Court decree № 78576273, 17.12.2018, Commercial Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Approval Date
17.12.2018
Case No.
909/1018/18
Document №
78576273
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

17.12.2018 м. Івано-ФранківськСправа № 909/1018/18

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В., розглянувши матеріали справи

за позовом: Відкритого акціонерного товариства "Оріана", вул. Євшана, 9, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300, ідентифікаційний код 05743160,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАЛЬ ЕНЕРГО ГРУП", вул. Литвина, 9А, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300, ідентифікаційний код 39222486,

про розірвання договору оренди від 11.12.2017 №341-юр-677 та стягнення 10 372, 09 грн, з яких заборгованість по орендній платі - 9 263, 83 грн, пеня - 1 108, 26 грн,

установив таке.

Відкрите акціонерне товариство "Оріана" звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВІАЛЬ ЕНЕРГО ГРУП" про розірвання договору оренди від 11.12.2017 №341-юр-677 та стягнення 10 372,09 грн, з яких заборгованість по орендній платі - 9 263, 83 грн, пеня - 1 108, 26 грн. Позовні вимоги обґрунтовує неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором оренди щодо своєчасної сплати орендної плати та комунальних платежів за період з січня по жовтень 2018 року, внаслідок чого виникла заборгованість у розмірі 9 263, 83 грн. Крім того, відповідно до норм законодавства та умов договору нарахував пеню у розмірі 1 108, 26 грн. Вважає, що систематична несплата відповідачем орендної плати є підставою для дострокового розірвання договору.

Суд відповідно до ухвали від 26.11.2018 залишив позовну заяву без руху та встановив позивачу строк протягом п'яти днів з дня вручення ухвали для усунення недоліків позовної заяви, а саме позивачу слід було надати належні докази, які підтверджують відправлення позовної заяви з додатками листом з описом вкладення на адресу відповідача; підтвердження того, що ВАТ "Оріана" не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи; у випадку відсутності таких витрат зазначити про це у відповідній заяві; належний розрахунок орендної плати із зазначенням індексу інфляції, який застосовано при визначенні орендної плати за кожний місяць; надати розрахунок заявлених до стягнення комунальних послуг; надати докази направлення вищезазначених документів відповідачу.

На виконання вимог ухвали суду від 22.11.2018 позивач у встановлений строк подав до суду заяву від 06.12.2018 №1232 (вх.№19204/18 від 07.12.2018) про усунення недоліків позовної заяви.

За приписами ч. 3 ст. 174 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому ст. 176 ГПК України.

Отже, враховуючи усунуті недоліки, позовна заява подана з урахуванням вимог ст. 162, 164, 172 ГПК України. А тому відповідно до ст. 176 ГПК України слід прийняти її до розгляду та відкрити провадження у справі.

Згідно з ч. 1 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного провадження чи позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи (ч. 3 ст. 12 ГПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 12 ГПК України для цілей цього кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи приписи ст. 12, 247 ГПК України, з огляду на ціну позову - 10 372, 09 грн (не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб), незначну складність справи, суд визнає вказану справу малозначною. А тому її розгляд слід здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження.

Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін (ч. 5 ст. 252 ГПК України).

При відкритті провадження у справі суд доходить висновку про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з викликом сторін.

Керуючись ст. 12, 120, 121, 176, 233, 234, 235, 247, 248, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Розгляд справи по суті призначити на 15.01.2019 о 12:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул. Шевченка, 16, м. Івано-Франківськ, 76018, зал судових засідань № 23.

4. Викликати в судове засідання щодо розгляду справи по суті представників позивача ВАТ "Оріана" та ТОВ "АВІАЛЬ ЕНЕРГО ГРУП".

Роз'яснити сторонам наслідки неявки в судове засідання, що передбачені ст. 202 ГПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 202 ГПК України у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Неявка у судове засідання відповідача за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених ст. 202 ГПК України.

5. Встановити відповідачу строк для надання суду відзиву на позовну заяву і всіх наявних у нього доказів, що підтверджують заперечення проти позову, протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали; копію відзиву та доданих до нього документів у встановлений строк також надати учасникам справи.

Подання відзиву відповідач повинен здійснити, враховуючи вимоги ст. 165, 178 ГПК України.

Роз'яснити, що в разі ненадання відповідачем у встановлений судом строк без поважних причин відзиву, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

6. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив, а відповідачу - заперечення на відповідь позивача - п'ять днів з дня отримання.

Роз'яснити сторонам, що копії письмових доказів, які подаються до суду, слід оформлювати відповідно до вимог ст. 91 ГПК України та п. 5.27 Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів" (ДСТУ 4163-2003), який затверджено наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.

Сторони можуть отримувати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/sud5010/ та на веб-сторінці Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 17.12.2018.

Суддя О. В. Малєєва

Previous document : 78553472
Next document : 78576275