Decision № 79658426, 06.02.2019, Commercial Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Approval Date
06.02.2019
Case No.
909/1018/18
Document №
79658426
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019 м. Івано-ФранківськСправа № 909/1018/18

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В., секретар судового засідання - помічник судді Федунишин М. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Акціонерного товариства "Оріана"

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАЛЬ ОСОБА_1"

про розірвання договору оренди від 11.12.2017 №341-юр-677 та стягнення 10 372, 09 грн, з яких заборгованість по орендній платі - 9 263, 83 грн, пеня - 1 108, 26 грн,

за участю:

представника позивача ОСОБА_2,

представник відповідача: не з'явився,

ухвалив таке рішення.

1. Предмет позову.

1.1 Розглядається позов Акціонерного товариства "Оріана" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАЛЬ ОСОБА_1" про розірвання договору оренди від 11.12.2017 №341-юр-677 та стягнення 10 372, 09 грн, з яких заборгованість по орендній платі - 9 263, 83 грн, пеня - 1 108, 26 грн.

2. Вирішення процесуальних питань під час розгляду справи.

2.1 Суд відповідно до ухвали від 17.12.2018 прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, вирішив здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін, визначив сторонам строк для надання заяв по суті та доказів.

2.2 В судовому засіданні 06.02.2019 встановлено, що позивач змінив найменування з Відкритого акціонерного товариства "Оріана" на Акціонерне товариств "Оріана", що підтверджується статутом товариства в новій редакції, яка затверджена рішенням загальних зборів від 08.11.2018, та витягом з ЄДРЮОФОПГФ від 06.02.2019 за № НОМЕР_1.

2.3 Відповідно до ч. 2 ст. 216 ГПК України в судовому засіданні 18.01.2019 оголошувалась перерва до 06.02.2019.

2.4 Відповідач в судові засідання не з'являвся, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 5 ст. 176, 242 ГПК України ухвали направлялись рекомендованим листом з повідомленням про вручення з позначкою на конверті "Судова повістка" на адресу відповідача, яка вказана у позовній заяві та яка підтверджується витягом з ЄДРЮОФОПГФ від 22.11.2018 №1004683304, сформованим на електронний запит Господарського суду Івано-Франківської області. Надсилання ухвал підтверджується відтиском штампу вихідної кореспонденції на їх звороті.

Поштові відправлення №76018 5036441 8, № 76018 5065195 6 повернулись на адресу суду з відміткою відділення поштового зв'язку - "за закінченням встановленого строку зберігання".

У разі якщо ухвалу у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), і повернуто з посиланням на закінчення строку зберігання поштового відправлення, то вважається, що адресат повідомлений про розгляд даної справи судом. Даний правовий висновок викладений у постановах Верховного Суду, зокрема, від 13.02.2018 у справі № 910/12099/17, від 25.06.2018 у справі № 904/9904/17, від 07.06.2018 у справі № 922/3396/17).

2.5 Відповідач у встановлений судом строк відзиву, пояснень щодо заявленого позову чи будь-яких доказів не надав. А тому згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України, ч. 2 ст. 178 ГПК України суд вирішує спір за наявними матеріалами справи.

3. Зміст позовних вимог та заперечень на позов, пояснення учасників справи.

3.1 Позовна заява від 20.11. 2018 № 1121 (вх. №17803/18 від 21.11.2018).

Заявлені позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору оренди від 11.12.2017 №341-юр-77 щодо своєчасного внесення платежів по орендній платі та комунальних послугах. Вказує, що за період з січня по жовтень 2018 року утворилась заборгованість в сумі 9 263, 83 грн, яка не погашена до цього часу. Просить стягнути дану заборгованість на підставі ст. 525, 526, 759 ЦК України, ст. 193 ГК України. Відповідно до п. 3.4 договору та положень ст. 230, 231ГК України нарахував пеню в сумі 1 108, 26 грн. Внаслідок несплати відповідачем місячної орендної плати за приміщення та комунальні послуги на підставі п. 9.1 договору просить достроково його розірвати.

3.2 Відповідач відзив на позов не надав, проти позову не заперечив.

4. Обставини справи, оцінка доказів.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши зібрані у справі докази, оцінивши їх відповідно до приписів ст. 86 ГПК України, суд встановив таке.

4.1 Між ВАТ «Оріана», як орендодавцем, та ТОВ "АВІАЛЬ ОСОБА_1", як орендарем, 11.12.2017 укладено договір оренди №341-юр-77 (надалі — договір).

4.2 Умови договору такі.

- Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування частину нежитлового приміщення загальною площею 14,5 кв.м (кімната 305. блок № 3, поверх 3), розташованого за адресою: вул. Євшана,9, м. Калуш, Івано-Франківська область, 77300 (п.1.1).

- Договірна орендна плата за перший місяць визначена в сумі - 580,00 грн з урахуванням ПДВ, а за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць (п. 3.1).

- Окрім орендної плати, Орендар на підставі виставлених Орендодавцем рахунків зобов'язаний сплачувати комунальні послуги (електроенергія, водо-, теплопостачання, вивіз та захоронення ТПВ). Нарахування комунальних послуг здійснюється Орендодавцем пропорційно займаній Орендарем площі (п. 3.3).

- Орендну плату, вказану в п. 3.1 договору, орендар зобов'язаний вносити на рахунок ВАТ "Оріана" до кінця поточного місяця (п. 3.4).

- За несвоєчасне внесення платежів, встановлених даним договором, Орендар сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня (п. 3.7).

- Дострокове розірвання договору Орендодавцем може мати місце, зокрема, у випадку невиконання Орендарем умов цього договору - при несплаті Орендарем місячної орендної плати за приміщення і комунальні послуги (п. 9.1).

4.3 Передача об'єкта оренди орендарю відбулась за актом приймання-передачі від 11.12.2017.

4.4 Нарахування орендної плати з урахуванням індексу інфляції за період з січня по листопад 2018 року і за 21 день грудня 2017 року відображені в бухгалтерській довідці позивача.

4.5 Позивач представив розрахунок комунальних послуг за період з грудня 2017 року по жовтень 2018 року.

4.6 На здійснення орендних платежів позивач надавав відповідачу рахунки-фактури №2162 від 29.12.2017, №48 від 10.01.2018, №216 від 12.02.2018, №384 від 12.03.2018, №570 від 10.04.2018, №758 від 10.05.2018, №941 від 11.06.2018, №1127 від 10.07.2018, № 1313 від 10.08.2018, №1501 від 10.09.2018, №1689 від 10.10.2018.

4.7 На оплату комунальних послуг позивач надавав відповідачу рахунки-фактури №158 від 31.01.2018, №325 від 28.02.2018, №509 від 30.09.2018, №697 від 27.04.2018, №883 від 31.05.2018, №1069 від 27.06.2018, №1256 від 31.07.2018, №1445 від 31.08.2018, №1634 від 28.09.2018, №1824 від 31.10.2018.

4.8 Відповідно до довідки-розрахунку станом на 01.01.2018 загальна сума заборгованості по орендній платі та комунальних послугах за період з січня по листопад 2018 року - 9 263, 83 грн.

4.9 За прострочення здійснення платежів позивач нарахував пеню за період з 01.02.2018 по 14.11.2018 в сумі 1 108, 26 грн.

5. Норми права та мотиви, якими суд керувався при ухваленні рішення.

5.1 При вирішенні даного спору суд виходить з того, що відповідно до ч. 1 ст. 67 ГК відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України (ч. 2 ст. 67 ГК України).

Згідно з ч.1 ст. 283 ГК України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

5.2 До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (ч. 6 ст. 283 ГК України).

5.3 На підставі господарського договору між суб'єктами господарювання виникають господарські зобов'язання, в силу яких один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку (ст. 171, 174 ГК України).

Частиною 1 ст. 193 ГК України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 525, 526, 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як передбачено ч. 1 ст. 286 ГК України, орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі (ч. 4 ст. 286 ГК України).

5.4 За змістом ч.1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

5.5 Суд встановив, що відповідач допустив порушення зобов'язання по сплаті орендних платежів та комунальних послуг на загальну суму 9 263, 83 грн. Доказів погашення даної заборгованості - не представив.

5.6 Відповідно до ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Статтею 549 ЦК України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

За приписами ст. 1 ЗУ “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).

5.7 Враховуючи викладене та умови п. 3.7 договору, з відповідача належить стягнути 1 108, 26 грн пені.

5.8 Відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених договором.

Оскільки в п. 9.1 договору передбачено право орендодавця вимагати дострокового розірвання договору за прострочення одного місячного платежу, а відповідач допустив прострочення за період з січня по жовтень 2018 року, то наявні підстави для дострокового розірвання договору.

6. Висновок суду.

6.1 Позов Акціонерного товариства "Оріана" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАЛЬ ОСОБА_1" про розірвання договору оренди від 11.12.2017 №341-юр-677 та стягнення 10 372, 09 грн, з яких заборгованість по орендній платі - 9 263, 83 грн, пеня - 1 108, 26 грн, слід задовольнити.

7. Судові витрати.

7.1 Склад та порядок розподілу судових витрат визначено главою 8 ГПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Позивач, як судові витрати, визначив судовий збір у розмірі 3 524 грн.

7.2 Відповідно до ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається:

1) у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін;

2) у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи задоволення позову, судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. 2, 86, 129, 145, 233, 236-238, 240, 241, 256, п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Задовольнити позов Акціонерного товариства "Оріана" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАЛЬ ОСОБА_1" про розірвання договору оренди від 11.12.2017 №341-юр-677 та стягнення 10 372, 09 грн, з яких заборгованість по орендній платі - 9 263, 83 грн, пеня - 1 108, 26 грн.

Розірвати договір оренди від 11.12.2017 №341-юр-677.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАЛЬ ОСОБА_1" (вул. Литвина, 9А, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300, ідентифікаційний код 39222486) в користь Акціонерного товариства "Оріана" (вул. Євшана, 9, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300, ідентифікаційний код 05743160) 10 372, 09 грн (десять тисяч триста сімдесят дві гривні дев'ять копійок), з яких заборгованість по орендній платі - 9 263, 83 грн, пеня - 1 108, 26 грн, а також 3 524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) грн судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Західного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 07.02.2019.

Суддя О. В. Малєєва

Previous document : 79658425
Next document : 79658427