Decision № 77043588, 02.10.2018, Commercial Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
02.10.2018
Case No.
915/632/18
Document №
77043588
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року Справа № 915/632/18

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Алексєєва А.П.,

при секретарі судового засідання Степановій І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю “Миколаївгаз Збут”, 54055, м. Миколаїв, вул. 7 Слобідська, 70В/1 (код ЄДРПОУ 39589483),

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю “НК-ЕНЕРГІЯ-ПІВДЕНЬ” (код ЄДРПОУ 34375472),

юридична адреса: 54046, АДРЕСА_1,

адреса, зазначена позивачем: 54001, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 30,

про: стягнення 6622,41 грн.,

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, дов. № 007Др-9-1217 від 20.12.2017 року,

від відповідача: не з’явився

ВСТАНОВИВ:

20.06.2018 року товариство з обмеженою відповідальністю “Миколаївгаз Збут” звернулось до господарського суду Миколаївської області із позовом № МКz007-сл-7331-0618 від 20.06.2018 року до товариства з обмеженою відповідальністю “НК-ЕНЕРГІЯ-ПІВДЕНЬ” про стягнення грошових коштів у сумі 6622,41 грн., з яких:

- 4750,76 грн. – основна заборгованість за квітень 2017 року за договором на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів № 11410YAFD4АР016 від 01.01.2016 року;

- 694,05 грн. – штраф за перевищення обсягу споживання газу;

- 377,46 грн. – пеня;

- 631,85 грн. – інфляційні втрати;

- 168,29 грн. – 3% річних.

Ухвалою суду від 09.07.2018 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 09.08.2018 року.

Ухвалою суду від 09.08.2018 року підготовче провадження у справі закрито та призначено справу до судового розгляду по суті на 21.09.2018 року.

21.09.2018 року у судовому засіданні оголошено перерву до 02.10.2018 року.

Представник позивача позовні вимоги підтримав.

Відповідач явку повноважного представника у судове засідання не забезпечив, відзив по суті спору не подав.

02.10.2018 року судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши та оцінивши усі подані у справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд встановив наступне.

01.01.2016 року між позивачем, як постачальником та відповідачем, як споживачем був укладений договір на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів № 11410YAFD4АР016 (далі – Договір), відповідно до п. 1.1 якого постачальник зобов'язується передати у власність споживачу у 2016 році природний газ (далі – газ), а споживач зобов'язувався прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором (а.с. 12-13).

Відповідно до п. 2.3 Договору обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ (ПАТ “Миколаївгаз”) та споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ.

Відповідно до п. 2.9 Договору визначення (звіряння) фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного газу між Сторонами здійснюється в наступному порядку:

- за підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов'язаний надати постачальнику копію відповідного акта про фактичний обсяг розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ та споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГРМ (п.п. 2.9.1 Договору).

- на підставі отриманих від споживача даних та\або даних Оператора ГРМ постачальник протягом трьох робочих днів готує два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписаних уповноваженим представником постачальника (п.п. 2.9.2 Договоу).

- споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі газу зобов'язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником споживача та скріплений печаткою споживача, або надати в письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу (п.п. 2.9.3 Договору).

- у випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу споживачем, обсяг постачання (споживання) газу встановлюється постачальником в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора ГРМ. Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору з приводу обсягів спожитого газу. До прийняття рішення судом та набрання таким рішенням законної сили, обсяг спожитого газу та вартість послуг з його постачання встановлюється відповідно до даних постачальника (п.п. 2.9.4 Договору).

- у випадку не повернення споживачем підписаного оригіналу акту приймання-передачі газу, або ненадання письмової обґрунтованої відмови від його підписання до 10 числа місяця, наступного за звітним, такий акт вважається підписаним споживачем, а обсяг спожитого газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ (п.п. 2.9.5 Договору).

Відповідно до п. 3.1 Договору розрахунки за поставлений споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.

Відповідно до п. 3.2 Договору ціна газу становить 6407,800 грн. за 1000 куб.м, крім того ПДВ-1281,56 грн., всього з ПДВ 7689,36 грн.

Відповідно до п. 3.3 Договору ціна, зазначена в п. 3.2. Договору, може змінюватись протягом дії Договору. Зміна ціни узгоджується шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.

Відповідно до п. 3.4 Договору сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пунктів 3.2 та 3.3 цього Договору, застосовується сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за цим Договором.

Відповідно до п. 3.5 Договору місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального обсягу фактично поставленого (спожитого) газу, визначеного згідно з розділом II цього Договору.

Відповідно до п. 4.2.2 Договору у разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату вартості додатково заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу.

Відповідно до п.п. 4.2.3 Договору остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу здійснюється до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу.

Відповідно до п. 11.1 Договору цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності) сторін і діє в частині постачання газу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року, а в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.

Відповідно до п. 11.2 Договору Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною зі сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому, сторони мають внести зміни до Договору щодо планових обсягів постачання газу на продовжений строк.

Згідно акту приймання-передачі природного газу № МК300009051 від 30.04.2017 року в квітні 2017 року відповідачем було спожито 0,789 тис. куб. м. природного газу (а.с. 19).

Позивач із посиланням на додаткову угоду № 5 до Договору від 28.04.2017 року (якою з 01.04.2017 року визначено ціну газу, яка становить 7377,20 грн. за 1000 куб.м, крім того ПДВ-1475,44 грн., всього з ПДВ – 8852,64 грн.) зазначає, що вартість спожитого у квітні 2017 року газу становить 6984,73 грн. (0,789 х 8852,64)

Акт приймання-передачі природного газу № МК300009051 від 30.04.2017 року за квітень 2017 року разом з рахунком на оплату від 30.04.2017 року № 00010395 були надіслані позивачем на адресу відповідача супровідним листом № МК23.0-СЛ-5445-0517 від 13.05.2017 року (а.с. 20-21) та отримані відповідачем 19.05.2017 року, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення (а.с. 22).

Суду не надано доказів надання відповідачем письмової обґрунтованої відмови від підписання акту № МК300009051 від 30.04.2017 року за квітень 2017 року, тому у відповідності до п. 2.9.5 Договору цей акт вважається підписаним споживачем, а обсяг спожитого газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.

У зв’язку із наявністю у відповідача передплати за Договором у розмірі 2233,97 грн., позивач зазначає, що заборгованість за квітень 2017 року становить 4750,76 грн. (6984,73 - 2233,97).

Оскільки зазначена заборгованість відповідачем в добровільному порядку не сплачена, позивач звернувся з даним позовом до суду.

На підставі ст. ст. 11, 202, 509 ЦК України між сторонами на підставі договору виникло господарське зобов’язання, яке в силу ст. ст. 525, 526 ЦК України, ст. 193 ГК України має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Судом встановлено, що додаткова угода № 5 до Договору (а.с. 18), на яку посилається позивач при визначенні ціни газу, поставленого у квітні 2017 року, не містить підпису уповноваженої особи відповідача та печатки відповідача.

Натомість, до позовної заяви позивачем долучено копію додаткової угоди № 2 до Договору від 01.12.2016 року, яка підписана представниками обох сторін та скріплена печатками (а.с. 15).

Додатковою угодою № 2 до Договору сторони погодили, що з 01.12.2016 року ціна газу становить 7353,833 грн. за 1000 куб.м, крім того ПДВ-1470,767 грн., всього з ПДВ – 8824,60 грн.

Враховуючи викладене, судом здійснено перерахунок вартості спожитого відповідачем у квітні 2017 року газу, розмір якої склав 6962,61 грн. (0,789 х 8824,60)

Отже, з урахуванням здійсненої відповідачем передплати за Договором у розмірі 2233,97 грн., заборгованість за квітень 2017 року становить 4728,64 грн. (6962,61 - 2233,97).

Щодо вимоги про стягнення штрафу за перевищення обсягу споживання газу в сумі 694,05 грн. слід зазначити наступне.

Додатковою угодою № 2 до Договору від 01.12.2016 року (а.с. 15) сторони погодили планові обсяги споживання газу у 2017 році по місяцях, в тому числі за квітень 2017 року – 0,005 тис.куб.м.

Пунктом 2.4 Договору встановлено, що місячний обсяг відбору (споживання) газу споживачем не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу більш ніж на + 5 % .

Фактичний обсяг спожитого відповідачем у квітні 2017 року, у відповідності до акту приймання-передачі природного газу за квітень склав 0,789 тис. куб. м. замість 0,005 тис. куб. м., що перевищує підтверджений за Договором обсяг газу понад допустиме відхилення ± 5%. Таким чином, фактично поставлений відповідачу обсяг природного газу перевищує підтверджений на 0,784 тис. м. куб.

Відповідно до п. 6.1 Договору за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором сторони несуть відповідальність згідно Договору і чинного законодавства України.

Відповідно до п. 6.2.3 Договору якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг поставленого споживачеві газу буде перевищувати підтверджений обсяг газу на цей період (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), споживач сплачує постачальнику штраф за перевищення обсягу

постачання газу що розраховується за формулою:

В=(Vф - Vп) х Ц х К, де:

Vф - обсяг фактично поставленого газу cпоживачу протягом розрахункового періоду за Договором;

Vп - підтверджений обсяг газу на розрахунковий період;

Ц - вартість газу за Договором;

К - коефіцієнт, який дорівнює 0,1.

За перевищення обсягів споживання газу у квітні 2017 року позивачем нараховано відповідачу штраф у сумі 694,05 грн. ((0,789-0,005) х 8852,64 х 0,1)

Як зазначено вище, додаткова угода № 5 до Договору, на яку посилається позивач при визначенні вартості газу, не підписана відповідачем. А тому судом здійснено перерахунок штрафу з урахуванням погодженої сторонами у додатковій угоді № 2 до Договору ціни на газ, розмір якого склав 691,85 грн. ((0,789-0,005) х 8824,60 х 0,1)

Щодо вимоги про стягнення пені в сумі 377,46 грн. слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. ст. 610, ч. 1 ст. 612 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Стаття 549 ЦК України встановлює, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 6.2.1 Договору у разі порушення споживачем строків оплати, передбачених розділом IV Договору, споживач сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення платежу.

Перевіривши розрахунок розміру пені, судом встановлено, що позивачем здійснено нарахування пені на суму заборгованості за квітень 2017 року - 4750,76 грн.

Судом здійснено перерахунок пені з урахуванням погодженої сторонами у додатковій угоді № 2 до Договору ціни на газ, розмір пені склав 375,70 грн.

Щодо вимоги про стягнення з відповідача 3% річних в сумі 168,29 грн. та інфляційних втрат у сумі 631,85 грн., слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем нараховано відповідачу 3% річних та інфляційні втрати на суму заборгованості за квітень 2017 року - 4750,76 грн.

Судом здійснено перерахунок 3% річних та інфляційних втрат з урахуванням погодженої сторонами у додатковій угоді № 2 до Договору ціни на газ, розмір 3% річних склав 167,51 грн., розмір інфляційних втрат склав 628,91 грн.

Враховуючи викладене, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Судовий збір у сумі 1762 грн. відповідно до ст. 129 ГПК України слід стягнути з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 232, 233, 237, 238, 241 ГПК України

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю “Миколаївгаз Збут” – задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “НК-ЕНЕРГІЯ-ПІВДЕНЬ” (54046, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 34375472) на користь товариства з обмеженою відповідальністю “Миколаївгаз Збут” (54055, м. Миколаїв, вул. 7 Слобідська, 70В/1, код ЄДРПОУ 39589483, п/р 26008110055 в АБ Кліринговий дім МФО 300647):

- 4728,64 грн. – основна заборгованість за квітень 2017 року за договором на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів № 11410YAFD4АР016 від 01.01.2016 року;

- 691,85 грн. – штраф за перевищення обсягу споживання газу;

- 375,70 грн. – пеню;

- 628,91 грн. – інфляційні втрати;

- 167,51 грн. – 3% річних,

- 1762,00 грн. – судовий збір.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

3. В частині позовних вимог щодо стягнення основної заборгованості за квітень 2017 року в сумі 22,12 грн.; штрафу за перевищення обсягу споживання газу в сумі 2,20 грн.; пені в сумі 1,76 грн.; інфляційних втрат у сумі 2,94 грн.; 3% річних у сумі 0,78 грн. – відмовити.

Рішення може бути оскаржене до Одеського апеляційного господарського суду в порядку визначеному главою 1 розділу 4 ГПК України із врахуванням його перехідних положень.

Рішення набирає законної сили згідно положень ст. 241 ГПК України.

Повний текст рішення складено і підписано 11.10.2018 року.

Суддя А.П. Алексєєв

Часті запитання

Який тип судового документу № 77043588 ?

Документ № 77043588 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 77043588 ?

Дата ухвалення - 02.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77043588 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 77043588 ?

В Commercial Court of Mykolayiv Oblast
Previous document : 77043587
Next document : 77043590