Decision № 78525288, 12.12.2018, Odessa Circuit Administrative Court

Approval Date
12.12.2018
Case No.
420/5268/18
Document №
78525288
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 420/5268/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді: Білостоцького О.В.

При секретарі: Єренкевич О.А.

За участю сторін:

Представників позивача: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Представника відповідача: не з’явився

розглянувши відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом головного управління ДФС в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» про стягнення суми податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

До Одеського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов головного управління ДФС в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» про стягнення з банківських рахунків підприємства заборгованості зі сплати орендної плати з юридичних осіб в загальному розмірі 276 781,53 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що товариство з обмеженою відповідальністю «Чайка» має заборгованість зі сплати орендної плати з юридичних осіб, яка утворилась у підприємства на підставі несплати позивачем узгоджених грошових зобов’язань, як самостійно задекларованих відповідачем у податковій декларації з плати за землю, а також визначених товариству з обмеженою відповідальністю «Чайка» податковим повідомленням-рішенням про сплату штрафних санкцій, та нарахованої на суму цих зобов’язань та штрафних санкцій пені. Сума заборгованості підтверджується її розрахунком станом на 26.09.2018 року, а також відомостями інтегрованої картки платника (ІКП) зі сплати відповідного податку.

Відповідач своєчасно податковий борг не сплатив, що стало підставою для звернення головного управління ДФС в Одеській області до суду із зазначеним адміністративним позовом.

Ухвалою суду від 10.10.2018 року позовну заяву головного управління ДФС в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» було прийнято до розгляду, у справі було відкрито спрощене позовне провадження із повідомленням (викликом) сторін та призначено судове засідання.

Представники позивача у судових засіданнях 09.11.2018 року та 10.12.2018 року, посилаючись на обґрунтування, викладені у адміністративному позові, підтримали позовні вимоги у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Відповідач у судові засідання не з’явився, відзиву на адміністративний позов не надав, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином та своєчасно за адресою, зазначеною в адміністративному позові та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 29-30), причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи або про розгляд справи за його відсутності не заявляв.

На підставі вищезазначеного, та, виходячи с приписів п.1 ч.3 ст. 205 КАС України, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутності представника товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» на підставі наявних у справі письмових доказів.

Судом під час розгляду справи встановлено наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чайка» зареєстровано, як юридична особа Одеським міським управлінням юстиції 12.03.2001 року за №1556120000, та з 16.03.2001 року знаходиться на обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, як платник податків (а.с. 31).

Судом встановлено, що податкова заборгованість з орендної плати з юридичних осіб у сумі 100 381,95 грн., виникла у ТОВ «Чайка» через несплату відповідачем узгодженого грошового зобов’язання самостійно задекларованого за 2017 рік у податковій декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) № НОМЕР_1 від 01.02.2017 року (а.с. 8-9).

Також судом встановлено, що 19.03.2018 року ГУ ДФС в Одеській області було проведено камеральну перевірку податкової звітності ТОВ «Чайка» зі плати за землю, за результатами якої складено Акт №4705/15-32-12-04/31428180 від 19.03.2018 року (а.с. 23-25).

Як вбачається із висновку вищезазначеного акту перевіркою встановлено несплату відповідачем самостійно визначеного грошового зобов’язання зі сплати орендної плати з юридичних осіб у сумі 824 670,35 грн. протягом строків, визначених ПК України

20.03.2018 року акт перевірки від 19.03.2018 року №320/15-32-13-05/НОМЕР_2 було направлено відповідачу засобами поштового зв’язку та отримано останнім 23.03.2018 року, що підтверджується копією рекомендованого поштового відправлення, наявного в матеріалах адміністративної справи (а.с. 27).

На підставі вищезазначеного акту перевірки головним управлінням ДФС в Одеській області було винесено податкове повідомлення-рішення №0058411204 від 02.04.2018 року, яким ТОВ «Чайка» визначено суму штрафу за порушення строків сплати грошового зобов’язання з орендної плати з юридичних осіб в розмірі 164 934,07 грн. (а.с. 10).

Зазначене податкове-повідомлення рішення було отримано відповідачем 10.04.2018 року, що підтверджується копією рекомендованого поштового відправлення, наявного в матеріалах адміністративної справи (а.с. 13).

Відомостей щодо оскарження вищезазначеного податкового повідомлення-рішення в адміністративному або судовому порядку сторонами не надано, отже вказане грошове зобов’язання є узгодженими.

Крім того, як вбачається з розрахунку заборгованості станом на 26.09.2018 року відповідачу було нараховано пеню у розмірі 11 465,51 грн. (а.с. 14).

Таким чином загальний розмір заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» склав 276 781,53 грн., що підтверджується розрахунками заборгованості підприємства станом на 26.09.2018 року (а.с. 14, 15), розрахунком штрафної санкції (а.с. 11) та відомостями інтегрованої картки платника податків (ІКП) (а.с. 16-22),

Дослідивши адміністративний позов та письмові докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх всебічному, повному і об'єктивному дослідженні, проаналізувавши положення чинного законодавства, що регулює спірні правовідносини, суд доходить висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до п. 15.1 ст.15 Податкового кодексу України (далі - ПК України), платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно з п. 16.1.4 ст.16 ПК України, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до п. 54.1 ст.54 ПК України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

У відповідності з п.57.1 ст.57 ПК України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Пунктом пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України встановлено, що орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (далі у розділі XIII ПК України - орендна плата).

Відповідно до п. 288.1 ст. 288 ПК України, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки, а об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 ПК України

Згідно пункту 286.2 статті 286 ПК України платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Пунктом 287.3 статті 287 ПК України визначено, що податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України).

Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (п. 59.4 ст. 59 Податкового кодексу України).

У зв'язку з несплатою узгодженої суми грошового зобов'язання та з метою вжиття заходів щодо її погашення ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» було направлено податкову вимогу форми "ю" від 15 жовтня 2015 року №657-23 на суму податкового боргу 117 214,76 грн. (а.с. 28). яка була отримана адресатом 09.11.2015 року.

Згідно п. 59.5 ст. 59 ПК України у разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податків, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилась, а податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Відповідно до вимог пп. 20.1.28 п. 20.1 ст. 20 ПК України органи державної податкової служби, окрім іншого, мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених ПК України, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному ПК України.

За приписами п. 41.2 ст. 41 Податкового кодексу України, органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Згідно з п.п. 95.1, 95.2, 95.3 ст. 95 ПК України орган ДПІ здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Як вбачається з матеріалів адміністративного позову у товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» у банківських установах відкриті наступні розрахункові рахунки: р/р 26049054300801, р/р 26008054302721, р/р 26059054302167 Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса, МФО: 328704; р/р 26000143593 (українська гривня), р/р 26000143593 (долар США) АБ «Укргазбанк», МФО 320478; р/р 26000362 ПАТ «КБ «СКБ», МФО 388313; р/р 26064221 Філія ПАТ «Пумб» в м. Одесі, МФО 328191; р/р 37511000060274 Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998.

На підставі вищезазначеного та враховуючи те, що з дня надіслання податковим органом відповідачу податкової вимоги минуло 60 календарних днів, заборгованість підприємства зі сплати орендної плати з юридичних осіб в розмірі 276 781,53 грн. підлягає стягненню з банківських рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка».

Відповідно до ч. 1 ст.77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтується її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Відтак, приймаючи до уваги вищевикладене та оцінюючи наявні у матеріалах справи письмові докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги головного управління ДФС в Одеській області до товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» про стягнення суми податкового боргу у розмірі 276 781,53 грн. є обґрунтованими, документально підтвердженими, відповідають чинному законодавству, а отже підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно зі ст. 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи. Судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Керуючись вимогами ст.ст. 2, 6-11, 77, 180, 192-194, 205, 241-246, 251, 255, 295 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ :

Адміністративний позов головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (65044, м.Одеса, вул. Семінарська, 5) до товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» (65016, м.Одеса, провулок Приморський, 1А) про стягнення суми податкового боргу – задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з банківських рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка» (код ЄДРПОУ 31428180): р/р 26049054300801, р/р 26008054302721, р/р 26059054302167 Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса, МФО 328704; р/р 26000143593 (українська гривня), р/р 26000143593 (долар США) АБ «Укргазбанк», МФО 320478; р/р 26000362 ПАТ «КБ «СКБ», МФО 388313; р/р 26064221 Філія ПАТ «Пумб» в м. Одесі, МФО 328191; р/р 37511000060274 Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998 - суму податкової заборгованості по орендній платі з юридичних осіб у розмірі 276 781 грн. 53 коп. (двісті сімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят одну гривню п’ятдесят три копійки) на бюджетний рахунок №33217812015005, отримувач коштів УК у м. Одесі/ Київський район/18010600, банк отримувача Казначейство України, МФО 899998, код 38016923.

Рішення суду може бути оскаржене до П’ятого апеляційного адміністративного суду в порядку та строки, встановлені статтями 293, 295 та пп.15.5 п.15 ч.1 розділу VII Перехідних положень КАС України.

Рішення суду набирає законної сили в порядку та строки, встановлені ст. 255 КАС України.

Повний текст рішення виготовлений та підписаний суддею 12 грудня 2018 року.

Суддя О.В. Білостоцький

.

Previous document : 78525286
Next document : 78525290