Court decree № 78941013, 22.12.2018, Prymorskyi District Court of Odessa City

Approval Date
22.12.2018
Case No.
522/18176/15-ц
Document №
78941013
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа 522/18176/15-ц

Провадження 6/522/1030/18

УХВАЛА

про залишення заяви без руху

22 грудня 2018 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Домусчі Л.В., розглянувши матеріали заяви ТОВ «Інвестмаш Плюс» про заміну сторони виконавчого провадження по цивільній справі за позовом ПАТ АБ «Порто-Франко» до ОСОБА_1 про стягнення боргу за кредитним договором,

ВСТАНОВИВ:

До провадження судді Приморського районного суду м. Одеси Домусчі Л.В. надійшла заява ТОВ «Інвестмаш Плюс» про заміну сторони виконавчого провадження по цивільній справі за позовом ПАТ АБ «Порто-Франко» до ОСОБА_1 про стягнення боргу за кредитним договором.

З урахуванням понад надмірного навантаження справами (у провадженні судді на розгляді знаходиться біля 700 справ), яке виходить за межі фізичної можливості розгляду кожної справи у розумні строки і незначною (малою) чисельністю суддів, щодо яких здійснюється автоматичний розподіл справ, суд позбавлений вирішити питання про прийняття заяви до провадження в розумні строки.

Дослідивши матеріали заяви суддя дійшов висновку, що заяву необхідно залишити без руху з наступних підстав.

Як роз'яснено у п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 14 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження", скарги, заяви, подання мають відповідати загальним вимогам щодо форми та змісту позовної заяви, передбаченим положеннями ЦПК і ГПК.

Також, згідно ч. 1 ст. 177 ЦПК України, позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

При вивченні заяви судом встановлено, що заявником не зазначені усі сторони виконавчого провадження а також не надані копії заяв для усіх сторін виконавчого провадження.

Дії судді у подібній ситуації ЦПК України не врегульовано, тому суддя вважає за можливе, керуючись ч. 9 ст. 10 ЦПК України, відповідно до якої, якщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права); застосувати аналогію закону.

Згідно приписів ст. 185 ЦПК України суддя, встановивши, що заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175-177 цього Кодексу постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня отримання заявником ухвали.

Зазначена заява підлягає залишенню без руху, оскільки недотримані вимоги ст. 175-177 ЦПК України.

Отже, заявнику необхідно зазначити усі сторони виконавчого провадження та надати суду копію заяви та копії всіх документів, що додані до неї, відповідно до кількості учасників справи.

Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 175-177 цього Кодексу,заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачу.

Керуючись ст.ст.185,260 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ «Інвестмаш Плюс» про заміну сторони виконавчого провадження по цивільній справі за позовом ПАТ АБ «Порто-Франко» до ОСОБА_1 про стягнення боргу за кредитним договором - залишити без руху.

Запропонувати заявнику у 10-денний строк з дня отримання копії даної ухвали: усунути недоліки вказані в мотивувальній частині ухвали. В разі не усунення до встановленого терміну недоліків, зазначених в ухвалі, заява буде вважатись неподаною і буде повернута заявнику з усіма додатками до неї.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч. 2ст. 353 ЦПК України заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Л.В. Домусчі

Previous document : 78941012
Next document : 78941015