Court decree № 76800090, 28.09.2018, Dnipropetrovsk Oblast Court of Appeal (Dnipropetrovsk City)

Approval Date
28.09.2018
Case No.
202/7293/17
Document №
76800090
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 22-ц/774/6379/18А Справа № 202/7293/17 Головуючий у 1 й інстанції - ОСОБА_1 Доповідач - Лаченкова О.В.

У Х В А Л А

про залишення апеляційної скарги без руху

28 вересня 2018 року м. Дніпро

Суддя апеляційного суду Дніпропетровської області Лаченкова О.В., ознайомившись з апеляційною скаргою ОСОБА_2 на рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 серпня 2018 року по справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк”, треті особи: ОСОБА_3, Публічне акціонерне товариство “Кредитпромбанк”, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про визнання іпотечного договору припиненим в порядку захисту прав споживачів, -

ВСТАНОВИЛА:

До апеляційного суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ОСОБА_2 на рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 серпня 2018 року по справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк”, треті особи: ОСОБА_3, Публічне акціонерне товариство “Кредитпромбанк”, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про визнання іпотечного договору припиненим в порядку захисту прав споживачів.

Однак, з отриманих матеріалів суд не може встановити чи відповідає апеляційна скарга вимогам ст. 356 ЦПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 356 ЦПК України в апеляційній скарзі мають бути зазначені: 1) найменування суду, до якого подається скарга; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); 4) рішення або ухвала, що оскаржуються; 5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необгрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо); 6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції; 7) клопотання особи, яка подала скаргу; 8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується; 9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 356 ЦПК України, до апеляційної скарги додаються: 1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися; 2) копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи; 3) документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; 4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності).

Згідно ч. 1 ст. 354 ЦПК України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п'ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Відповідно до ч. 2 ст. 354 ЦПК України, учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Разом з тим, відповідно до пп. 15.5 п. 15 Розділу ХІІІ «Перехідні положення» ЦПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ст. 355 ЦПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Оскільки, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, тому суд апеляційної інстанції позбавлений можливості дослідити матеріали справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 357 ЦПК України, до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 356 цього Кодексу, застосовуються положення статті 185 цього Кодексу.

Оскільки апеляційну скаргу подано без додержання вимог ЦПК України, суд прийшов до висновку про залишення апеляційної скарги без руху з повідомленням про це скаржника до витребування справи з суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 185, 356, 357 ЦПК України, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 на рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 серпня 2018 року по справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк”, треті особи: ОСОБА_3, Публічне акціонерне товариство “Кредитпромбанк”, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про визнання іпотечного договору припиненим в порядку захисту прав споживачів - залишити без руху до надходження справи з суду першої інстанції.

Суддя О.В.Лаченкова

Previous document : 76800087
Next document : 76800100