Court decree № 73450742, 16.04.2018, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
16.04.2018
Case No.
826/3764/18
Document №
73450742
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1У Х В А Л А

16 квітня 2018 року м. Київ№ 826/3764/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Чудак О.М., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації про визнання бездіяльності протиправною, зобов'язання вчинити дії,

встановив:

05.03.2018 до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації про:

- визнання протиправною бездіяльності щодо не зняття з обліку нежитлової будівлі - будівлі клубу і бібліотеки, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Урвенна, вул. Жовтнева, (наразі Замкова), 3-Б, як пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення: Заїзд та корчма (мур.) 19 ст., в с. Урвенна Урвенської сільської ради Здолбунівського району;

- зобов'язання зняти з обліку нежитлову будівлю - будівлю клубу і бібліотеки, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Урвенна, вул. Жовтнева, (наразі Замкова), 3-Б, як пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення: Заїзд та корчма (мур.) 19 ст., в с. Урвенна Урвенської сільської ради Здолбунівського району.

Підставою звернення до суду з даним позовом стала протиправна, на думку позивача, бездіяльність Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації щодо не зняття з обліку нежитлової будівлі, належної ОСОБА_1.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.03.2018 позовну заяву залишено без руху та надано позивачу десятиденний строк на усунення її недоліків, а саме: обґрунтування строку звернення до суду.

На виконання вимог ухвали представником позивача через канцелярію суду подано письмові пояснення з обґрунтуванням строку звернення до суду. Окрім того, 11.04.2018 на адресу суду надійшла заяву про усунення недоліків адміністративного позову, до яких додано письмові пояснення з обґрунтуванням строку звернення до суду та заяву про поновлення строку звернення до адміністративного суду.

Позовна заява і додані до неї документи є достатніми для відкриття провадження у справі.

Зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України перевірено.

Відповідно до пункту 4 частини дев'ятої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

За приписами частини другої статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України завданням підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Отже, з урахуванням необхідності проведення у справі підготовчих дій, зокрема, визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів, а також вирішення питання щодо строку звернення, суд дійшов висновку про необхідність розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160, 171, 173, 180, 248 Кодексу адміністративного судочинства України,

ухвалив:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за позовом ОСОБА_1 (04108, АДРЕСА_1) до Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації (33028, м. Рівне, Майдан Просвіти, 1) про визнання бездіяльності протиправною, зобов'язання вчинити дії.

Розглядати справу за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання на 31 травня 2018 року о 16:15 год., зал судового засідання №7 Окружного адміністративного суду міста Києва, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1.

Відповідачу надати до засідання:

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються розгляду справи.

Встановити учасникам справи строки для подання заяв по суті справи відповідно до статей 162-164, 175, 176 Кодексу адміністративного судочинства України:

- відповідачу протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали для подання відзиву на позов та протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечень;

- позивачу протягом десяти днів з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив.

Відзив на позовну заяву, відповідь на відзив, заперечення разом з доказами, якими підтверджуються обставини, на яких вони ґрунтуються, та документами, що свідчать про їх надіслання іншим учасникам справи, надіслати (надати) через канцелярію Окружного адміністративного суду міста Києва, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1.

Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб - порталі судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/.

Відповідно до частини другої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена з питань підсудності за правилами, встановленими статтями 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя О.М. Чудак

Інформація про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.ст. 44, 47 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов'язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв'язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

Часті запитання

Який тип судового документу № 73450742 ?

Документ № 73450742 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73450742 ?

Дата ухвалення - 16.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73450742 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73450742 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 73450742, Circuit Administrative Court of Kyiv City

The court decision No. 73450742, Circuit Administrative Court of Kyiv City was adopted on 16.04.2018. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 73450742 refers to case No. 826/3764/18

This decision relates to case No. 826/3764/18. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 73450739
Next document : 73450748