Court decree № 78185975, 21.11.2018, Zaporizhya Circuit Administrative Court

Approval Date
21.11.2018
Case No.
0840/3659/18
Document №
78185975
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ У СПРАВІ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСОБА_1 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

21 листопада 2018 року Справа № 0840/3659/18 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Батрак І.В.,

за участю секретаря Лялько Ю.В.,

розглянув у підготовчому засіданні клопотання представника позивача щодо призначення судової економічної експертизи в адміністративній справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Дніпро» (71321, Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район, с. Дніпровка, вул. Кірова, буд. 273а, код ЄДРПОУ 30837720)

до Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 166, код ЄДРПОУ 39396146)

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Дніпро» звернулось до Запорізького окружного адміністративного суду із позовом до Головного управління ДФС у Запорізькій області, в якому просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення відповідача №0008881415 від 18.06.2018.

02.10.2018 з канцелярії суду надійшло клопотання представника позивача про призначення судової експертизи. В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що підставою для прийняття оскаржуваного податкового повідомлення – рішень стали висновки Акту перевірки від 29.05.2018 №304/08-01-14-15/3083772. Проте позивач не погоджується з наведеними в Акті перевірки висновками відповідача, оскільки в своєї діяльності не допускав зазначених порушень. Позивач в повному обсязі первинними документами довів відповідачу наявність в грудні 2015 року між позивачем та відповідачем за договором операції з поставки товарів на суму 1767 746,00 грн. Проте відповідач цього факту не визнає, та прийшов до висновку про наявність порушень зазначених в Акті перевірки, тобто завищення податкових зобов’язань у грудні 2015 на суму 176 7746,00 грн., та заниження податкових зобов’язань протягом березня – травня 2016 року на суму 1767746,00 грн. Позивач вважає що завдяки неналежного з’ясування обставин щодо порушення чи не порушення позивачем вимог податкового законодавства та їх документального підтвердження свідчить про потребу проведення незалежного експертного дослідження первинної фінансово - бухгалтерської документації позивача з метою підтвердження або спростування висновку відповідача щодо заниження позивачем податкових зобов’язань по ПДВ.

В підготовче засідання представник позивача не з’явився, 21.11.2018 звернувся до суду з клопотанням (вх. № 37791) в якому просить розглянути клопотання про призначення експертизи без його участі, просить його задовольнити.

Представник відповідача в підготовче засідання не з’явився, проте ознайомившись з клопотанням заперечив проти призначення та проведення експертизи, та просить розглянути клопотання без його участі.

У зв’язку із неявкою у судове засідання всіх учасників справи, на підставі приписів частини четвертої статті 229 КАС України, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши наявні матеріали справи судом встановлено наступне.

Відповідно до приписів статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно частини 1 статті 101 КАС України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені перед експертом, складений у порядку, визначеному законодавством.

Відповідно до приписів частини 1 статті 102 КАС України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності.

Частиною 2 статті 101 КАС України визначено, що предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно частини 4 статті 102 КАС України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до частини 3 статті 102 КАС України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Відповідно до приписів пункту 4 частини 2 статті 236 КАС України суд має право зупинити провадження у справі в разі призначення судом експертизи - до одержання її результатів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судово-економічної експертизи та зупинення провадження у справі до одержання її результатів.

Керуючись ст.ст. 72, 101, 102, 103, 137, 236, 248, 250, 256 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

Призначити у справі №0840/3659/18 судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпро, Набережна Леніна, 17 кв. офіс 361).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

1. Чи підтверджуються документально зазначене в Акті перевірки від 29.05.2018 №304/08-01-14-15/30837720 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Агро Дніпро» (ЄДРПОУ 30837720) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.03.2015 по 31.03.2018, а також з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2014 по 31.03.2018 Головного управління ДФС у Запорізькій області порушення з боку ТОВ «Агро Дніпро» п.п. 14.1.191, п.п. 14.1.202, п.14.1 ст. 14, п.185.1 ст.185, п.187.1 ст. 187 ПК України, тобто чи підтверджується заниження податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет по спеціальним деклараціям на загальну суму 1767746,00 грн., в т. ч. по періодам:

Квітень 2016 у сумі 486170 грн.;

Травень 2016 у сумі 486198 грн.;

Червень 2016 у сумі 254218 грн.;

Серпень 2016 у сумі 541160 грн.

Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Зобов’язати сторони надати експерту (експертам) необхідні для вирішення поставлених питань документи або забезпечити вільний доступ до них.

Направити експерту (експертам) копію цієї ухвали та матеріали адміністративної справи №0408/3659/18.

Експерту після закінчення експертизи направити копію висновку експертизи сторонам по справі.

Провадження у справі зупинити до закінчення судово-медичної експертизи та надходження її висновку до Запорізького окружного адміністративного суду.

Ухвала набирає законної сили у строк та порядок визначений ст.256 КАС України.

Ухвала оскаржується у строк та порядок встановлений ст.ст.294,295 КАС України.

Суддя І.В.Батрак

Previous document : 78185955
Next document : 78185986