Decision № 80314346, 28.12.2018, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
28.12.2018
Case No.
826/11604/17
Document №
80314346
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

28 грудня 2018 року № 826/11604/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Клименчук Н.М., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мотто Центр»

до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0002044004 від 30.06.2017,

На підставі ч. 4 ст. 122 КАС України, суд розглядає справу в порядку письмового провадження.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мотто Центр» (далі - ТОВ «Мотто Центр», позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі - ГУ ДФС у м. Києві, відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 30.06.2017 № 0002044004.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.09.2017 відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду в судовому засіданні.

В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що висновки акту перевірки суперечать встановленим відповідачем в ході перевірки обставинам, а тому оскаржуване рішення, яке винесено на підставі таких висновків перевірки підлягає скасуванню.

Представником відповідача подано заперечення на адміністративний позов.

В обґрунтування вказаних заперечень, відповідачем зазначено, що оскільки ним встановлено порушення п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу України, а саме - порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, про що свідчать дані камеральної перевірки, контролюючим органом правомірно нараховано суб'єкту господарювання штрафні санкції в розмірі 400 930,39 грн.

Враховуючи, що матеріали справи у достатній мірі характеризують взаємовідносини сторін, відсутність потреби у заслуховуванні свідків чи експерта, наявність поданих сторонами клопотань про розгляд справи у їх відсутності, суд ухвалив здійснювати розгляд справи у порядку письмового провадження.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Головним управлінням ДФС у м. Києві на підставі п. 20.1.4 ст. 20 розділу І Податкового кодексу України, в порядку ст. 76 розділу ІІ Податкового кодексу України проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у декларації акцизного податку ТОВ «Мотто Центр». За результатами перевірки складено акт від 07.06.2017 за № 26/224/40/39427027 (далі - акт перевірки).

Проведеною перевіркою встановлено порушення товариством граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених п. 231.6 ст. 231 ПК України,

У зв'язку із встановленням допущення ТОВ «Мотто Центр» порушень граничних термінів реєстрації акцизних накладних, Головним управлінням ФДС у м. Києві 30.06.2017 винесено податкове повідомлення-рішення № 0002044004, яким до позивача застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 400 930,39 грн.

Не погоджуючись з спірним податковим повідомленням-рішенням, позивачем подано скаргу до ДФС України. За результатами розгляду скарги, ДФС України прийнято рішення від 23.08.2017 № 18968/6/99-99-11-03-01-25, яким залишено без змін податкове повідомлення-рішення, а скаргу позивача - без задоволення.

Вважаючи рішення відповідача протиправним та таким, що порушує законні права та інтереси позивача, суб'єкт господарювання звернувся до суду з даним адміністративним позовом.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про безпідставність позовних вимог, виходячи з наступного.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Спірні правовідносини, що склались між сторонами, регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

За приписами пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне.

Абзацом 1 пункту 231.1 статті 231 Податкового кодексу України встановлено, що платник податку при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Згідно з пунктом 231.6 статті 231 Податкового кодексу України, реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

Підтвердженням особі, що реалізує пальне, про прийняття її акцизної накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру акцизних накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

З метою отримання акцизної накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, отримувач пального надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та акцизну накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі акцизна накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманими отримувачем пального.

З метою отримання особою, яка реалізує пальне, зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального, така особа, що реалізує пальне, надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру акцизних накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних та отриманим особою, яка реалізує пальне.

Датою та часом надання акцизної накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Якщо надіслані акцизні накладні та/або розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 231.1 цієї статті, протягом операційного дня отримувачу пального/особі, яка реалізує пальне, надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.

Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, такі акцизна накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, в якій загальний обсяг реалізованого пального не перевищує обсяг, обчислений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу.

Якщо обсяг, визначений відповідно до пункту 232.3 статті 232 цього Кодексу, є меншим за обсяг пального в акцизній накладній та/або розрахунку коригування, які платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних, то платник податку зобов'язаний перерахувати до бюджету суму коштів у розмірі акцизного податку за відповідний обсяг реалізованого пального, самостійно розрахованого за ставками, передбаченими підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального.

Пунктом 1202.1 статті 1202 Податкового кодексу України встановлено, що порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 цього Кодексу, тягне за собою накладення штрафу в розмірі:

- 2 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

- 10 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

- 20 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

- 30 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 61 до 90 календарних днів;

- 40 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 91 і більше календарних днів.

Як встановлено під час розгляду справи, ТОВ «Мотто Центр» було подано не один акт інвентаризації із зазначенням у ньому обсягів залишку всіх найменувань, видів, марок пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД такого пального, а частинами, починаючи з 18.03.2016 по 21.03.2016 включно, загалом 34 акти, останній від 21.03.2016 за № 9903950890 (надісланий до контролюючого органу останнім до закінчення граничного терміну встановленого законодавством).

Відповідно до п. 8 Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженої Наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 16.04.2008 № 320/15011, якщо платник податків надіслав до органів ДПС кілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається електронний документ, надісланий до органів ДПС останнім до закінчення граничного терміну встановленого законодавством для подання податкової звітності за умови, що його було сформовано правильно, прийнято до бази даних ДПС та платнику податків надійшла про це друга квитанція.

Враховуючи вищезазначене, оригіналом акту проведення інвентаризації обсягів залишку пального вважається електронний документ, надісланий ТОВ «Мотто Центр» до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві останнім, тобто акт інвентаризації надісланий 21.03.2016 за реєстрований за № 9903950890.

Зазначені в акті інвентаризації за реєстраційним № 9903950890 від 21.03.2016 обсяги залишку пального починаючи з 12.05.2016 враховуються у формулі, визначеній п. 232.3 ст. 232 Податкового кодексу України, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в ЄРАН.

При цьому, згідно із п. 11 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України період з 01 березня 2016 року до 01 квітня 2016 року був перехідним періодом, протягом якого реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснювалась без обмеження обсягів, обчислених за формулою, визначеною у п. 232.3 ст. 232 ПК України.

З 01 квітня 2016 року реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН здійснюється з урахуванням усіх вимог, встановлених Кодексом.

Також, згідно з актом перевірки ТОВ «Мотто Центр» даних акту інвентаризації обсягів залишку пального станом на 01.03.2016 проведеної ГУ ДФС у м. Києві від 25.04.2016 № 26/54/40/39427027 - перевіркою не підтверджено відображені ТОВ «Мотто Центр» в акті інвентаризації від 21.03.2016 № 9903950890 залишки пального станом на 01.03.2016. Зазначені в акті інвентаризації залишки пального підлягають коригуванню на зазначені в акті перевірки відхилення в СЕАРП.

Одночасно, судом враховано, що ПК України чітко не визначено дату врахування залишку пального за актом інвентаризації, водночас дані акта інвентаризації обсягів залишку пального можуть бути перевірені контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних місяців із дня його додання (п. 9 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу України).

Як встановлено під час розгляду справи, відповідно до даних СЕАРП відповідні коригування обсягів залишків пального, які були відображені в акті перевірки ТОВ «Мотто Центр», враховані в СЕАРП 20.12.2016 у формулі, визначеній п. 232.3 ст. 232 ПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що ГУ ДФС у м. Києві правомірно винесено ППР від 30.06.2017 № 0002044004 про застосування до платника податків штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 400 930,39 грн. за затримку реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про необґрунтованість позовних вимог, а тому в задоволенні позову має бути відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи надані докази, а також норми чинного законодавства суд приходить до переконання про безпідставність позовних вимог, а тому в задоволенні позову має бути відмовлено повністю.

Керуючись вимогами ст. ст. 2, 5 - 11, 19, 72 - 77, 90, 139, 241 - 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

В И Р І Ш И В:

У задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Мотто Центр» відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Суддя Н.М. Клименчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 80314346 ?

Документ № 80314346 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 80314346 ?

Дата ухвалення - 28.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 80314346 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 80314346 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 80314346, Circuit Administrative Court of Kyiv City

The court decision No. 80314346, Circuit Administrative Court of Kyiv City was adopted on 28.12.2018. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 80314346 refers to case No. 826/11604/17

This decision relates to case No. 826/11604/17. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 80314288
Next document : 80314355