Court decree № 76293819, 04.09.2018, Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast

Approval Date
04.09.2018
Case No.
924/491/18
Document №
76293819
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

м. Хмельницький

"04" вересня 2018 р. Справа № 924/491/18

Господарський суд Хмельницької області у складі

судді Крамара С.І., при секретарі судового засідання Мельницькій Н.О., розглянувши матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Урожайна країна", м. Ромни Ромненського району Сумської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агролідер Україна", с. Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області

про стягнення 265 261,49 грн., з яких 226 685,41 грн. - основного боргу, 28 677,02 грн. - пені, 7 366,63 грн. - інфляційних збитків, 2 532,43 грн. - 3% річних

Представники сторін

від позивача: ОСОБА_1 - згідно довіреності №б/н від 24.05.2018р.;

від відповідача: ОСОБА_2 - згідно довіреності №76/1 від 01.08.2018р.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Суть спору. 11.06.2018р. до господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Урожайна країна", м. Ромни Ромненського району Сумської області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агролідер Україна", с. Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області про стягнення 265 261,49 грн., з яких 226 685,41 грн. - основного боргу, 28 677,02 грн. - пені, 7 366,63 грн. - інфляційних збитків, 2 532,43 грн. - 3% річних, у результаті неналежного виконання умов договору купівлі - продажу № УК-КП 23/10/2017-2 від 22.10.2017р.

Ухвалою суду від 15.06.2018р. позовну заяву прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання.

21.08.2018р. на адресу суду відповідач надіслав відзив, згідно якого вказав, що здійснив повну оплату основного боргу в розмірі 226 685,41грн. по справі №924/491/18. До відзиву додано докази проведеної оплати.

04.09.2018р. до суду надійшла спільна заява сторін про затвердження мирової угоди від 04.09.2018р.

Представники сторін в підготовчому засіданні підтримали заяву про затвердження мирової угоди, просили її затвердити та закрити провадження у справі. Повідомили про покладення судового збору на позивача та просили суд його не повертати. Зазначили, що їм відомі та зрозумілі наслідки затвердження мирової угоди.

При розгляд заяви про затвердження мирової угоди, судом враховуються наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Дослідивши текст поданої мирової угоди, судом встановлено, що її умови стосуються прав та обов'язків сторін щодо предмету позову, встановлено строк сплати відповідачем заявленої до стягнення суми. Мирова угода укладена в інтересах сторін, не зачіпає інтересів третіх осіб і не суперечить вимогам чинного законодавства. Тому підлягає затвердженню.

Відповідно до ч. 4 ст. 192 ГПК України укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі. Аналогічні положення містяться в п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

Відповідно до п.п. 2, 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо: відсутній предмет спору; сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

У зв'язку із затвердженням мирової угоди від 04.09.2018 року та сплатою відповідачем суми основного боргу в розмірі 226 685,41грн., провадження у справі №924/491/18 підлягає закриттю.

Керуючись ст. ст. 185, 192, п.п. 2, 7 ч. 1 ст. 231, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити укладену між сторонами мирову угоду такого змісту:

"ОСОБА_3

м. Ромни « 04» вересня 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «УРОЖАЙНА КРАЇНА», що надалі іменується «Позивач», в особі Генерального директора ОСОБА_4, який діє на підставі Статуту та

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР УКРАЇНА", що надалі іменується «Відповідач», в особі директора ОСОБА_5, який діє на підставі Статуту,

разом іменуються «Сторони», а кожний окремо «Сторона», на стадії підготовчого провадження у справі № 924/491/18 домовились про наступне:

1. Сторони домовились врегулювати спір по справі № 924/491/18 шляхом підписання та виконання даної мирової угоди.

2. Позивач відмовляється від своїх позовних вимог про стягнення з Відповідача будь-яких штрафних санкцій, визначених договором поставки N УК-КП 23/102017-2 від 23 жовтня 2017 р. та/або чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно: курсових різниць, пені, штрафу, річних за користування чужими грошовими коштами, інфляційних нарахувань, будь-яких збитків тощо.

3. Відповідач відмовляється від будь-яких своїх претензій стосовно стягнення з Позивача будь-яких штрафних санкцій, визначених договором поставки N УК-КП 23/102017-2 від 23 жовтня 2017 р. та/або чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно: курсових різниць, пені, штрафу, річних за користування чужими грошовими коштами, інфляційних нарахувань, збитків тощо.

4. Підписанням даної мирової угоди сторони підтверджують відсутність одна до одної будь-яких майнових або немайнових претензій стосовно виконання договору поставки N УК-КП 23/102017-2 від 23 жовтня 2017 року.

5. Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Хмельницької області та є обов’язковою для Позивача та Відповідача.

6. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права і охоронювані законом інтереси Сторін та будь-яких інших осіб.

7. Наслідки затвердження судом мирової угоди та припинення провадження у справі сторонам відомі та зрозумілі.

8. Сторони підтверджують, що дана мирова угода укладена в добровільному порядку, її умови відповідають волевиявленню сторін та породжують правові наслідки, які відповідають інтересам сторін.

9. Ця мирова угода укладена в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу-по одному для Позивача, Відповідача та Господарського суду Хмельницької області

Позивач Відповідач

ТОВ «УРОЖАЙНА КРАЇНА» ТОВ"КОМПАНІЯ "АГРОЛІДЕР УКРАЇНА"

____ /ОСОБА_4Ф./ _____ /ОСОБА_5А./

« 04» вересня 2018 р. « 04» вересня 2018 р."

Провадження у справі №924/491/18 позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Урожайна країна", м. Ромни Ромненського району Сумської області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агролідер Україна", с. Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області про стягнення 265 261,49 грн., з яких 226 685,41 грн. - основного боргу, 28 677,02 грн. - пені, 7 366,63 грн. - інфляційних збитків, 2 532,43 грн. - 3% річних закрити.

Ухвала набирає законної сили 04.09.2018 року.

Строк пред'явлення ухвали до виконання – 04.09.2021 року.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Урожайна країна" (42004, Сумська область, Ромненський район, м. Ромни, вул. Сумська, 5-Е, код ЄДРПОУ 37078234).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агролідер Україна" (31340, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б, код ЄДРПОУ 40803064).

Дана ухвала є виконавчим документом та підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом України “Про виконавче провадження”.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 06.09.2018р.

Суддя С.І. Крамар

Віддрук. 3 прим: (реком. з повідом.)

1 - до справи,

2 - позивачу (42004, Сумська область, Ромненський район, м. Ромни, вул. Сумська, 5-Е);

3 - відповідачу (31340, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б).

Часті запитання

Який тип судового документу № 76293819 ?

Документ № 76293819 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76293819 ?

Дата ухвалення - 04.09.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76293819 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 76293819 ?

В Commercial Court of Khmelnytskyi Oblast
Previous document : 76293814
Next document : 76293822