Decision № 75526509, 20.07.2018, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
20.07.2018
Case No.
911/1299/18
Document №
75526509
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2018 р. Справа № 911/1299/18

Господарський суд Київської області у складі головуючого судді Горбасенка П.В. за участі секретаря судового засідання Куракси Ю.І., розглянувши у місті Києві у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ”

до Акціонерного товариства закритого типу “ДОНЕЦЬКПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ”

про розірвання договору та стягнення 2 860 534,70 грн

За участю представників:

від позивача: не з’явилися;

від відповідача: не з’явилися.

Обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ” (далі – позивач) звернулося з позовом до Акціонерного товариства закритого типу “ДОНЕЦЬКПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (далі – відповідач) про розірвання договору підряду № 20/10 від 20.10.2014, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ” та Акціонерним товариством закритого типу “ДОНЕЦЬКПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, стягнення з відповідача на користь позивача 2 860 534,70 грн боргу.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов’язань за договором підряду № 20/10 від 20.10.2014 в частині виконання електромонтажних робіт та повернення позивачу частини невикористаного авансу.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.04.2018 позовну заяву передано до розгляду головуючому судді Горбасенку П.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.06.2018 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 911/1299/18 та призначено підготовче засідання на 06.07.2018.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.07.2018 розгляд справи в порядку загального позовного провадження у підготовчому засіданні відкладено на 13.07.2018.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.07.2018 закрито підготовче засідання у справі № 911/1299/18, призначено справу до розгляду по суті у судовому засіданні на 20.07.2018.

13.07.2018 через канцелярію господарського суду Київської області надійшла заява (вх. № 13430/18), згідно якої представник позивача просив суд розглядати справу без його участі, яке задоволено судом.

У судове засідання 20.07.2018 представник відповідача не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час, місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Враховуючи, що неявка позивача, який був належним чином повідомлений про розгляд справи, не перешкоджає розгляду справи по суті у судовому засіданні 20.07.2018 та те, що відповідач не скористався наданим правом на подачу відзиву на позов, суд дійшов висновку про можливість вирішення справи за наявними в ній матеріалами справи за відсутності позивача.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні в ній докази, оцінивши їх в сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

20.10.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ” (далі – Замовник) та Акціонерним товариством закритого типу “ДОНЕЦЬКПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (далі – Підрядник) укладено договір підряду № 20/10, за умовами якого підрядник зобов’язався за дорученням замовника, за рахунок власних або залучених матеріалів, сил, засобів, техніки та устаткування, у відповідності до проектно-кошторисної документації та будівельних норм і правил виконати електромонтажні роботи 1-9 секції житлового 10-ти поверхового будинку № 9 по вул. Коцюбинського (по генплану № 36) житлового масиву «Західний» в с. Чайки, Києво-Святошинського району, Київської області та організації та облаштування будівельного майданчику та побутового містечка, а замовник – прийняти виконані генпідрядником роботи та оплатити їх на умовах, передбачених договором.

Згідно п.п. 4.1., 4.1.1., 4.1.11., 4.1.12. договору підрядник зобов’язаний належним чином і в строк виконувати всі свої обов’язки, що визначені у договорі, а також:

- власними і залученими силами, відповідно до затвердженої ПКД та у погоджені

терміни виконати всі роботи, визначені договором і додатками до нього, в межах вартості будівництва об’єкта та передати ці роботи замовнику;

- підрядник забезпечує повне, якісне й своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючим порядком та цим договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення;

- періодично, не рідше одного разу на місяць, надавати уповноваженому представникові замовника для розгляду й затвердження виконавчу документацію по будівництву об’єкта (акти на приховані роботи, виконавчі схеми, сертифікати якості матеріалів, протоколом лабораторних випробування зразків матеріалів тощо);

- після завершення монтажу обладнання і систем об’єкта здійснити їх випробування, про що заздалегідь повідомити замовника.

Відповідно до п.п. 5.1., 5.2. договору договірна ціна розрахована згідно з Додатком № 1 до договору, складає 5 789 704,80 грн з ПДВ. Орієнтовна вартість робіт по договору в цілому, визначена на підставі приблизної договірної ціни та орієнтовних обсягів робіт, на дату підписання договору становить 5 789 704,80 грн з ПДВ.

Строки виконання робіт встановлюються в Календарному графіку виконання робіт, який затверджується сторонами (Додаток № 2 договору), та відлічуються починаючи з дати початку виконання робіт згідно з п. 6.2. договору. (п. 6.1. договору).

Пунктом 6.8. договору визначено, що днем закінчення виконання робіт по договору вважається день направлення підрядником замовнику письмового повідомлення про закінчення будівництва об’єкта, яке здійснюється протягом 5 робочих днів з моменту фактичного завершення виконання робіт по об’єкту в цілому.

Згідно п.п. 7.3., 7.4. договору замовник до 5-го числа поточного місяця сплачує підряднику аванс на придбання будівельних матеріалів (конструкцій) для виконання робіт у поточному місяці. Розмір авансу визначається розрахунками, що надаються генпідрядником за 2 дні до початку поточного місяця. Оплата фактично виконаних робіт та використаних при їх виконання будівельних матеріалів, конструкцій, здійснюється замовником на підставі погоджених двома сторонами актів приймання виконаних підрядних робіт (Форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (Форма № КБ-3) щомісячно, у строк 10 робочих днів з моменту прийняття виконаних робіт згідно з п. 17.1-17.3. договору з погашенням раніше сплачених авансів та з вирахуванням вартості поставлених замовником матеріалів і обладнання.

Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань (п. 24.1. договору).

Як вбачається з наявних в матеріалах справи та досліджених судом банківських виписок (а.с. 33-34) позивачем в рахунок авансового платежу перераховано відповідачу 3 851 268,30 грн.

Відповідач на виконання договору виконав підрядні роботи на загальну суму 890 733,60 грн, що підтверджується підписаними та скріпленими печатками обох сторін договору актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт (а.с. 35-76).

Судом досліджено платіжне доручення № 80 від 18.06.2015 (а.с. 77), згідно якого відповідач повернув позивачу 100 000 грн.

Позивач звернувся до відповідача з листом-вимогою від 01.09.2017 (а.с. 78), згідно якого останній запропонував останньому розірвати договір підряду № 20/10 від 20.10.2014 та вимагав повернення невикористаного авансу.

Як вбачається з наявних матеріалів справи та не спростовано відповідачем, останній припинив виконання договору підряду № 20/10 від 20.10.2014, невикористаний аванс у сумі 2 860 534,70 грн (3 851 268,30 грн - 890 733,60 грн - 100 000 грн) не повернув.

Предметом позову є вимоги про розірвання договору підряду № 20/10 від 20.10.2014, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ” та Акціонерним товариством закритого типу “ДОНЕЦЬКПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, стягнення з відповідача на користь позивача 2 860 534,70 грн боргу.

Суд встановив, що між сторонами виникли підрядні правовідносини.

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною першою ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов’язку.

Пунктом першим статті 193 Господарського кодексу України та статтею 526 Цивільного кодексу України передбачено, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. При цьому істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору (частина перша ст. 651 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 849 ЦК України якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Згідно ч. 2 ст. 852 ЦК України якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Виходячи з системного аналізу змісту частини 2 ст. 849, частини 2 ст. 852 Цивільного кодексу України, у разі невиконання або неналежного виконання підрядником обов’язків за договором підряду замовник має право вимагати відшкодування збитків.

Нормами ст. 623 ЦК України та ст. 224 ГК України визначено, що учасник господарських відносин, який порушив господарські зобов'язання або встановлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Статтею 22 ЦК України передбачено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. При цьому, збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Відповідно до ст. 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

На позивача покладається обов'язок довести наявність збитків, протиправність поведінки заподіювача збитків та причинний зв'язок такої поведінки із заподіяними збитками. В свою чергу, відповідач повинен довести, що в його діях відсутня вина у заподіянні збитків.

Суд встановив, що внаслідок невиконання відповідачем зобов’язань за договором підряду № 20/10 від 20.10.2014 (в порушення п. 2.1. договору не виконано електромонтажні роботи 1-9 секції житлового 10-ти поверхового будинку № 9 по вул. Коцюбинського (по генплану № 36) житлового масиву «Західний» в с. Чайки, Києво-Святошинського району, Київської області), позивачу заподіяні збитки в розмірі сплаченої та неповернутої попередньої оплати (авансу) за договором в сумі 2 860 534,70 грн (3 851 268,30 грн - 890 733,60 грн - 100 000 грн); позивач був позбавлений того, на що він розраховував при укладенні такого договору.

За таких обставин, позовні вимоги про розірвання договору підряду № 20/10 від 20.10.2014, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ” та Акціонерним товариством закритого типу “ДОНЕЦЬКПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, стягнення з відповідача на користь позивача 2 860 534,70 грн боргу є обгрунтованими на підставі ч. 2 ст. 849 ЦК України та ч. 2 ст. 852 ЦК України.

Витрати по сплаті судового збору, відповідно до статті 129 ГПК України, покладаються судом на відповідача.

Керуючись ст.ст. 129, 233, 237-239, 240 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ” до Акціонерного товариства закритого типу “ДОНЕЦЬКПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ” про розірвання договору та стягнення 2 860 534,70 грн задовольнити повністю.

2. Розірвати договір підряду № 20/10 від 20.10.2014, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ” (04119, м. Київ, вул. Мельникова, будинок 52; ідентифікаційний код 32922388) та Акціонерним товариством закритого типу “ДОНЕЦЬКПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (83003, АДРЕСА_1; ідентифікаційний код 24155954).

3.Стягнути з Акціонерного товариства закритого типу “ДОНЕЦЬКПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (83003, Донецька обл., місто Донецьк, пр-т. ІллічаАДРЕСА_2; ідентифікаційний код 24155954) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ” (04119, м. Київ, вул. Мельникова, будинок 52; ідентифікаційний код 32922388) 2 860 534 (два мільйони вісімсот шістдесят тисяч п’ятсот тридцять чотири гривні) 70 коп. боргу за договором підряду № 20/10 від 20.10.2014 та 44 670 (сорок чотири тисячі шістсот сімдесят гривень) 02 коп. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням суду законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається учасниками справи до Київського апеляційного господарського суду або через господарський суд Київської області до Київського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено: 26.07.2018.

Суддя П.В.Горбасенко

Previous document : 75526508
Next document : 75526511