Court decree № 73075724, 28.03.2018, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
28.03.2018
Case No.
755/2020/18
Document №
73075724
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 755/2020/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчого Горчинський А.С., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000008 від 17 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Горчинський А.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, розрахункових рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08 липня 2015 року по дату їх закриття.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38409211) протягом 2013-2016 років, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства нібито проводили господарські операції із ТОВ «СІБОЛ», ТОВ «ЄВРО БУД АЛЬЯНС», ТОВ «УКР-ТЕХНО-ПЛАЗА», ТОВ «БУД-ГУД», ТОВ «КОМФОРТ-ЛАЙФ», ТОВ «ДІСІ - ОЙЛ», ТОВ «УКР-ІНКОМ ПЛЮС», ТОВ «ЛІМТРЕЙД», ТОВ «АТМА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ», ТОВ «БК «КАПІТАЛБУД», ПП «ВЕЛТІС- ХІМ-ТОРГ», ТОВ «МЕРТА ГРУП», ТОВ «ВЕЛПРАЙС», ТОВ «БЕРТА СОЮЗ», які мають ознаки фіктивності, ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 4 088 830 грн, що є особливо великим розміром.

В період вчинення кримінального правопорушення засновником та директором ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» являвся громадянин ОСОБА_3, який у 2017 році продав належні йому корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА», що становила 100 000 грн, на користь громадянина ОСОБА_5, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування установлено, що засновник та директор ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» ОСОБА_3 у період вчинення кримінального правопорушення також здійснював господарську діяльність в якості фізичної особи-підприємця і мав договірні відносини із ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА», які полягали у реалізації на користь товариства різноманітних послуг, пов'язаних із основним видом діяльності.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 32018100040000008 від 17 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Представники АТ «УкрСиббанк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Горчинського А.С., суд приходить до такого.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у АТ «УкрСиббанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Горчинському А.С. право тимчасового доступу до речей і документів розрахункових рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, а саме: справи по юридичному оформленню рахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, в тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів і відбитку печатки, договору на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню; документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), відкритим у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, у період із 08 липня 2015 року по дату їх закриття (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; документів (касові ордери, грошові чеки та інші) у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період із 08 липня 2015 року по дату їх закриття; інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із 08 липня 2015 року по дату їх закриття, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, із яких відбувалося з'єднання з системою, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко

Previous document : 73075472
Next document : 73075753