Decision № 77112336, 02.10.2018, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
02.10.2018
Case No.
922/1554/18
Document №
77112336
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2018 р.м. ХарківСправа № 922/1554/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Шатернікова М.І.

при секретарі судового засідання Цірук О.М.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Паркінг+", м. Харків

до 1. Комунального підприємства "Чугуївська саночистка", м. Чугуїв

2. Комунального підприємства "Чугуївський комунальний комплекс", м. Чугуїв

про стягнення 2165243,84 грн.

за участю представників:

позивача - Тараніна О.В. (дов. від 02.07.2018 р.)

першого відповідача - не з'явився

другого відповідача - Токарєв С.В. (дов. від 18.10.2017 р.)

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Паркінг+" звернулось до господарського суду з позовом до КП "Чугуївська саночистка" та КП "Чугуївський комунальний комплекс" про стягнення солідарно з відповідачів суму грошових вимог у розмірі 2165243,84 грн., яка складається з: основної заборгованості за договором № 85 від 28.09.2012 у сумі 536965,60 грн., основної заборгованість за договором № 100-П від 25.10.12 у сумі 323780,40 грн., 3 % річних компенсації за користування коштами у розмірі 131959,68 грн. та інфляційних збитків у розмірі 1172538,16 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на неналежне виконання першим відповідачем взятих на себе зобов'язань за договорами підряду, укладеними між ними, в частині оплати виконаних позивачем робіт; щодо правомірності звернення з вимогою до другого відповідача, позивач наголошує, що КП "Чугуївський комунальний комплекс" фактично є правонаступником усіх прав та обов'язків КП "Чугуївська саночистка", а отже несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями первинного боржника, оскільки КП "Чугуївська саночистка" та КП "Чугуївський комунальний комплекс" засновані одним і тим самим засновником, зареєстровані за однією і тією самою адресою, здійснюють один і той самий вид економічної діяльності, та усі основні засоби, що перебували на балансі КП "Чугуївська саночистка" були передані КП "Чугуївський комунальний комплекс", в результаті чого щодо самого КП "Чугуївська саночистка" була розпочата процедура ліквідації. Як на правові підстави своїх вимог позивач посилається на ч. 1 ст. 104, ч.5 ст. 107, ч. 1 ст. 256, ч. 1 ст. 257, ч. 1, 3 ст. 264, ст. 526, ч. 2 ст. 619, ч. 1 ст.875, ч. 4 ст. 879 та ч. 4 ст. 882 ЦК України, ч. 1 ст. 78, ч. 1 ст. 193 та ч. 1 ст. 233 ГК України.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 15.06.2018 було прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 922/1554/18, розгляд якої призначено за правилами загального позовного провадження, а відтак з 15.06.2018 у справі триває підготовче провадження.

У підготовчому засіданні 11.07.2018 р. судом постановлено ухвалу, яку занесено до протоколу підготовчого засідання, про продовження строку проведення підготовчого провадження до 13.09.2018 р., в порядку приписів ч. 3 ст. 177 ГПК України, та про відкладення підготовчого засідання в межах строку підготовчого провадження, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України на 14 серпня 2018 року о 10:30 год.

У підготовчому засіданні 14.08.2018 р. судом постановлено ухвалу про витребування доказів та про відкладення підготовчого засідання в межах строку підготовчого провадження, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України на 28 серпня 2018 року о 10:30 год.

У підготовчому засіданні 28.08.2018 р. судом, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України, постановлено ухвалу, яку занесено до протоколу підготовчого засідання, про відкладення підготовчого засідання в межах строку підготовчого провадження, на 12:00 год. 04 вересня 2018 року.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 04.09.2018 року закрито підготовче провадження у справі № 922/1554/18 та призначено справу до судового розгляду по суті на "12" вересня 2018 р. об 11:30.

У судовому засіданні 12.09.2018 року, у зв'язку з неявкою представників сторін, було відкладено розгляд справи по суті на 02.10.2018 р. о. 12:30, про що постановлено відповідну ухвалу.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги в повному обсязі та зазначив, що на час розгляду справи в суді першим відповідачем не здійснено жодних проплат, які передбачені спірними договорами. При цьому позивач заперечує проти заяв відповідачів про сплив позовної давності вказуючи, що 10 червня 2015 року між ТОВ "ПАРКІНГ+" та КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" було підписано Акт звірки розрахунків за договорами № 85 від 28.09.2012 та № 100-П від 25.10.12, відповідно до якого КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" визнала та підтвердила суми заборгованості за господарськими договорами, а отже перебіг позовної давності за цими договорами було перервано та розпочато заново, тобто станом на день подання позову ТОВ "ПАРКІНГ+" мав право звернутись до суду з відповідною вимогою про захист своїх прав.

Представник першого відповідача у судове засідання не з'явився, у наданій до суду заяві (вх. 24539) заперечував проти задоволення позовних вимог посилаючись на сплив строку позовної давності та наполягав на застосуванні строку позовної давності до цих вимог.

Представник другого відповідача у судовому засіданні та у наданому відзиві заперечував проти задоволення позовних вимог до другого відповідача, оскільки позивачем не доведено повного правонаступництва всіх обов'язків від комунального підприємства "Чугуївська саночистка" до комунального підприємства "Чугуївський комунальний комплекс"; наполягав на застосуванні строку позовної давності, про що надав до суду відповідну заяву (вх.24564).

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази надані до суду, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

28 вересня 2012 року між ТОВ "ПАРКІНГ+" (підрядник, позивач) та КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" (замовник, перший відповідач) було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 85 (далі - Договір №85 від 28.09.12), відповідно до умов якого підрядник зобов'язалося у 2012 році здійснити роботи по поточному ремонту доріг по вул. Кочетоцької в м. Чугуєві, а замовник - прийняти та оплатити такі роботи.

Пунктом 3.1. Договору № 85, передбачено, що ціна договору становить 894408,00 грн., у тому числі ПДВ - 149068,00 грн.

Згідно з п.4.1. Договору № 85, розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником виконаних робіт протягом 15 банківських днів з моменту фактичного завершення виконання етапу робіт, що підтверджується актами виконаних робіт (№КБ-2в,.КБ-3), що підтверджується актами виконаних робіт, підписаного уповноваженими представниками сторін.

Відповідно до п. 4.5 договору № 85 від 28.09.12 замовник приймає виконані роботи на підставі акту виконаних робіт, підписаного уповноваженими представниками сторін.

У п. 5.1. договору сторони обумовили строк виконання робіт, а саме: початок робіт - жовтень 2012 р., завершення робіт - листопад 2012 р.

Як зазначає позивач, на виконання умов укладеного між сторонами договору № 85 товариством з обмеженою відповідальністю "Паркінг+" було виконано будівельні роботи на загальну суму 811720,80 грн., за результатом виконання яких сторонами були підписані акти виконаних робіт №1 від 30.11.2012 p., №2 від 30.11.2012 р. та №3 від 29.12.2012 р. Жодних претензій до якості або повідомлень про виявлені недоліки виконаних робіт до ТОВ "ПАРКІНГ+" не надходило, отже роботи були виконані належним чином.

Проте, в супереч взятим на себе обов'язкам КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" в якості оплати за виконані роботи за договором підряду № 85 від 28.09.2012 р. перерахувало на поточний рахунок ТОВ "ПАРКІНГ+" грошові кошти на загальну суму 274755,20 грн., у зв'язку з чим на час звернення з цим позовом заборгованість КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" перед ТОВ "Паркінг+" за Договором № 85 від 28.12.2012 р. складає 536965,60 грн.

На підтвердження факту наявності заборгованості у загальному розмірі 536965,60 грн. за спірним договором підряду № 85 від 28.09.2012 р. та визнання відповідачем вказаної заборгованості, позивачем до матеріалів справи надано копію акту звіряння, складеного сторонами станом на 10.09.2015 р.

Крім того, 25 жовтня 2012 року між ТОВ "ПАРКІНГ+" та КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" було укладено договір підряду № 100-П, відповідно до умов якого підрядник зобов'язалося виконати роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Гвардійської в м. Чугуєві, а замовник - прийняти та оплатити ці роботи.

Відповідно до п.2.4 договору №100-П від 25.10.12 роботи вважаються виконаними з моменту підписання сторонами відповідних актів прийому-передачі виконаних робіт.

За п. 7.1 договору, вартість робіт за даною угодою визначена сторонами і складає 325621,20 грн. Оплата здійснюється замовником шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний банківський рахунок підрядчика в наступному порядку: сума договору оплачується замовником після підписання уповноваженими представниками сторін Акту прийому-передачі виконаних робіт, складеного на підставі фактично виконаних робіт і витрат, понесених Замовником і Підрядником.

Як зазначає позивач, на виконання умов укладеного між сторонами договору № 100-П товариством з обмеженою відповідальністю "Паркінг+" було виконано будівельні роботи на загальну суму 323780,40 грн., за результатом виконання яких сторонами були підписані акти виконаних робіт №1 від 29.12.2012 р. та №2 від 31.08.2013 р. Жодних претензій до якості або повідомлень про виявлені недоліки виконаних робіт до ТОВ "ПАРКІНГ+" не надходило, отже роботи були виконані належним чином.

Проте, в супереч взятим на себе обов'язкам КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" оплату за виконані роботи за договором підряду № 100-П від 25.10.2012 р. не перерахувало, у зв'язку з чим на час звернення з цим позовом заборгованість КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" перед ТОВ "Паркінг+" за Договором № 100-П від 25.10.2012 р. складає 323780,40 грн.

На підтвердження факту наявності заборгованості у загальному розмірі 323780,40 грн. за спірним договором підряду №100-П від 25.10.2012 р. та визнання відповідачем вказаної заборгованості, позивачем до матеріалів справи надано копію акту звіряння, складеного сторонами станом на 10.06.2015 р.

Загальна сума заборгованості КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" перед ТОВ "ПАРКІНГ+", що виникла в результаті господарсько-правових взаємовідносин між сторонами за двома договорами підряду складає 860746,00 грн.

Одночасно, позивач звертаючись до суду із позовом про солідарне стягнення в відповідачів заборгованості, посилається на рішення Чугуївської міської ради Харківської області 60 сесії VI скликання №2764-VI "Про передачу основних засобів з балансу КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" на баланс КП "ЧУГУЇВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" від 25.07.2014, яким усі основні засоби КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" загальною вартістю 7191345,58 грн. були передані на баланс КП "ЧУГУЇВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС". Після чого рішенням Чугуївської міської ради Харківської області 66 сесії VI скликання №3010-VI "Про ліквідацію КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" від 26.12.2014 було прийнято рішення про ліквідацію КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" та призначено комісію з припинення.

Таким чином, оскільки КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" та КП "ЧУГУЇВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" засновані одним і тим самим засновником, зареєстровані за однією і тією самою адресою, здійснюють один і той самий вид економічної діяльності, та усі основні засоби, що перебували на балансі КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" були передані КП "ЧУГУЇВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС", в результаті чого щодо самого КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" була розпочата процедура ліквідації, то КП "ЧУГУЇВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" фактично є правонаступником усіх прав та обов'язків КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА", а отже несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями первинного боржника.

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку шляхом стягнення солідарно з відповідачів основного боргу у розмір 860746,00 грн. на яку позивачем нараховано три проценти річних у розмірі 131959,68 грн. та інфляційні збитки у розмірі 1172538,16 грн.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог, суд виходить з наступного.

Згідно ст.11 ЦК України, однією з підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема є договори та інші правочини. Згідност.174 Господарського кодексу України однією з підстав виникнення господарського зобов'язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Згідно зі ст. 627 ЦК України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Частиною першою статті 837 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з частиною першою статті 853 Цивільного кодексу України замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Відповідно до частини четвертої статті 882 Цивільного кодексу України передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Суд вважає, належним чином доведеним зі сторони позивача, як підрядника, факт того, що на момент розгляду справи позивач належним чином виконав взяті на себе зобов'язання за спірними договорами підряду щодо виконання будівельних робіт. Вказаний факт не спростовано і відповідачами. Таким чином у першого відповідача, як замовника, внаслідок виконання робіт, виник кореспондуючий обов'язок щодо оплати виконаних робіт.

Відповідно до ч. 1ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За приписами п. 4.1 договору № 85, розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником виконаних робіт протягом 15 банківських днів з моменту фактичного завершення виконання етапу робіт, що підтверджується актами виконаних робіт, підписаного уповноваженими представниками сторін.

Відповідно до п. 7.1 договору № 100-П, оплата здійснюється замовником шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний банківський рахунок підрядчика в наступному порядку: сума договору оплачується замовником після підписання уповноваженими представниками сторін акту прийому-передачі виконаних робіт, складеного на підставі фактично виконаних робіт і витрат, понесених замовником і підрядником.

Згідно з ч.1 ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Отже, враховуючи встановлені судом факти, не надання відповідачами доказів здійснення своєчасної оплати виконаних робіт, у строки визначені приписами договорів, укладених між позивачем та першим відповідачем, комунальне підприємство "Чугуївська саночистка" визнається судом таким, що прострочило виконання взятого на себе за договором підряду № 85 від 28.09.2012 р. та за договором підряду № 100-П від 25.10.2012 р. зобов'язання на загальну суму 860746,00 грн.

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно вимог ст. 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

З приписами статей 13, 74 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Матеріали справи містять докази виконання позивачем взятих на себе зобов'язань за договорами підряду та не містять доказів в підтвердження оплати відповідачем заборгованості за виконані роботи у повному обсязі, що є предметом позову, при цьому учасниками справи не зазначено про існування таких доказів.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що перший відповідач не надав суду належних доказів виконання домовленості або вмотивованих заперечень проти неї, а також враховуючи, що відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк, вимоги позивача в сумі основного боргу у розмірі 860746,00 грн. до комунальне підприємство "Чугуївська саночистка" визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Позивачем за загальний період з лютого 2013 р. по травень 2018 р. зроблений розрахунок інфляційних втрат, сума яких складає 1176297,45 грн., а також розраховано 3% річних за загальний період з 01.02.2013 р. по 31.05.2018 р., сума яких складає 131959,68 грн.

Перевіривши надані позивачем розрахунки, судом встановлено, що вони відповідають вимогам чинного законодавства та відносинам, що склалися між сторонами, а тому нараховані суми інфляційних втрат та 3% річних підлягають стягненню з першого відповідача.

При цьому, судом враховано, що станом на час розгляду справи та винесення рішення належних доказів припинення комунального підприємства "Чугуївська саночистка" до матеріалів справи не надано.

Так дійсно, Чугуївською міською радою Харківської області прийнято рішення №3010-VI від 26.12.2014 про ліквідацію КП "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" та призначено комісію з припинення.

Разом з тим, статтею 91 Цивільного кодексу України передбачено, що юридичні особи мають цивільні права та обов'язки цивільну правоздатність, яка виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до положень статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до наявних в матеріалах справи витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на час розгляду справи відомості про припинення першого відповідача до єдиного державного реєстру не внесені, у витягу зазначено лише про знаходження підприємства у стані припинення, а відтак відсутні підстави для визнання припиненою цивільну правоздатність першого відповідача.

Одночасно, позивач не довів порушення другим відповідачем своїх прав і охоронюваних законом інтересів, як необхідної умови для їх захисту в судовому порядку, оскільки жодним доказом наявним в матеріалах справи, не підтверджується передача прав та обов'язків першого відповідача до другого відповідача.

Щодо застосування строку позовної давності суд вважає за необхідне зазначити наступне.

В обґрунтування заявленого клопотання, відповідачі посилаються на те, що спірні правовідносини мали місце в 2012 році, в той час, як позивач звернувся до суду з відповідним позовом в червні 2018, у зв`язку з чим відповідачі вважають, що позивачем пропущено строку позовної давності, що є підставою відмови у задоволенні позову.

Згідно ст. 264 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Відповідно до п. 4.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 10 "Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів" правила переривання перебігу позовної давності (стаття 264 ЦК України) застосовуються господарським судом незалежно від наявності чи відсутності відповідного клопотання сторін у справі, якщо в останній є докази, що підтверджують факт такого переривання.

При цьому господарським судам слід мати на увазі таке. У дослідженні обставин, пов'язаних із вчиненням зобов'язаною особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку (частина перша статті 264 ЦК України), господарському суду необхідно у кожному випадку встановлювати, коли конкретно вчинені боржником відповідні дії, маючи на увазі, що переривання перебігу позовної давності може мати місце лише в межах строку давності, а не після його спливу. До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов'язку, можуть, з урахуванням конкретних обставин справи, належати: визнання пред'явленої претензії; зміна договору, з якої вбачається, що боржник визнає існування боргу, а так само прохання боржника про таку зміну договору; письмове прохання відстрочити сплату боргу; підписання уповноваженою на це посадовою особою боржника разом з кредитором акта звірки взаєморозрахунків, який підтверджує наявність заборгованості в сумі, щодо якої виник спір; письмове звернення боржника до кредитора щодо гарантування сплати суми боргу; часткова сплата боржником або з його згоди іншою особою основного боргу та/або сум санкцій. Вчинення боржником дій з виконання зобов'язання вважається таким, що перериває перебіг позовної давності, лише за умови, коли такі дії здійснено уповноваженою на це особою, яка представляє боржника у відносинах з кредитором у силу закону, на підставі установчих документів або довіреності.

Як вбачається з матеріалів справи, станом на 10.06.2015 року між позивачем, як підрядником, та першим відповідачем, як замовником, були підписані акти звірки взаємних розрахунків за договорами підряду № 85 та № 100-П, відповідно до яких першим відповідачем визнається наявна заборгованість за спірними договорами у розмірі вказаному позивачем у позовній заяві.

Як вбачається з актів звірки взаємних розрахунків на них наявні підписи обох сторін та печатки підприємств.

Враховуючи те, що підписання уповноваженою на це посадовою особою боржника разом з кредитором акта звірки взаєморозрахунків, який підтверджує наявність заборгованості в сумі, щодо якої виник спір є дією, що свідчить про визнання боргу першим відповідачем, то суд дійшов висновку, що відповідна дія свідчить про переривання перебігу строку позовної давності.

У зв`язку з чим заяви відповідачів про застосування строків позовної давності є безпідставним та таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно із ч. 2-3 ст.13 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

Відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення позову в частині вимог до першого відповідача.

Згідно ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається на першого відповідача та підлягає стягненню з останнього на користь позивача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 124 Конституції України, ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Комунального підприємства "ЧУГУЇВСЬКА САНОЧИСТКА" (63503, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 38; ідент. код 35724286) на користь Товариства з обмеженою відповідальність "ПАРКІНГ+" (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 2; ідент. код 32868719) 536965,60 грн. основного боргу за договором № 85 від 28.09.2012; 323780,40 грн. основного боргу за договором № 100-П від 25.10.12; 131959,68 грн. - З % річних; 1172538,16 грн. інфляційних збитків, а також 32478,66 грн. витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

3. В частині позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальність "ПАРКІНГ+" до Комунального підприємства "Чугуївський комунальний комплекс" в позові відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ст. 241 ГПК України).

Відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, рішення може бути оскаржене безпосередньо до Харківського апеляційного господарського суду (Східного апеляційного господарського суду) протягом двадцяти днів з дня складання повного рішення.

Повне рішення складено 12.10.2018 р.

Суддя М.І. Шатерніков

Previous document : 77112335
Next document : 77112338