Court decree № 76650554, 18.09.2018, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
18.09.2018
Case No.
905/3713/15
Document №
76650554
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

18.09.2018р. Справа № 905/3713/15

за заявою боржника ОСОБА_1 підприємства “МЕРІДІАН”, м.Донецьк (код ЄДРПОУ 30540832)

про визнання банкрутом на підставі ст.95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

ліквідатор - голова ліквідаційної комісії ОСОБА_2

Головуючий суддя Тарапата С.С.

при секретарі судового засідання Кухтик С.Ю.

Присутні:

представник боржника – ОСОБА_3 (за довіреністю)

Ухвалою господарського суду Донецької області від 13.01.16р. порушено провадження у справі № 905/3713/15 за заявою ОСОБА_1 підприємства “МЕРІДІАН”, м.Донецьк про визнання боржника банкрутом, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, судове засідання призначено на 27.01.16р.

Постановою суду від 27.01.16р. боржника ПП “МЕРІДІАН”, м.Донецьк визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; ліквідатором призначено ОСОБА_2

10.02.16р. за номером 28118 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет опубліковано повідомлення про визнання ПП “МЕРІДІАН”, м.Донецьк банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

До господарського суду Донецької області надійшов звіт ліквідатора №б/н від 24.07.18р., з додатками за переліком, в т.ч. ліквідаційний баланс банкрута станом на 19.07.18р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 02.08.18р. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута станом на 19.02.18р. призначено до розгляду в судовому засіданні 18.09.18р.

В судове засідання 18.09.18р. представники кредиторів не з’явились, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином, будь-яких заяв чи клопотань до суду не направили. За таких обставин суд визнає за можливе розглянути звіт та ліквідаційний баланс банкрута без участі представників кредиторів.

Розглянувши в судовому засіданні 18.09.18р. звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута станом на 19.07.18р. та інші матеріали справи, заслухавши представника боржника, суд встановив:

На виконання вимог ст.41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в ході ліквідаційної процедури ліквідатором проведені заходи, направлені на виявлення майна банкрута та погашення кредиторської заборгованості, складені реєстр вимог кредиторів та ліквідаційний баланс банкрута.

З метою виявлення майнових активів (майна та майнових прав) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та в подальшому підлягають реалізації з метою задоволення вимог кредиторів, ліквідатором було проведено інвентаризацію майна банкрута та зроблено запити до відповідних державних органів.

За результатами проведеної інвентаризації та отриманих відповідей органів, що здійснюють реєстрацію та облік рухомого та нерухомого майна, майнові активи, які могли бути реалізовані з метою задоволення вимог кредиторів, за боржником не значаться.

Ліквідатор надав суду звіт про проведену інвентаризацію наявності фінансових інвестицій №19/07-2018-2 від 19.07.18р., в якому наведені обставини об’єктивної не можливості продажу вказаних акцій в ліквідаційній процедурі з метою отримання грошових коштів для погашення кредиторської заборгованості банкрута. Згідно вказаного звіту та доданих до нього документів станом на 19.07.18р. дійсна вартість наступних об’єктів фінансових інвестицій за даними бухгалтерського обліку становить 0,00грн., у зв’язку з нижчевикладеним:

- скасуванням обігу акцій ПАТ «ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ» (код ЄРДПОУ 35637061), у зв’язку ліквідацією емітента (підстава – Розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) №215-КФ-С-А від 31.05.18р.);

- зупиненням з 08.06.16р. обігу акцій цінних паперів ПАТ «ЯСНА ПОЛЯНА» (код ЄРДПОУ 33671839) (підстава – Розпорядженням НКЦПФР №124-КФ-З від 06.06.16р.);

- зупиненням обігу цінних паперів ПАТ «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 33638482) (підстава – Розпорядженням НКЦПФР №252-КФ-З від 18.10.16р.);

- зупиненням з 19.11.13р. внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних ПАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄРДПОУ 32193056) (підстава – Рішеннями НКЦПФР №2646 від 19.11.13р.).

Відсутність будь-якого іншого нерухомого та рухомого майна боржника підтверджена матеріалами справи та доданими довідками відповідних органів, в тому числі Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №56356392 від 18.07.18р. та інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна №131386233 від 19.07.18р.

Станом на 18.09.18р. відкриті рахунки в цінних паперах та банківських установах у боржника відсутні. Рахунки боржника, вказані в листі Жовтневої об’єднаної державної податкової інспекції м.Маріуполя Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області №7482/05-81-08-01-11-04 від 08.04.16р., закриті ліквідатором в ході ліквідаційної процедури, що підтверджено довідками про закриття рахунків ПАТ «Легбанк» №12/3-115 від 09.03.17р., АТ «КБ «СОЮЗ» №190618-1 від 19.06.18р. та листом АБ «УКООПСПІЛКА» №1317 від 24.09.15р. про неможливість закрити рахунок у зв’язку з завершенням банківської діяльності АБ «УКООПСПІЛКА».

В ході ліквідаційної процедури ліквідатором були виявлені грошові кошти в сумі 300,00грн., які були витрачені ліквідатором на проведення ліквідаційної процедури.

Згідно отриманих ліквідатором довідок реєструючих органів, банкрут не має заборгованості перед Управліннями Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України.

Кредиторами визнані ТОВ «КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ», ПАТ «ЛЕГБАНК» та ПАТ «БАНК КАМБІО».

Станом на 18.09.18р. заяви інших кредиторів ані до боржника, ані до суду не надходили.

Кредиторські вимоги ТОВ «КОНКОРД-ТРЕЙДІНГ», ПАТ «ЛЕГБАНК» та ПАТ «БАНК КАМБІО» залишилися непогашеними у зв’язку з відсутністю у банкрута майнових активів, що підтверджено матеріалами справи.

Відповідно до ч.5 ст.45 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в редакції від 22.12.11р. № 4212-VI, вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

На дату складання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута будь-які активи, що підлягають включенню до ліквідаційної маси та реалізації, у банкрута відсутні, що підтверджено наданими ліквідатором документами.

Станом на 18.09.18р. скарги на дії чи бездіяльність ліквідатора до господарського суду Донецької області не надходили.

За результатами розгляду в судовому засіданні матеріалів справи суд вважає, що підстави для відкладення розгляду справи відсутні, та визнає за необхідне затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута станом на 19.07.18р., ліквідувати юридичну особу та закрити провадження по справі.

В силу ч.2 ст.46 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в редакції від 22.12.11р. №4212-VI, якщо за результатами ліквідаційної процедури не залишилося майна, суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи – банкрута.

В силу ч.4 ст.83 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в редакції від 22.12.11р. №4212-VI, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

В судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 2, 8, 37-38, 40, 41, 46, 83, 95 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 22.12.2011р. №4212-VI, ст.3, ч.6 ст.12, ст.ст.46, 73, 86, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону №2147-VIII від 03.10.17р., господарський суд

УХВАЛИВ:

Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ОСОБА_1 підприємства "МЕРІДІАН" станом на 19.07.18р.

Ліквідувати юридичну особу – Приватне підприємство "МЕРІДІАН" (83007, м.Донецьк, вул. Путилівський гай, буд.16-А, код ЄДРПОУ 30540832).

Провадження по справі №905/3713/15 закрити.

Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, а також вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Копію цієї ухвали направити органу державної реєстрації для внесення відповідних записів до ЄДРПОУ та іншим особам, переліченим в ст.46 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, шляхом подання апеляційної скарги через господарський суд Донецької області.

Повний текст ухвали складено та підписано 24.09.18р.

Суддя С.С. Тарапата

Часті запитання

Який тип судового документу № 76650554 ?

Документ № 76650554 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76650554 ?

Дата ухвалення - 18.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76650554 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 76650554 ?

В Commercial Court of Donetsk Oblast
Previous document : 76650551
Next document : 76650561