Court decree № 78185939, 28.11.2018, Zaporizhya Circuit Administrative Court

Approval Date
28.11.2018
Case No.
280/4980/18
Document №
78185939
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

28 листопада 2018 року Справа № 280/4980/18 м. ЗапоріжжяСуддя Запорізького окружного адміністративного суду Сацький Р.В., перевіривши матеріали позовної заяви

Фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 (адреса реєстрації: 70200, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Набережна, буд. 107, код ДРФО НОМЕР_1)

до відповідача – Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжя, пр. Соборний, буд. 166, код ЄДРПОУ 39396146),

про скасування податкових повідомлень – рішень від 03.09.2018 №0026021302, №0026031305, №0026041305, №0026051305, №00026061305, -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2018 року до Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 (далі по тексту – позивач) до Головного управління ДФС у Запорізькій області (далі по тексту – відповідач), в якому позивач просить суд:

- скасувати податкове повідомлення – рішення форми «ПС» від 03.09.2018 №0026021305, яким до позивача застосований штраф у розмірі 510,00 грн. за платежем податок на доходи фізичних осіб, що сплачені фізичною особою в результаті річного декларування;

- скасувати податкове повідомлення – рішення форми «Р» від 03.09.2018 №0026031305, яким до позивача нараховані податкові зобов’язання за платежем податок на доходи фізичних осіб, що сплачені фізичною особою в результаті річного декларування в сумі 2568004,76 грн., в тому числі податок 1767203,17 грн. штраф 883601,59 грн.;

- скасувати податкове повідомлення – рішення форми «Р» від 03.09.2018 №0026041305, яким до позивача нараховані податкові зобов’язання за платежем «військовий збір» в сумі 184083,66 грн., в тому числі податок 147266,93 грн., штраф 36816,73 грн.;

- скасувати податкове повідомлення – рішення форми «Р» від 03.09.2018 №0026051305, яким до позивача нараховані податкові зобов’язання за платежем податок на додану вартість в сумі 2646691,25 грн., в тому числі податок 2117353,00 грн., штраф 529338,25 грн.;

- скасувати податкове повідомлення – рішення форми «Р1» від 03.09.2018 №0026061305, яким до позивачу зменшено суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість – 965677,00 грн. та зменшено суму податкового кредиту з податку на додану вартість – 19014,00 грн.

За правилами ст. 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності.

Спір виник із публічно-правових відносин, в яких відповідач є суб’єктом владних повноважень.

Згідно положень статті 19 Кодексу КАС України на зазначений спір поширюється юрисдикція адміністративних судів та він має розглядатись у порядку адміністративного судочинства, відповідно до ч.2 ст.20 КАС України підсудний окружним адміністративним судам.

Позовну заяву подано з додержанням вимог статей 122, 160-161 КАС України, підстав для повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження чи передачі за підсудністю не встановлено, у зв’язку з чим провадження у справі підлягає відкриттю.

Суддею встановлена необхідність витребувати у сторін всі наявні в них документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

За таких обставин, суддя дійшов висновку про наявність підстав для відкриття загального позовного провадження та призначення підготовчого засідання.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 171, 179, 248 та 256 КАС України, суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Відкрити загальне позовне провадження в адміністративній справі №280/4980/18.

2.Призначити підготовче засідання на 21 грудня 2018 року о/об 16 год. 00 хв., яке буде проводитися суддею Сацьким Р.В. одноособово в приміщенні Запорізького окружного адміністративного суду за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сергія Синенка, 65в, зала судових засідань № 10.

3. Встановити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для подання суду відзиву на позовну заяву, який має відповідати вимогам ст. 162 КАС України, разом із усіма письмовими та електронними доказами (які можливо доставити до суду), висновками експертів і заявами свідків на його обґрунтування, а також заперечення щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. Відповідно до ч. 4 ст. 159 КАС України, неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

4. Встановити позивачу п’ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

5. Встановити відповідачу п’ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

6. Запропонувати учасникам справи надати у судове засідання: докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, додаткові докази або пояснення; всі наявні в них документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі; довіреності на представників; документи про правовий статус сторін, належним чином засвідчені копії документів у справу, оригінали суду для огляду.

7. Копію ухвали направити учасникам справи. Відповідачу та третій особі направити копію позовної заяви з додатками.

8. В судове засідання повістками викликати осіб, які беруть участь у справі.

9. Всі документи надавати суду в паперовому та електронному вигляді.

10. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається http://adm.zp.court.gov.ua/sud0870/.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту прийняття.

Суддя Р.В. Сацький

Витяг про процесуальні права та обов’язки сторін

(ст.44 КАС України).

1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов’язки.

2. Учасники справи зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки.

3. Учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

5. Учасники справи зобов’язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою;

4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або судом.

6. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

7. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.

8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

9. Учасник справи звільняється від обов’язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

11. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

(ст. 47. КАС України)

1. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п’ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

3. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв’язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

4. Крім прав та обов’язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.

5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.

8. Відповідач, який не є суб’єктом владних повноважень, може пред’явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Previous document : 78185933
Next document : 78185955