Court decree № 76129222, 27.06.2018, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
27.06.2018
Case No.
755/2020/18
Document №
76129222
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №:755/2020/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Марченко М.В., при секретарі судового засідання Гончаренко М., за участю слідчого ВФ розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Горчинського А.С., за участю представника ТОВ «КОНКРІТ ЦЕНТР» адвоката Ільяшова Б.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про заборону СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві в межах кримінального провадження внесеного 17.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, проводити (здійснювати) слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії,

в с т а н о в и в :

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва з клопотанням про заборону СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві в межах кримінального провадження внесеного 17.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, проводити (здійснювати) слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, у зв'язку з відсутністю повноважень у органу досудового розслідування, яке обґрунтував тим, що на адресу указаного ТОВ надійшов запит слідчого у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів, однак з 01.01.2017 року, набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України», п. 134 з якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVІІІ-2. Податкова міліція.

Як наслідок, юридична особа вважає, що в рамках даного кримінального провадження, є особою, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, у зв'язку з чим, просить в порядку судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та з огляду на норми Конституцї України, ст.ст. 2, 7 КПК України, встановити вказану заборону на проведення (здійснення) слідчих (розшукових дій).

У судовому засіданні адвокат підтримав клопотання з підстав викладених в клопотанні заявника, та просив задовольнити.

Слідчий ВФ розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Горчинський А.С., заперечив щодо задоволення даного клопотання, посилаючись на відсутність підстав для його задоволення та на наявність законних повноважень органу досудового розслідувань на здійснення досудового розслідування, вислухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Діюче кримінальне процесуальне законодавство України прямо не передбачає можливість подання слідчому судді такого виду клопотання, з яким звернувся заявник..

Разом з тим, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 8 та ч. 5 ст. 9 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні та кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" зобов'язано суди застосовувати при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерела права.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться в постанові № 9 від 01.11.1996 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», виходячи з принципу верховенства права та гарантування Конституцією судового захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність має бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ. При цьому слід мати на увазі, що згідно Конституції закріплені в ній права і свободи людини й громадянина не є вичерпними. З урахуванням конституційного положення про те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, судам підвідомчі всі спори про захист прав і свобод громадян. Суд не вправі відмовити особі в прийнятті заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку. Конституцією кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а тому суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує.

З огляду на наведене з метою здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає розгляду по суті слідчим суддею, з метою перевірки дотримання вимог КПК України органом досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.ст. 22, 26 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

У цьому випадку, суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків з урахуванням того, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та у такому відстоюванні прав останні є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, в ході судового розгляду, з огляду на те, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 було отримано запит про витребування документів від начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. сформований у порядку ст.ст. 40, 84, 93 КПК України, у рамках кримінального праводження внесеного 17.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

А тому, доводи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 щодо безпідставності такого запиту слідчого через відсутність повноважень у органу досудового розслідувань та відповідно слідчого не заслуговують на увагу, з наступних підстав.

Так, розслідування кримінального провадження унесеного 17.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України здійснює друге ВРКП СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

п. 17) ч. 1 ст. 3 КПК України передбачено, що слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень{Пункт 17 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1698-VII від 14.10.2014, № 198-VIII від 12.02.2015, № 901-VIII від 23.12.2015, № 1798-VIII від 21.12.2016}.

Відповідно до вимог ст. 216 КПК України, слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 205, 205-1, 212, 212-1,216, 218-1, 219 Кримінального кодексу України.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21 грудня 2016 року, дійсно були внесені зміни до Податкового кодексу України, відповідно до котрого Розділ XVIII-2 Податкового кодексу України, що регулює діяльність підрозділів податкової міліції виключено.

Разом з тим, вказаний розділ з Податкового кодексу України виключено відповідно до розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21 грудня 2016 року, тобто не з 01.01.2017 року, а з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє.

Оскільки, на данний час, вказаний орган не створений, підрозділи податкової міліції продовжують діяти, зокрема і здійснювати досудове розслідування у кримінальних провадженнях.

Поряд з цим, слід також зазначити, що згідно з частиною п?ятою статті 3 Регламенту Верховної Ради України рішення Верховної Ради України оприлюднюються у "Відомостях Верховної Ради України", газеті "Голос України" та інших виданнях Верховної Ради, а також шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Відповідно до пункту 3 Положення про веб-ресурси Верховної Ради України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 699 від 19 травня 2015 року, веб-ресурси Верховної Ради України є офіційним джерелом інформації Верховної Ради України.

Це Положення визначає статус веб-ресурсів Верховної Ради України як інформаційних ресурсів, що забезпечують висвітлення діяльності Верховної Ради України у мережі Інтернет та як інформаційної складової законотворчої діяльності парламенту і встановлює порядок роботи з ними.

З наведено слідує, що веб-сайт Верховної Ради України є офіційним джерелом інформації Верховної Ради України, який утворено, зокрема, для висвітлення діяльності Верховної Ради України, її органів та Апарату шляхом офіційного розміщення бази даних про закони, постанови та інші акти Верховної Ради України.

Оприлюднення певного нормативно-правового акту на веб-сайті парламенту є юридичним фактом, що передує завершенню спеціальної процедури набрання чинності цим Законом.

Згідно даних веб-сайту Верховної Ради України, який є офіційним джерелом інформації Верховної Ради України на день розгляду даного клопотання, Податковий кодекс України містить в собі Розділ XVІІІ-2. Податкова міліція.

Дані про його виключення на підставі Закону № 1797-VIII від 21.12.2016 року відсутні, що свідчить про те, що Закон № 1797-VIII в частині відповідних змін, на які посилається заявни вступає в дію, усе ж таки не з 01.01.2017 року, а з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє.

Разом з тим, слід зазначити, що до положень ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

А тому вказаний заявником запит було направлено слідчим з урахуванням норм діючого кримінального процесуального законодавства України в рамках кримінального провадження №32018100040000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України у якому здійснюється досудове розслідування.

Що стосується питання, яке порушує перед слідчим суддею заявник щодо заборони здійснення слідчих (розшукових) дій, то слідчий суддя з наступного.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В свою чергу, відповідно до ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Відповідно до ч.5 ст.40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

В той час, як слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Разом з тим, в даному випадку, здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів іншої особи у цьому кримінальному провадженні було забезпечено, однак факт порушення прав, свобод та інтересів осіб у даному кримінальному провадженні не підтвердився.

Можливість втручання у діяльність слідчого шляхом встановлення певних заборон не допускається, що вказує на те, що обраний заявником спосіб захисту порушеного, на його думку права через встановлення заборон не кореспондується з норами діючого кримінального процесуального законодавства України.

Також, не передбачено можливість встановлення зазначених у клопотанні заборон і положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України, на які посилається заявник у своєму клопотанні.

За таких обставини, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що клопотання з даного питання не підлягає задоволенню так, як у ході здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні факту порушення прав заявника та вимог КПК України, які визначають порядок здійснення досудового розслідування не встановлено, а тому з мотивів викладених у клопотанні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, клопотання не підлягає задоволенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-372, 376 КПК України слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про заборону СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві в межах кримінального праводження внесеного 17.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, проводити (здійснювати) слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 13 годин 45 хвилин 02 липня 2018 року.

Слідчий суддя: М.В. Марченко

Previous document : 76129219
Next document : 76129228