скасування рішення Дніпропетровської митниці ДФС про коригування митної вартості товарів від 15.02.2019 р. №UА110000/2019/200044/2 є вимогою немайнового характеру, ставка судового збору становить 1921,00грн.

Позовна вимога про визнання протиправним та скасування картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення Дніпропетровської митниці ДФС від 21.02.2019 р. № UА110150/2019/00168 - є вимогою немайнового характеру, ставка судового збору становить 1921,00грн.

Позовна вимога про стягнення з Дніпропетровської митниці ДФС за рахунок бюджетних асигнувань на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30189598) штрафних санкцій за простій транспортного засобу у розмірі 5000,00грн., - є вимогою майнового характеру, ставка судового збору становить 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 1921грн.

Втім, до позову позивачем подано платіжне доручення №2704 від 04.03.2019 р. на підтвердження сплати судового збору на суму 1921,00грн., тобто сплаченого не в тому розмірі, без урахування вимог ч.3 ст.6 Закону України «Про судовий збір».

У відповідності до ч.1, 2 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

З огляду на викладене, суд дає можливість позивачу у строк протягом 5-ти днів з дня отримання даної ухвали привести у відповідність до вимог ст.161 Кодексу адміністративного судочинства України позовну заяву, а саме: доплатити судовий збір та надати суду оригінал квитанції про сплату судового збору за подачу адміністративного позову немайнового характеру у розмірі 3842,00грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 161, 169, 171, 243, 248, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

УХВАЛИВ:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ» до Дніпропетровської митниці ДФС про визнання протиправними та скасування рішення про коригування митної вартості, картки відмови, стягнення коштів, - залишити без руху.

Запропонувати позивачу усунути недоліки позову протягом 5-ти днів з дня отримання копії ухвали суду про залишення позову без руху, а саме:

- надати суду оригінал квитанції про сплату судового збору за подачу адміністративного позову у розмірі 3842,00грн., сплаченого за наступними реквізитами:

отримувач: УДКСУ у Чечелівському районі м. Дніпра/22030101;

код ЄДРПОУ(отримувача): 37989253;

банк отримувача: казначейство України (ЕАП);

код банку отримувача (МФО): 899998;

рахунок отримувача: 34316206084014 за кодом бюджетної класифікації доходів: 22030101;

призначення платежу «судовий збір за позовом _____ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Дніпропетровський окружний адміністративний суд».

Суд роз'яснює позивачу, що у випадку, якщо недоліки позовної заяви не будуть усунені у зазначений строк, позовна заява буде вважатися неподаною та повернута.

Залишення позовної заяви без руху не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Копію ухвали направити особі, що звернулася із позовною заявою.

Відповідно до ч. 2 ст. 293 Кодексу адміністративного судочинства України ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду повністю або частково у випадках, визначених статтею 294 цього Кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 294 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається.

Ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.С. Рябчук

Previous document : 80403672
Next document : 80403674