Court decree № 76875242, 03.10.2018, Zaporizhya Circuit Administrative Court

Approval Date
03.10.2018
Case No.
0840/4054/18
Document №
76875242
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ БЕЗ РУХУ

03 жовтня 2018 року Справа № 0840/4054/18 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Садового І.В., розглянувши матеріали адміністративної справи

за позовною заявою Шевченківського об'єднаного управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя (69014, м.Запоріжжя, вул.Карпенка-Карого, буд. 25-а, код ЄДРПОУ 41248959)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Онікс" (69000, м.Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд.52, код ЄДРПОУ 24438876)

про стягнення заборгованості з фактичних витрат на виплату та доставку пенсії за віком, призначеної на пільгових умовах,

ВСТАНОВИВ:

28.09.2018 до Запорізького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Шевченківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Онікс» (далі - відповідач) про стягнення з відповідача 3193,74 грн. заборгованості з фактичних витрат на виплату та доставку пільгової пенсії, призначених згідно з п.«б» ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" працівнику відповідача ОСОБА_1 з грудня 2017 року - по вересень 2018 року.

Відповідно до ст.171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя після одержання позовної заяви, зокрема, з'ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим ст.160,161 КАС України.

Позовна заява подана без додержання вимог, встановлених ст. 160,161 КАС України, з огляду на наступне.

1.Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з’ясовує, зокрема, чи подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

До позовної заяви не додано документів, що посвідчують правовий статус позивача як юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з ЄДРПОУ).

2. За змістом п.5 ч.5 ст.160 КАС України в позовній заяві зазначаються виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

За правилами ч.4 ст.161 КАС України, позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Судом встановлено, що позивач просить суд стягнути з відповідача заборгованість із відшкодування витрат на виплату і доставку пільгової пенсії колишньому працівнику відповідача ОСОБА_1 з грудня 2017 року по вересень 2018 року, включно, у розмірі 3193,74 грн.

Проте, правомірність розрахунків сум, що підлягають відшкодуванню, позивачем не підтверджено документами з пенсійної справи зазначеного пенсіонера. Такими документами є довідка про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, протокол про призначення пенсії, розрахунок стажу. Вказані документи свідчать про правильність визначення пільгового стажу вказаного пенсіонера і відсотку відшкодування відповідачем фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

Також позивачем не надано суду доказів понесення витрат на доставку пільгових пенсій, а саме: довідки про отриманий розмір пенсій, доказів фактичного перерахування Пенсійним фондом грошей третім особам, для виплати пенсіонеру по справі пільгових пенсій за спірний період; відомості про виплати пенсіонеру по справі пенсії через УДППЗ «Укрпошта» або платіжні документи про зарахування суми пенсії на картковий рахунок пенсіонера, якщо пенсія отримується через банківські установи.

3. У відповідності до вимог п.8 ч.5 ст.160 КАС України, в позовній заяві зазначається перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

У відповідності до ст. 94 КАС України, письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

До позову додані не засвідчені належним чином копії письмових доказів (відсутня дата засвідчення). Крім того, у позовній заяві не зазначено про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

4. За змістом ч.3 ст.161 КАС України, до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Частиною 1 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI (далі – Закон № 3674-VI) визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України № 3674-VI встановлено, що за подання до адміністративного суду позовної заяви майнового характеру суб’єкт владних повноважень сплачує 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно зі ст. 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2018 становить 1762 грн.

Тобто, сума судового збору становить 1762,00 грн.

Всупереч вимог ч.3 ст.161 КАС України позивачем до позову не додано доказів сплати до відповідного бюджету судового збору у розмірі ставки, встановленої ст.4 Закону України “Про судовий збір”, за позовні вимоги немайнового характеру, а лише заявлено клопотання про звільнення від сплати судового збору.

Разом з тим, суд вважає заявлене клопотання таким, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

За правилами ч. 1 ст.133 КАС України, суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

Відповідно до ч.2 ст.132 КАС України, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Підстави для відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати встановлені ст.8 Закону України № 3674-VI.

Частиною 1 ст.8 Закону України № 3674-VI встановлено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

З матеріалів справи та заявленого позивачем клопотання про звільнення від сплати судового збору не вбачається підстав та умов для задоволення такого клопотання.

Позивачем взагалі не зазначені підстави та не надано доказів для задоволення такого клопотання.

З урахуванням викладеного позивачу необхідно надати докази сплати судового збору за звернення з позовом з вимогою майнового характеру у розмірі 1762,00 грн.

Відповідно до ст.169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160,161 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що адміністративний позов слід залишити без руху.

Згідно ч.3 ст.169 КАС України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 160, 161, 169, 171, 243, 248 КАС України, суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити позивачу у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору.

Позовну заяву Шевченківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України м.Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю «Онікс» про стягнення заборгованості з фактичних витрат на виплату та доставку пенсії за віком, призначеної на пільгових умовах у сумі 3193,74 грн. - залишити без руху.

Позивачу усунути недоліки позовної заяви, а саме надати:

- уточнену позовну заяву з уточненим переліком додатків до позовної заяви з урахуванням додатково витребуваних доказів.

- документи, що посвідчують правовий статус позивача як юридичної особи.

- документи з пенсійної справи пенсіонера ОСОБА_1 на підтвердження правомірності розрахунків сум, що підлягають відшкодуванню: довідку про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, протокол про призначення пенсії, розрахунок стажу; докази понесення витрат на доставку пільгових пенсій: довідку про отриманий розмір пенсій, докази фактичного перерахування Пенсійним фондом грошей третім особам для виплати пенсіонеру по справі пільгових пенсій за спірний період; відомості про виплати пенсіонеру по справі пенсії через УДППЗ "Укрпошта" або платіжні документи про зарахування суми пенсії на картковий рахунок пенсіонера, якщо пенсія отримується через банківські установи; докази направлення та вручення відповідачу розрахунків витрат по пільговим пенсіям за спірний період.

- належним чином завірені копії документів, доданих до позовної заяви (з датою їх засвідчення).

- докази направлення відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення копії уточненої позовної заяви з додатками;

- докази сплати судового збору у розмірі 1762,00 грн.

Зазначені документи надіслати до суду супровідним листом з посиланням на номер справи.

Встановити строк для усунення недоліків позовної заяви терміном 10 календарних днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Роз'яснити позивачу, що у разі невиконання вимог цієї ухвали позовна заява буде вважатись неподаною і буде повернута заявникові.

Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Копію ухвали направити позивачу.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її прийняття.

Суддя І.В. Садовий

Previous document : 76875205
Next document : 76875246