Decision № 73936871, 03.05.2018, Commercial Court of Odessa Oblast

Approval Date
03.05.2018
Case No.
916/3008/17
Document №
73936871
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"03" травня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/3008/17

За позовом: Спільного підприємства "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі товариства з обмеженою відповідальністю (пр-к. Високий, б. 22, м. Одеса, Одеська область, 65007, код ЄДРПОУ - 22480087)

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "САГІТТА-Т" (вул.Балківська, б. 124/1, м. Одеса, Одеська область, 65005, код ЄДРПОУ - 33072323)

про стягнення

Суддя Рога Н.В.

Секретар с/з ОСОБА_1

Представники:

Від позивача: ОСОБА_2 - на підставі довіреності від 03.11.2017 р.;

Від відповідача: ОСОБА_3 - на підставі довіреності від 10.07.2017 р.

Суть спору: Позивач - Спільне підприємство "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ), звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі-ТОВ) "САГІТТА-Т" про стягнення заборгованості за договором поставки з відстроченням платежу № Ю276/06 від 01.07.2006р. у розмірі 469 226 грн. 55 коп.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 07 грудня 2017р. порушено провадження у справі № 916/3008/17.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 04 січня 2018 р., з урахуванням набрання 15.12.2017р. чинності Господарським процесуальним кодексом України в редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147-VII, справу № 916/3008/17 прийнято до розгляду за правилами ГПК України в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 22 лютого 2018 р. продовжено строк підготовчого провадження у справі № 916/3008/17 на тридцять днів.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.04.2018р. закрито підготовче провадження у справі № 916/3008/17 та призначено справу до судового розгляду по суті на 24.04.2018р. У судовому засіданні , що відбулося 24.04.2018р. відкрито судове засідання щодо розгляду справи по суті, за клопотанням позивача у справі оголошено перерву у розгляді справи по суті до 03.05.2018р.

Позивач позовну заяву підтримує, наполягає на задоволенні позову.

Відповідач відзиву на позовну заяву не надав, в судових засіданнях представник відповідача проти позову заперечує. 24 квітня 2018р. відповідач надав до суду клопотання, згідно якого просить суд закрити провадження у справі з підстав відсутності предмету спору, адже вважає погашеною суму заборгованості , заявлену позивачем до стягнення.

Представник проти задоволення клопотання ТОВ "САГІТТА-Т" про закриття провадження у справі заперечує, та зазначає, що відповідачем в ході розгляду справи дійсно погашено заявлено у позові заборгованість у частині 116 436 грн., але непогашеною залишилася заборгованість у сумі 352 790 грн. 55 коп., що унеможливлює закриття провадження у справі на підставі п.2 ч.1 ст.231 ГПК України.

Розглянув клопотання ТОВ "САГІТТА-Т" про закриття провадження у справі № 916/3008/17 на підставі п.2 ч.1 ст.231 ГПК України, виходячи з матеріалів справи, суд дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, адже, відповідно до п.2 ч.1 ст.231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі якщо відсутній предмет спору. Як вбачається з позовної заяви, що розглядається у справі № 916/3008/17, предметом спору є стягнення заборгованості за договором поставки з відстроченням платежу № Ю276/06 від 01.07.2006р. у розмірі 469 226 грн. 55 коп. З доданих відповідачем до клопотання копій платіжних доручень не вбачається, що оплату згідно даних платіжних доручень було проведено саме на погашення заборгованості, яка є предметом розгляду у даній справі.

Як зазначив позивач у справі, 01 липня 2006 р. між Спільним підприємством "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі ТОВ в особі Одеської філії (Постачальник) та Виробничо-комерційною фірмою "Юна-Сервіс» у вигляді ТОВ (Покупець) був укладений Договір поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 (далі-Договір), згідно якого Постачальник зобов’язується поставляти Покупцю товари, а Покупець зобов’язаний приймати поставлені Продавцем товари та сплачувати їх вартість (п.1.1 Договору).

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до 31 грудня 2006 р., а в частині взаєморозрахунків - до повного виконання сторонами своїх обов’язків (п.6.1 Договору). Додатковими угодами до Договору строк дії Договору продовжувався, а саме: згідно Додаткової угоди від 30.12.2016р. сторони дійшли згоди про продовження терміну дії договору до 31.12.2017р.

Відповідно до п.1.2 Договору товаром за цим Договором є товари , зазначені в узгоджених сторонами Специфікаціях, які є невід’ємними частинами цього Договору, та у яких зазначається перелік товарів, що поставляються та ціна на них. За умовами п.2.1 Договору поставка товару здійснюється за узгодженими сторонами цінами, визначеними в Специфікаціях.

Згідно з п.4.1 Договору оплату кожної окремої партії товару (зазначеній у накладній) за даним Договором Покупець здійснює шляхом перерахування 100% вартості цієї партії товару на поточний рахунок Постачальника впродовж 30 календарних днів з моменту її отримання 1 раз на тиждень.

У подальшому, як зазначає позивач, 20.03.2017р., між Спільним підприємством "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі ТОВ (Постачальник), Виробничо-комерційна фірма "Юна-Сервіс» (Первісний покупець) та ТОВ "САГІТТА-Т" (Новий покупець) був укладений трьохсторонній Договір про заміну сторони в Договорі поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р., відповідно до якого з 20.03.2017р. ТОВ "САГІТТА-Т" набуло всі права та обов’язки Покупця за Договором поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р. , що виникли між Постачальником та Первісним покупцем до 20.03.2017р., та існують на дату укладення цього Договору , в тому числі обов’язки по оплаті товару, поставленого Постачальником Первісному покупцю до вказаної дати. Новий покупець, підписуючи цей Договір , піж тверди, що на момент його укладення Первісний покупець передав йому усі документи , що підтверджують зобов’язання Первісного покупця перед Постачальником за основним договором, які існують станом на дату укладання Договір про заміну сторони в Договорі, в тому числі документи , що підтверджують зобов’язання Первісного покупця перед Постачальником по оплаті поставленого Первісному покупцю товару.

Позивач зазначає, що відповідно до умов Договору поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р. в період з 26.04.2017р. по 22.09.2017р. він передав у власність відповідача партії товару, а саме: соків, нектарів та соковмісних напоїв в асортименті на загальну суму 478 039 грн. 02 коп., що підтверджується видатковими накладними, які містяться у матеріалах справи. При цьому, за видатковою накладною №ВИ.00012584 від 07.09.2017р. з урахуванням акту про відбракування, недовіз товару від 07.09.2017р., позивачем поставлено товару на суму 3 295 грн. 56 коп.

Проте, як зазначив позивач, набувши зазначені права та обов’язки, відповідач не виконував свої зобов’язання в повному обсязі щодо сплати грошових коштів за поставлений Спільним підприємством "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі ТОВ товар за Договором поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р. Так, відповідачем здійснено часткову оплату у розмірі 8 812 грн. 47 коп. згідно видаткової накладної №ВИ.0005606 від 26.04.2017р. Поставка товару згідно решти видаткових накладних відповідачем оплачена не була.

Невиконання відповідачем своїх зобов’язань щодо оплати отриманого товару позивач вважає порушенням своїх прав та охоронюваних законом інтересів , у зв’язку з чим звернувся до суду з позовом щодо стягнення з відповідача заборгованості за поставлений за період з 26.04.2017р. по 22.09.2017р. товар у розмірі 469 226 грн. 55 коп.

В обґрунтування позову позивач зазначає, що відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами. Згідно ст.193 Господарського кодексу України та ст.526 Цивільного кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати свої зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

У своїх письмових поясненнях позивач також зазначив, що у якості доказів відповідач надав до матеріалів справи платіжні доручення на загальну суму 563 520 грн. 58 коп. , при тому, що ціна позову складає 469 226 грн. 55 коп. У зв’язку з цим, позивач стверджує, що на підставі зазначених доказів неможливо встановити обставини, які входять в предмет доказування, адже, за наданими платіжними дорученнями відповідач дійсно сплачував позивачу за поставку товарів за Договором поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р. При цьому, у призначенні платежу не зазначалось за яку саме поставку товарів здійснювалась оплата.

Крім того, позивач зазначив, що в період з 20.12.2017р. по 28.03.2018р. позивач також передав у власність відповідача партії товару, а саме: соків, нектарів та соковмісних напоїв в асортименті на загальну суму 467 084 грн. 58 коп., що підтверджується також видатковими накладними. Саме за цей товар у період з 18.12.2017р. по 02.04.2018р. відповідач сплатив позивачу 583 520 грн. 58 коп.

Таким чином, позивач вважає, що регулярна сплата відповідачем коштів протягом стислого строку після відвантаженого товару свідчить про те, що кошти сплачувались саме за цей товар, а не за товар, стягнення заборгованості за поставку якого є предметом розгляду у даній справі. Різницю між сумою поставленого товару та сумами загальних платежів (116 436 грн.) було направлено позивачем на сплату заборгованості ТОВ "САГІТТА-Т", яка стала підставою для подання позову та, як наслідок, заборгованість зменшилась , та складає 352 790 грн. 55 коп.

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на те, що ТОВ «САГІТТА-Т» повністю погашено заборгованість перед позивачем за Договором поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р., про що свідчать платіжні доручення про перерахування грошових коштів за поставлений товар, які містяться у матеріалах справи.

Розглянув матеріали справи, на підставі чинного законодавства України, суд доходить до такого висновку:

Судом встановлено, що 01 липня 2006 р. між Спільним підприємством "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі ТОВ в особі Одеської філії (Постачальник) та Виробничо-комерційною фірмою "Юна-Сервіс» у вигляді ТОВ (Покупець) був укладений Договір поставки з відстроченням платежу №Ю276/06, згідно якого Постачальник зобов’язується поставляти Покупцю товари, а Покупець зобов’язаний приймати поставлені Продавцем товари та сплачувати їх вартість (п.1.1 Договору).

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення , зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Згідно ст.627 Цивільного кодексу України, відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту , вимог розумності та справедливості.

Згідно з п.4.1 Договору оплату кожної окремої партії товару (зазначеній у накладній) за даним Договором Покупець здійснює шляхом перерахування 100% вартості цієї партії товару на поточний рахунок Постачальника впродовж 30 календарних днів з моменту її отримання 1 раз на тиждень.

Будь-якого іншого порядку оплати за отриманий товар сторони у Договорі не передбачили.

20 березня 2017р. між Спільним підприємством "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі ТОВ (Постачальник), Виробничо-комерційна фірма "Юна-Сервіс» (Первісний покупець) та ТОВ "САГІТТА-Т" (Новий покупець) був укладений трьохсторонній Договір про заміну сторони в Договорі поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р., відповідно до якого з 20.03.2017р. ТОВ "САГІТТА-Т" набуло всі права та обов’язки Покупця за Договором поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р. , що виникли між Постачальником та Первісним покупцем до 20.03.2017р., та існують на дату укладення цього Договору , в тому числі обов’язки по оплаті товару, поставленого Постачальником Первісному покупцю до вказаної дати. Новий покупець, підписуючи цей Договір , підтвердив, що на момент його укладення Первісний покупець передав йому усі документи, що підтверджують зобов’язання Первісного покупця перед Постачальником за основним договором, які існують станом на дату укладання Договір про заміну сторони в Договорі, в тому числі документи, що підтверджують зобов’язання Первісного покупця перед Постачальником по оплаті поставленого Первісному покупцю товару.

За матеріалами справи, на виконання умов Договору поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р. в період з 26.04.2017р. по 22.09.2017р. позивач передав у власність відповідача партії товару, а саме: соків, нектарів та соковмісних напоїв в асортименті, на загальну суму 478 039 грн. 02 коп., що підтверджується видатковими накладними:

№ВИ.00005606 від 26.04.2017р. на суму 14 626 грн. 80 коп.;

№ВИ.00005607 від 26.04.2017р. на суму 6 949 грн. 56 коп.;

№ВИ.00005615 від 26.04.2017р. на суму 2 400 грн. 84 коп.;

№ВИ.00005620 від 26.04.2017р. на суму 4 935 грн. 12 коп.;

№ВИ.00005642 від 26.04.2017р. на суму 8 828 грн. 28 коп.;

№ВИ.00005643 від 26.04.2017р. на суму 3 420 грн. 96 коп.;

№ВИ.00005706 від 27.04.2017р. на суму 6 119 грн. 76 коп.;

№ВИ.00005707 від 27.04.2017р. на суму 3 812 грн. 64 коп.;

№ВИ.00005714 від 27.04.2017р. на суму 5 423 грн. 76 коп.;

№ВИ.00005785 від 28.04.2017р. на суму 7658 грн. 76 коп.;

№ВИ.00005786 від 28.04.2017р. на суму 3891 грн. 24 коп.;

№ВИ.00005787 від 28.04.2017р. на суму 5403 грн. 72 коп.;

№ВИ.00005788 від 28.04.2017р. на суму 6597 грн. 84 коп.;

№ВИ.00005792 від 28.04.2017р. на суму 8066 грн. 40 коп.;

№ВИ.00005793 від 28.04.2017р. на суму 9324 грн. 24 коп.;

№ВИ.00005794 від 28.04.2017р. на суму 11468 грн. 88 коп.;

№ВИ.00005841 від 28.04.2017р. на суму 5582 грн. 88 коп.;

№ВИ.00006102 від 05.05.2017р. на суму 1459 грн. 44 коп.;

№ВИ.00006103 від 05.05.2017р. на суму 1615грн. 20 коп.;

№ВИ.00006104 від 05.05.2017р. на суму 4657 грн. 08 коп.;

№ВИ.00006105 від 05.05.2017р. на суму 2697 грн. 72 коп.;

№ВИ.00006106 від 05.05.2017р. на суму 5233 грн. 08 коп.;

№ВИ.00006107 від 05.05.2017р. на суму 4278 грн. 36 коп.;

№ВИ.00006108 від 05.05.2017р. на суму 7042 грн. 08 коп.;

№ВИ.00006174 від 05.05.2017р. на суму 797 грн. 40 коп.;

№ВИ.00006292 від 10.05.2017р. на суму 5281 грн. 68 коп.;

№ВИ.00006293 від 10.05.2017р. на суму 2257 грн. 56 коп.;

№ВИ.00006294 від 10.05.2017р. на суму 7289 грн. 52 коп.;

№ВИ.00006295 від 10.05.2017р. на суму 7371 грн. 36 коп.;

№ВИ.00006296 від 10.05.2017р. на суму 5107 грн. 08 коп.;

№ВИ.00006387 від 11.05.2017р. на суму 4670 грн. 64 коп.;

№ВИ.00006388 від 11.05.2017р. на суму 3005 грн. 28 коп.;

№ВИ.00006390 від 11.05.2017р. на суму 3253 грн. 32 коп.;

№ВИ.00006397 від 11.05.2017р. на суму 6750 грн. 36 коп.;

№ВИ.00006750 від 17.05.2017р. на суму 2362 грн. 80 коп.;

№ВИ.00006751 від 17.05.2017р. на суму 1332 грн. 24 коп.;

№ВИ.00006767 від 17.05.2017р. на суму 4510 грн. 80 коп.;

№ВИ.00006768 від 17.05.2017р. на суму 3862 грн. 92 коп.;

№ВИ.00006840 від 18.05.2017р. на суму 4918 грн. 68 коп.;

№ВИ.00006859 від 18.05.2017р. на суму 6029 грн. 64 коп.;

№ВИ.00006860 від 18.05.2017р. на суму 4545 грн. 84 коп.;

№ВИ.00006899 від 19.05.2017р. на суму 7089 грн. 24 коп.;

№ВИ.00006900 від 19.05.2017р. на суму 4359 грн. 36 коп.;

№ВИ.00006901 від 19.05.2017р. на суму 6731 грн. 58 коп.;

№ВИ.00006910 від 19.05.2017р. на суму 3320 грн. 28 коп.;

№ВИ.00006912 від 19.05.2017р. на суму 4359 грн. 36 коп.;

№ВИ.00006913 від 19.05.2017р. на суму 1316 грн. 40 коп.;

№ВИ.00006917 від 19.05.2017р. на суму 11667 грн. 24 коп.;

№ВИ.00006918 від 19.05.2017р. на суму 5609 грн. 28 коп.;

№ВИ.00007183 від 24.05.2017р. на суму 3183 грн. 00 коп.;

№ВИ.00007184 від 24.05.2017р. на суму 1126 грн. 44 коп.;

№ВИ.00007185 від 24.05.2017р. на суму 6165 грн. 48 коп.;

№ВИ.00007186 від 24.05.2017р. на суму 3580 грн. 68 коп.;

№ВИ.00007235 від 25.05.2017р. на суму 2327 грн. 40 коп.;

№ВИ.00007240 від 25.05.2017р. на суму 2882 грн. 64 коп.;

№ВИ.00007327 від 26.05.2017р. на суму 2451 грн. 12 коп.;

№ВИ.00007328 від 26.05.2017р. на суму 999 грн. 00 коп.;

№ВИ.00007340 від 26.05.2017р. на суму 10580 грн. 28 коп.;

№ВИ.00007341 від 26.05.2017р. на суму 2451 грн. 12 коп.;

№ВИ.00007342 від 26.05.2017р. на суму 4770 грн. 48 коп.;

№ВИ.00007343 від 26.05.2017р. на суму 11333 грн. 04 коп.;

№ВИ.00007344 від 26.05.2017р. на суму 6679 грн. 08 коп.;

№ВИ.00007345 від 26.05.2017р. на суму 18010 грн. 08 коп.;

№ВИ.00007419 від 26.05.2017р. на суму 3875 грн. 88 коп.;

№ВИ.00010623 від 27.05.2017р. на суму 4589 грн. 76 коп.;

№ВИ.00010626 від 27.05.2017р. на суму 5189 грн. 76 коп.;

№ВИ.00010627 від 27.05.2017р. на суму 5691 грн. 48 коп.;

№ВИ.00010628 від 27.05.2017р. на суму 15654 грн. 84 коп.;

№ВИ.00010629 від 27.05.2017р. на суму 4634 грн. 64 коп.;

№ВИ.00011310 від 10.08.2017р. на суму 5583 грн. 12 коп.;

№ВИ.00011311 від 10.08.2017р. на суму 4149 грн. 84 коп.;

№ВИ.00011312 від 10.08.2017р. на суму 4060 грн. 20 коп.;

№ВИ.00011313 від 10.08.2017р. на суму 4721 грн. 04 коп.;

№ВИ.00011314 від 10.08.2017р. на суму 4390 грн. 56 коп.;

№ВИ.00011315 від 10.08.2017р. на суму 4245 грн. 60 коп.;

№ВИ.00012202 від 30.08.2017р. на суму 5943 грн. 96 коп.;

№ВИ.00012203 від 30.08.2017р. на суму 4005 грн. 84 коп.;

№ВИ.00012290 від 31.08.2017р. на суму 5413 грн. 56 коп.;

№ВИ.00012291 від 31.08.2017р. на суму 3676 грн. 56 коп.;

№ВИ.00012292 від 31.08.2017р. на суму 4271 грн. 40 коп.;

№ВИ.00012293 від 31.08.2017р. на суму 4091 грн. 16 коп.;

№ВИ.00012528 від 06.09.2017р. на суму 5852 грн. 04 коп.;

№ВИ.00012529 від 06.09.2017р. на суму 2562 грн. 72 коп.;

№ВИ.00012583 від 07.09.2017р. на суму 3634 грн. 44 коп.;

№ВИ.00012584 від 07.09.2017р. на суму 3295 грн. 56 коп.;

№ВИ.00012585 від 07.09.2017р. на суму 2915 грн. 64 коп.;

№ВИ.00012586 від 07.09.2017р. на суму 3667 грн. 80 коп.;

№ВИ.00013007 від 14.09.2017р. на суму 3939 грн. 84 коп.;

№ВИ.00013051 від 15.09.2017р. на суму 3587 грн. 76 коп.;

№ВИ.00013065 від 15.09.2017р. на суму 2649 грн. 96 коп.;

№ВИ.00013066 від 15.09.2017р. на суму 3323 грн. 04 коп.;

№ВИ.00013067 від 15.09.2017р. на суму 4822 грн. 80 коп.;

№ВИ.00013068 від 22.09.2017р. на суму 3382 грн. 56 коп.;

№ВИ.00013209 від 22.09.2017р. на суму 2554 грн. 68 коп.;

№ВИ.00013210 від 22.09.2017р. на суму 3023 грн. 28 коп.;

№ВИ.00013211 від 22.09.2017р. на суму 4203 грн. 36 коп.;

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст.174 Господарського кодексу України однією з підстав виникнення господарського зобов’язання є укладання господарського договору та іншої угоди, що передбачені законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Згідно ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язань, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення .

Згідно ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов’язання встановлений строк (термін) його виконання , то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, в результаті отримання товару у Покупця - ТОВ "САГІТТА-Т" виникло зобов’язання щодо оплати за цей товар на умовах та в порядку, що встановлені умовами Договору поставки з відстроченням платежу №Ю276/06 від 01.07.2006р., а саме: шляхом перерахування 100% вартості цієї партії товару на поточний рахунок Постачальника впродовж 30 календарних днів з моменту її отримання 1 раз на тиждень.

За матеріалами справи, відповідачем здійснено часткову оплату у розмірі 8 812 грн. 47 коп. за товар, отриманий згідно видаткової накладної №ВИ.0005606 від 26.04.2017р. Таким чином, товар, поставлений згідно решти видаткових накладних відповідачем оплачено не було, у зв’язку з чим, за даними Спільного підприємства "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі ТОВ, за товар, поставлений у період з 26.04.2017р. по 22.09.2017р. ТОВ "САГІТТА-Т", станом на дату подачі позову обліковувалась заборгованість у розмірі 469 226 грн. 55 коп.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

В ході розгляду справи, відповідачем було надано до суду у якості доказів на підтвердження оплати за отриманий за Договором поставки з відстроченням платежу № Ю276/06 від 01.07.2006р. товар копії платіжних доручень: №1040 від 18.12.2017р. на суму 80 000 грн., №993 від 19.12.2017р. на суму 50 000 грн., №3932 від 20.12.2017р. на суму 85 000 грн. , №1042 від 27.12.2017р. на суму 17 000 грн., №44 від 10.01.2018р. на суму 24 000 грн., №252 від 23.01.2018р. на суму 30 000 грн., №981 від 26.01.2018р. на суму 40 000 грн., №1028 від 30.01.2018р. на суму 50 000 грн., №168 від 06.02.2018р. на суму 20 000 грн., №1182 від 07.02.2018р. на суму 40 000 грн., №1267 від 13.02.2018р. на суму 32 520 грн., №1579 від 19.03.2018р. на суму 30 000 грн., №1314 від 20.03.2018р. на суму 20 000 грн., №1329 від 21.03.2018р. на суму 25 000 грн., №1363 на суму 20 000 грн.

При цьому, у призначенні платежу у зазначених платіжних дорученнях вказано: оплата за соки згідно договору Ю/276/06 від 20.03.2016р. Отже, з наданих відповідачем до матеріалів справи платіжних доручень неможливо встановити за яку саме поставку проведено оплату. Крім того, зазначена у платіжних дорученнях дата договору – «Ю/276/06 від 20.03.2016р.» не співпадає з датою Договору поставки з відстроченням платежу № Ю276/06 від 01.07.2006р.

Але, враховуючи те, що між сторонами у справі відсутній інший Договір поставки за № Ю276/06, а також те, що позивачем зараховано грошові кошти у розмірі 116 436 грн. у якості оплати за товар, отриманий за накладними за період з 26.04.2017р. по 22.09.2017р., суд вважає за можливе погодитися з позицією позивача , та зарахувати грошові кошти, перераховані за наданими відповідачем платіжними дорученнями , у розмірі 116 436 грн. у якості оплати за товар, отриманий за накладними за період з 26.04.2017р. по 22.09.2017р.

При цьому, суд не погоджується з позицією відповідача у справі щодо наявності підстав для зарахування перерахованих грошових коштів згідно наданих до суду платіжних доручень у якості повної оплати заборгованості , що є предметом розгляду у даній справі, адже, як вже зазначалося вище, у п.4.1 Договору сторони передбачили лише, що оплату кожної окремої партії товару (зазначеній у накладній) за даним Договором Покупець здійснює шляхом перерахування 100% вартості цієї партії товару на поточний рахунок Постачальника впродовж 30 календарних днів з моменту її отримання 1 раз на тиждень.

Отже, сторонами не було погоджено черговості зарахування Постачальником отриманих від Покупця грошових коштів, у випадку прострочення встановленого Договором строку оплати, у зв’язку з чим він може це робити на власний розсуд.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Враховуючи наведене вище, на думку суду, у частині стягнення з ТОВ "САГІТТА-Т" заборгованості у розмірі 116 436 грн. провадження у справі підлягає закриттю.

Таким чином, заборгованість, яка підлягає стягненню з відповідача, складає 352 790 грн. 55 коп.

Згідно частини третьої статті 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

У відповідності до частини першої статті 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За таких обставин, враховуючи матеріали справи, на думку суду, позовна заява Спільного підприємства "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі ТОВ є обґрунтованою, підтверджена матеріалами справи, у зв’язку з чим підлягає частковому задоволенню у частині стягнення з відповідача заборгованості за поставлений товар у розмірі 352 790 грн. 55 коп.

Згідно зі статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача згідно ст. ст. 123,129 ГПК України.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст.123, 129, 231,232, 238, 240, 241 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Спільного підприємства "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі товариства з обмеженою відповідальністю – задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "САГІТТА-Т" (вул.Балківська, б. 124/1, м. Одеса, Одеська область, 65005, код ЄДРПОУ - 33072323) на користь Спільного підприємства "ВІТМАРК-УКРАЇНА" в формі товариства з обмеженою відповідальністю (пр-к. Високий, б. 22, м. Одеса, Одеська область, 65007, код ЄДРПОУ - 22480087) заборгованість за договором поставки з відстроченням платежу № Ю276/06 від 01.07.2016р. у розмірі 352 790 грн. 55 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 5 291 грн. 86 коп.

3. У частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "САГІТТА-Т" (вул.Балківська, б. 124/1, м. Одеса, Одеська область, 65005, код ЄДРПОУ - 33072323) заборгованості у розмірі 116 436 грн. провадження у справі закрити на підставі п.2 ч.1 ст. 231 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня його проголошення.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 14 травня 2018 р.

Суддя Н.В. Рога

Часті запитання

Який тип судового документу № 73936871 ?

Документ № 73936871 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 73936871 ?

Дата ухвалення - 03.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73936871 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73936871 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 73936871, Commercial Court of Odessa Oblast

The court decision No. 73936871, Commercial Court of Odessa Oblast was adopted on 03.05.2018. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.

The court decision No. 73936871 refers to case No. 916/3008/17

This decision relates to case No. 916/3008/17. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 73936866
Next document : 73938599