Decision № 75669225, 02.08.2018, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
02.08.2018
Case No.
826/12310/16
Document №
75669225
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

02 серпня 2018 року № 826/12310/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Григоровича П.О., розглянув в письмовому провадженні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Песто Стар»

до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного

управління ДФС у місті Києві

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від

26.04.2016 р. №0002574000,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Песто Стар" звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві про визнання незаконним та скасування податкового повідомлення-рішення від 26.04.2016р. №0002574000.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач підтримує заявлені позовні вимоги в повному обсязі та зазначає, що не погоджується з висновками Акта перевірки щодо порушення позивачем п.2.6 гл.2 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 №637, оскільки висновки відповідача за наслідками проведеної перевірки щодо порушень позивачем п. 2.6 Положення при оприбуткуванні коштів в сумі 5706,80 грн. є хибними, базуються виключно на суб'єктивних припущеннях перевіряючих, які не мають підтвердження належними доказами.

Представник відповідача проти позову заперечує, про що надав відповідні письмові заперечення, які наявні в матеріалах справи. Посилається на те, що під час проведення перевірки встановлено не облік готівкових коштів в сумі 5706,80 грн. в КОРО на підставі Z-звіту від 21.05.2016 №00790, що свідчить про не оприбуткування вказаних коштів.

Справа розглянута в порядку письмового провадження у відповідності до положень ч. 4 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції до 15.12.2017, а рішення постановлене з урахуванням п. 10 частини першої Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2016 року відповідачем на підставі акту фактичної перевірки №0881/26/15/14/40056085 від 12.07.2016, прийнято наступне оскаржуване податкове повідомлення-рішення:

- 0002574000, яким до позивача за порушення п.2.6 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 28 534 грн.

Як вбачається з акта перевірки та письмових заперечень відповідача, підставою для застосування до позивача штрафних (фінансових) санкцій, стали наступні обставини.

Так, проведеною перевіркою встановлено факт не оприбуткування готівкових коштів в КОРО від 01.02.2016 №3000208506р/1 на загальну суму 5706,80 грн, а саме: готівкові кошти в сумі 5706,80 грн не обліковані в КОРО (Розділ 2 «Облік руху готівки та сум розрахунків») на підставі фіскального звітного чеку РРО (Z-звіту) від 21.05.2016 №00790 за 21.05.2016.

Не погоджуючись з обґрунтованістю доводів контролюючого органу щодо не оприбуткування коштів у вказаній сумі, позивач посилається на те, що роздрукування Z-звіту в межах 24-годинної зміни, навіть на наступний календарний день після надходження готівки в касу, не може свідчити про не оприбуткування коштів, за умови відображення таких коштів в КОРО в день їх надходження.

Також позивач посилається на те, що: 1) відключення електроенергії 20.05.2016, як наслідок, неможливість роздрукування Z-звіту до 24:00 год. 20.05.2016 та, відповідно, його роздрукування 21.05.2016 о 00:16 год.; 2) сам по собі факт здійснення записів про надходження готівки в КОРО на підставі Z-звіту, який не був роздрукований, не робить цей запис автоматично відсутнім.

Таким чином, суть спору зводиться до того, що позивачем 20.05.2016 було вчинено в КОРО запис про службову видачу коштів в сумі 5706,80 грн на підставі Z-звіту № 790, однак вказаний Z-звіт фізично було роздруковано лише 21.05.2016, що класифіковано контролюючим органом, як не оприбуткування коштів безпосередньо 21.05.2016, адже у вказану дату КОРО не містить інформації про видачу коштів на підставі Z-звіту від 21.05.2016 №00790.

Оцінивши за правилами ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства України надані сторонами докази та пояснення, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що позов не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до прибуткового касового ордеру №910 від 20.05.2016 та відповідної квитанції до вказаного ордеру, ОСОБА_2 внесено в касу Pesto Cafe 6 5 706,80 грн.

Вказана операція відображена на сторінці 38 касової книги за 20.05.2016 (а.с.19 том 1).

В подальшому, на сторінці 36 КОРО (Розділ 2 «Облік руху готівки») (а.с.16 том 1), відповідальною особою вчинено запис від 20.05.2016 про службову видачу готівки в сумі 5706,80 грн на підставі Z-звіту №790, хоча сам Z-звіт роздруковано 21.05.2016 о 00:16 год.

При цьому, як вже зазначалось, КОРО за 21.05.2016 не містить в собі запису про оприбуткування готівки в сумі 5706,80 грн.

Відповідно до п.1.2 Положення № 637 оприбуткування готівки - проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, КОРО.

За змістом п. 2.6 Положення №637 вся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися. Оприбуткуванням готівки у касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 вищезазначеного Положення, є здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК). Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Пунктом 4.2 Положення № 637 передбачено, що всі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі. Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті.

У відповідності до ст. 1 Указу № 436 у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Оскільки оприбуткуванням готівки є сукупність дій з обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, КОРО, а КОРО позивача за 21.05.2016 не містить в собі інформації про оприбуткування готівки в сумі 5706,80 грн, Окружний адміністративний суд міста Києва дійшов висновку про обґрунтованість доводів контролюючого органу щодо порушення позивачем п.2.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 №637 в рамках досліджуваних правовідносин.

Посилання позивача на те, що роздрукування Z-звіту в межах 24-годинної зміни, навіть на наступний календарний день після надходження готівки в касу, не може свідчити про не оприбуткування коштів, за умови відображення таких коштів в КОРО в день їх надходження, судом відхиляються, з урахуванням наступного.

Як вже зазначалось, за змістом підпунктом 2.6 глави 2 Положення № 637 передбачено, що вся готівка, яка надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням розрахункових книжок (далі - РК) оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Пунктом 9 ст. 3 Закону про РРО передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані щоденно друкувати на РРО (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в КОРО.

Приписи наведеної норми передбачають особливості роботи РРО, які мають забезпечувати друкування таких звітів за кожний робочий день.

Пунктом 2 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування № 199 від 18.02.2002 передбачено, що:

зміна - період роботи реєстратора від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту;

Z-звіт - це денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам'яті та занесенням її до фіскальної пам'яті РРО.

Усі режими роботи РРО мають блокуватися, зокрема у разі перевищення максимальної тривалості зміни (п. 7 Вимог № 199).

У додатку до цих Вимог установлено, що максимальна тривалість зміни не повинна перевищувати 24 год.

Отже, аналіз зазначених норм дає підстави дійти висновку, що оскільки календарний день (доба) налічує 24 год, тобто день триває з 0 год 00 хв до 24 год 00 хв, при щоденній роботі з РРО Z-звіт необхідно виконувати щодня після закінчення робочої зміни, але не пізніше 24 год цього дня.

Таким чином, роздрукування Z-звіту 21.05.2018 стосовно готівкових коштів, які надійшли до каси підприємства 20.05.2018, є порушенням п. 2.6 глави 2 Положення № 637 щодо своєчасного оприбуткування готівки, яка надходить до кас, у день одержання готівкових коштів, внаслідок чого посилання позивача в цій частині є необґрунтованими.

Посилання позивача на те, що сам по собі факт здійснення записів про надходження готівки в КОРО на підставі Z-звіту, який не був роздрукований, не робить цей запис автоматично відсутнім, судом відхиляються, адже суб'єкт господарювання позбавлений можливості вносити інформацію до КОРО про Z-звіт за фізичної відсутності такого первинного документа.

Посилання позивача на відключення електроенергії 20.05.2016, як наслідок, неможливість роздрукування Z-звіту до 24:00 год. 20.05.2016 та, відповідно, його роздрукування 21.05.2016 о 00:16 год., судом відхиляються, враховуючи наступне.

Відповідно до п.2 Примітки Розділу 2 «Облік руху готівки та сум розрахунків» КОРО, у графі 2 розділу 2 (Номер Z-звіту/номер розрахункової книжки) (а.с.16 том 1), передбачено, що замість номера Z-звіту вказується номер розрахункової книжки, що використовувалась під час відключення електроенергії або в період ремонту РРО, якщо наприкінці робочого дня фіскальний звітний чек не роздруковувався через відсутність електроенергії чи несправність РРО.

Таким чином, у випадку відключення електроенергії наприкінці робочого дня та неможливості роздрукувати звітний фіскальний чек, оприбуткування готівки має здійснюватись на підставі розрахункової книжки із внесенням інформації до КОРО про номер такої розрахункової книжки.

Втім, позивачем вказані обставини були залишені поза увагою, внаслідок чого в графі 2 розділу 2 КОРО за 20.05.2016 вказано Z-звіт №790, якого станом на 20.05.2016 фізично не існувало, що свідчить на користь порушень процедури оприбуткування готівки.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, Окружний адміністративний суд міста Києва, з урахуванням вимог встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, виходячи з системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, вважає, що адміністративний позов не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 2, 6, 72-77, 90, 139, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

В задоволенні адміністративного позову ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕСТО СТАР" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40056085, адреса: 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 59) до ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39471390, адреса: 03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 6) відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя П.О. Григорович

Часті запитання

Який тип судового документу № 75669225 ?

Документ № 75669225 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 75669225 ?

Дата ухвалення - 02.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75669225 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 75669225 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 75669217
Next document : 75669233