Decision № 80024575, 20.02.2019, Donetsk Circuit Administrative Court

Approval Date
20.02.2019
Case No.
200/413/19-а
Document №
80024575
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 р. Справа№200/413/19-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Михайлик А.С. розглянув в порядку письмового провадження в приміщенні Донецького окружного адміністративного суду адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС у Донецькій області до товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТІВБУД" про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, -

ЗМІСТ ПОЗОВНИХ ВИМОГ ТА ЗАПЕРЕЧЕНЬ

Головне управління ДФС у Донецькій області звернулось до суду із позовом, в якому просило суд стягнути кошти з рахунків у банківських установах, які обслуговують товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТІВБУД" в рахунок погашення податкового боргу на загальну суму 845 877,71 грн.

За змістом викладеного в позові заявлена до стягнення заборгованість виникла через несплату відповідачем у встановлені законодавством строки застосованих податковим повідомленням-рішенням штрафних санкцій у сумі 845 159,03 грн., нарахованих за результатами проведення перевірки, а також несплати пені у сумі 718,68 грн., нарахованої у відповідності до п.п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу України.

Посилаючись на вимоги підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України, позивач просив суд стягнути з рахунків відповідача кошти в рахунок погашення податкового боргу.

У встановлені статтею 261 Кодексу адміністративного судочинства України строки відзив на позов до суду не надійшов.

Поштові відправлення із ухвалою про відкриття провадження у справі та повістками про виклик до судових засідань, направлені на адресу відповідача: 87528, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Аеродромна, будинок 7, офіс 1, що значиться як адреса місцезнаходження відповідача у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повернулися на адресу суду із позначкою про закінчення терміну зберігання.

Згідно частини 4 статті 124 Кодексу адміністративного судочинства України у разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У разі відсутності учасників справи за такою адресою вважається, що судове повідомлення вручено їм належним чином.

Враховуючи наведене, відповідач вважається таким, що повідомлений про розгляд справи належним чином.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ

Ухвалою суду від 11.01.2019 відкрито провадження у справі, справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні на 05.02.2019, яке відкладено на 20.02.2019.

На підставі ч. 9 ст. 205 Кодексу адміністративного судочинства України суд здійснює розгляд справи в письмовому провадженні.

ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ОБСТАВИНИ, ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ, ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ УЧАСНИКІВ СПРАВИ ТА ВИСНОВКИ

Відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТІВБУД" згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є юридичною особою, обліковується за ідентифікаційним кодом 40214651. Місцезнаходженням відповідача є: 87528, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Аеродромна, будинок 7, офіс 1.

Відповідно до відомостей облікової картки з податку на додану вартість (код класифікації доходів бюджету 14010100) станом на 31.08.2018 за відповідачем обліковується борг в сумі 846 047,71 грн., з яких 845 877,71 грн. заявлено до стягнення (845 159,03 грн. штрафу та 718,68 грн. пені).

Згідно підпункту 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

За змістом пункту 54.1 статті 54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно з пунктом 57.3. статті 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Відповідно до наявних в матеріалах справи документів, за результатами проведеної ГУ ДФС в Донецькій області перевірки, за наслідком якої складено акт від 16.06.2017 № 905/26-15-12-13-20, прийнято податкове повідомлення-рішення від 04.07.2017 № 0000841213, яким до відповідача у зв'язку з порушенням граничних строків реєстрації податкових накладних на 15 і менше календарних днів застосовано штраф у сумі 116 675,33 грн., за затримку від 16 до 30 календарних днів - штраф у сумі 732 592,69 грн., що у загальній сумі складає 849 268,03 грн.

Наведене податкове повідомлення рішення направлялося відповідачу поштою та отримано останнім 10.07.2017, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового направлення.

Відповідно до картки особового рахунку зазначений штраф частково сплачений - на суму 4109,00 грн., таким чином залишок несплаченого штрафу складає 845 159,03 грн.

Доказів оскарження даного податкового повідомлення-рішення відповідачем суду не надано, строки сплати визначених у них до сплати штрафних санкцій за цими податковими повідомленнями-рішеннями сплили.

Згідно пункту 129.1.3 статті 129 Податкового кодексу України після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. При нарахуванні суми податкового зобов'язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання.

На суми грошового зобов'язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Нарахування пені відповідно до підпункту 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 Кодексу припиняється в день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань.

Наявними в матеріалах справи документам підтверджено нарахування 6 серпня 2018 року позивачем пені сумі 718,68 грн., яку на день судового розгляду цієї справи відповідачем не сплачена.

Відповідно до підпункту 14.1.175 статті 14 Податкового кодексу України сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом є податковим боргом.

Відповідно до пунктів 41.2, 41.3 статті 41 Податкового кодексу України органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Повноваження і функції контролюючих органів визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та законами України.

Пунктом 20.1.34 статті 20 Податкового кодексу України визначено, що контролюючі органи, окрім іншого, мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Відповідно до пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Відповідно до пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

За пунктом 59.5 статті 59 Податкового кодексу України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

06.11.2017 ГУ ДФС у Донецькій області сформовано податкову вимогу за формою «Ю» № 90438-17 на суму 849 268,03 грн., яка направлена відповідачу рекомендованим листом із повідомленням про вручення відправлення на адресу, що значиться як адреса його місцезнаходження у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Конверт із вимогою повернувся на адресу відправника із позначкою про закінчення терміну зберігання.

Згідно з п. 42.2 ст. 42 Податкового кодексу України документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

Відповідно до п. 7 розділу IV Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.06.2017 № 610, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

24 липня 2017 за № 902/30770, у разі якщо пошта не може вручити платнику податків податкову вимогу через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їх відмову прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, така податкова вимога вважається врученою платнику податків у день, вказаний поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

Таким чином, надіслана відповідачу вимога вважається належним чином йому врученою.

Серед наявних в матеріалах справи відсутні документи, які б свідчили про наявність підстав для визнання зазначеної вимоги відкликаною або втрату нею юридичної сили.

Отже, виходячи із змісту заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що викладені в позовній заяві доводи є обґрунтованими, а позов таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до частини другої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

З огляду на зазначене, на підставі положень підпункту 14.1.175 пункту 14.1. статті 14, підпункту 20.1.34 статті 20, статей 41, 57, 59, 95, 202, 203 Податкового кодексу України та керуючись статтями 2, 3, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 32, 72, 76, 77, 79, 139, 194, 205, 241-243, 245, 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Головного управління ДФС у Донецькій області (87526, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, 114, ідентифікаційний код юридичної особи 39406028) до товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТІВБУД" (87528, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Аеродромна, будинок 7, офіс 1, ідентифікаційний код юридичної особи 40214651) про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, - задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків у банківських установах, які обслуговують товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТІВБУД", кошти у розмірі 845 877 (вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сімдесят сім) грн. 71 коп., в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо справу було розглянуто в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

У відповідності до пп. 15.5 п. 15 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Суддя Михайлик А.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 80024575 ?

Документ № 80024575 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 80024575 ?

Дата ухвалення - 20.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80024575 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 80024575 ?

В Donetsk Circuit Administrative Court
Previous document : 80024570
Next document : 80024581