Decision № 78561401, 13.12.2018, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
13.12.2018
Case No.
826/2087/17
Document №
78561401
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

13 грудня 2018 року № 826/2087/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Арсірія Р.О., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Аваль-Брок» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання протиправною та скасування постанови, -

Суд прийняв до уваги таке:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось товариство з обмеженою відповідальністю «Аваль-Брок» (далі – позивач, ТОВ «Аваль-Брок») з позовом до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – відповідач, НКЦП), у якому просить суд визнати протиправною і скасувати постанову відповідача від 12.01.2017 №16-ЦА-УП-Т.

Ухвалами Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.02.2017 відкрито провадження у справі, закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що висновки відповідача про наявність ознак маніпулювання є безпідставними, оскільки позивач дія на підставі на підставі договорів на підтримання цін, що виключає встановлення ознак маніпулювання. Просить задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача заперечував проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що товариством було вчинено умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, передбачені пунктом 6 частини 1 статті 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», тому відповідачем правомірно прийнято постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.

18.05.2017 сторони подали заяву про подальший розгляд справи у порядку письмового провадження.

Відповідно до частини 4 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України (у редакції, що діяла на момент постановлення ухвали) особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.

З огляду на вищевикладене та з урахуванням вимог статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України (у редакції, що діяла на момент постановлення ухвали), суд прийшов до висновку про доцільність розгляду справи у письмовому провадженні на підставі наявних матеріалів справи.

Розглянувши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

Постановою від 04.03.2016 №13/01/4987 відповідачем порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ТОВ «Аваль-Брок». Провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів зупинялось постановою від 17.03.2016 та було поновлено постановою від 17.11.2016.

За результатом розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів відповідачем у відношенні ТОВ «Аваль-Брок» складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 29.11.2016 №817-ЦА-УП-Т, відповідно до висновків якого виявлено ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку позивачем з акціями ПАТ «Аква Діджитал» та ПАТ «ФБ ПФТС» 16.10.2014, 31.10.2014 та 01.04.2015.

На підставі даного акту відповідач виніс постанову від 12.01.2017 №16-ЦА-УП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, якою за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку до позивача застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 170 000,00 грн.

Вважаючи дану постанову протиправною, позивач оскаржив її до суду.

Оцінивши за правилами статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України надані сторонами докази та пояснення, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Спірні правовідносини врегульовані Конституцією України, Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 №448/96-ВР, Порядком запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі, затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2011 №716 (далі – Порядок №716), Положенням про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 №1063/2011 (далі – Положення №1063/2011).

Статтею 1 цього Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначено, що державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою, зокрема: створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства; забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів; гарантування прав власності на цінні папери; захисту прав учасників фондового ринку.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Частиною 1 та пунктом 37-1 частини 2 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачено, що основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема є: здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування; захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку.

Аналогічні правові норми закріплені у пункті 29 частини 3 Положення №1063/2011.

Згідно із пунктом 11 частини 1 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, визначені цим Законом у розмірі від десяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

Отже, з викладених правових норм вбачається, що Комісія є контролюючим органом, на який покладено завдання здійснювати регулювання ринку цінних паперів та забезпечувати захист прав інвесторів і держави, для виконання якого законодавством регламентовано повноваження Комісії здійснювати контроль за діяльністю учасників фондового ринку та застосовувати до них санкції в разі виявлення в їх умисних діях ознак маніпулювання на фондовому ринку, передбачених частиною 1 статті 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пунктом 4 Порядку №716.

Згідно інформації про випуск цінних паперів ПАТ «Аква Діджитал» (код ЄДРПОУ 37147673) зазначеної на веб-сайті smida.gov.ua емітентом випущено 360 000 000 акцій номінальною вартістю 0,25 грн., відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів емітента від 12.02.2013 №26/1/2013.

Відповідачем в ході здійснення аналізу адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі встановлено, що з цінними паперами ПАТ «Аква Діджитал» у період з 16.10.2014 по 01.04.2015 договори купівлі – продажу цінних паперів укладались лише на ПАТ «Фондова Біржа ПФТС». За участю учасників біржових торгів: ТОВ «Аваль-Брок», ТОВ «Фондова Компанія «Атлас» та ТОВ «Свіссінвест» за безадресними (анонімними) заявками через ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» були вчинені правочини з купівлі-продажу акцій ТОВ «Аква Діджитал» за біржовим курсом 2,20 грн.

Відповідач дійшов висновку, що ціни на акції ПАТ «Аква Діджитал», за якими позивач здійснював операції купівлі-продажу, не відповідають дійсним фінансово-господарським показникам діяльності даного товариства.

Такі висновки відповідачем зроблені на підставі аналізу наступної інформації.

Відповідно до річної фінансової звітності ПАТ «Аква Діджитал» за 2013 рік, розміщеної 24.04.2014 в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії на веб-сайті stockmarket.gov.ua, емітент мав такі фінансово-господарські показники, зокрема: кількість працівників станом на кінець звітного періоду становила 0 осіб; середньомісячні витрати на оплату праці становили 0 грн.; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 0 грн., дивіденди на одну просту акцію 0 грн.

За результатами перевірки річної звітності емітента за 2014 рік встановлено, що ПАТ «Аква Діджитал» має низькі фінансово-господарські показники, а саме: кількість працівників 3 особи; середня заробітна платна 388,88 грн.; відсутність основних засобів; товариство на кінець звітного року мало непогашені зобов’язання у розмірі 94 746 000 грн.; відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності; відношення суми дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій з векселями до активів 100%.

Враховуючи низькі фінансово-господарські показники, наявність значних боргових зобов'язань - об'єктивних причин для торгівлі цінними паперами ПАТ «Аква Діджитал» за ціною майже в 9 разів вищою від номінальної вартості не вбачається.

Капіталізація ПАТ «Аква Діджитал» (середнє арифметичне останніх розрахованих за кожен місяць кварталу біржових курсів акцій помножене на кількість акцій, що знаходяться в обігу) за результатами 2014-2015 років склала близько 790 млрд. грн., що більше у 8,8 разів від вартості чистих активів емітента.

Таким чином, обсяги торгів та ціна на акції товариства абсолютно не відповідають об'єктивним показникам діяльності компанії та може бути пов'язана з ознаками маніпулювання цінами на фондовому ринку.

Слід зазначити, що здійснення на фондових біржах торгів цінними паперами, які мають низькі фінансові показники може нести ризики, зокрема, для інвесторів у цінні папери, оскільки такі цінні папери можуть бути використані при формуванні активів інститутів спільного інвестування недержавних пенсійних фондів та не дають можливості об'єктивно оцінити ризики інвестування коштів в цінні папери таких емітентів.

Станом на 31.10.2014 цінні папери ПАТ «Аква Діджитал» перебували в активах 5 ІСІ у кількості 235 344 913 шт. із загальною балансовою вартістю 517 758 808,60 грн.; станом на 30.04.2015 цінні папери емітента перебували в активах 7 ІСІ у кількості 235 788 137 шт. із загальною балансовою вартістю 518 733 901,40 грн.

Таким чином, оцінка активів у вигляді акцій товариства в таких установах здійснювалася за ціною, яка склалась на біржі та не відповідає об'єктивним показникам діяльності компанії.

Відповідно до частини 1 статті 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначено чіткий перелік дій, які в силу закону містять ознаки маніпулювання, зокрема, маніпулюванням цінами на фондовому ринку є: здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок; неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється.

Частиною 2 статті 10-1 названого Закону встановлено, що не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті: 1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв'язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів; 2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв'язку з їх викупом у випадках, установлених законом; 3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансовими інструментами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржою.

У відповідності до з пункту 4, 5 Порядку №716 маніпулюванням цінами на фондовому ринку є: здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни цінного папера, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок; здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів шляхом вчинення умисних протиправних дій, у тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації; поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів цінних паперів на фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною; купівля або продаж цінних паперів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії; неодноразове протягом торговельного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу цінних паперів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж цінного папера за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим цінним папером, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта; неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж цінних паперів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких цінних паперів не змінюється; неодноразове невиконання учасником біржових торгів зобов'язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни цінного папера, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого папера; укладення на фондовій біржі угод з цінним папером за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного цінного папера, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж цінного папера за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.

Отже, здійснення операцій, в тому числі купівля-продаж фінансових інструментів, зокрема, цінних паперів, які надають уявлення щодо поставки, придбання або ціни цінного паперу, що не відповідає дійсності, і призводять до встановлення на ринку інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій, є маніпулюванням цінами на фондовому ринку.

Враховуючи вищевикладене, 16.10.2014, 31.10.2014 та 01.04.2015 в діях ТОВ «Аваль-Брок» з акціями емітента на ПАТ «Аква Діджитал» на ПАТ «ФБ ПФТС» вбачаються ознаки маніпулювання цінами паперами на фондовому ринку, визначені пунктом 6 частини першої статті 101 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Таким чином висновки, викладені в акті про правопорушення на ринку цінних паперів від 29.11.2016 №817-ЦА-УП-Т, що в діях ТОВ «Аваль-Брок» з акціями емітента на ПАТ «Аква Діджитал» вбачаються ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку є обґрунтованими.

Як наслідок, спірна постанова від 12.01.2017 №16-ЦА-УП-Т прийнята правомірно та у відповідності до приписів чинного законодавства України.

Частиною 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відповідності до частини 2 статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно із частиною 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, повно та всебічно проаналізувавши матеріали справи та надані сторонами докази, а також усні та письмові доводи учасників справи стосовно заявлених позовних вимог, суд дійшов до висновку про підстав для задоволення позовних вимог.

Керуючись положеннями статей 6, 8, 9, 77, 243-246 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю «Аваль-Брок» відмовити повністю.

Рішення суду, відповідно до частини 1 статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя Р.О. Арсірій

Previous document : 78561397
Next document : 78561402