Court decree № 72778108, 14.02.2018, Prymorskyi District Court of Odessa City

Approval Date
14.02.2018
Case No.
522/24494/17
Document №
72778108
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

14.02.2018 Справа 522/24494/17

Провадження № 1-КП/522/3463/18

У Х В А Л А

14 лютого 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про призначення позапланової документальної перевірки по кримінальному провадженню № 32017160000000065 від 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

13 лютого 2018 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про призначення позапланової документальної перевірки.

Як вбачається з клопотання слідчого,

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017160000000065 від 04.08.2017 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Спеціальні Технології» (код за ЄДРПОУ 32146053) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою до внесення відомостей про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали, що надійшли з ОУ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, в тому числі висновки аналітичного дослідження ГУ ДФС в Одеській області № 222/15-32-16-02/32146053 від 28.10.2016 та № 336/15-32-16-52/32146053 від 15.06.2017.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПП «Спеціальні Технології» (код 32146053), у період 2015-2016 років, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку проведення недійсних (фіктивних) операцій з ТОВ «Гесада Компані» (код 39762287), ТОВ «Авантаж Компані» (код 39871508), ТОВ «НВ Монтаж» (код 39258569), ПП «Сінтез-Інвест» (код 39328364), ТОВ «Снаб-Резерв Групп» (код 39893982), ТОВ «Астера Групп» (код 39418515), ПП «СКН-Груп» (код 39328301), ТОВ «Гарант-Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «Профіт Принт» (код 39963834), ТОВ «Інтер Стайлинг» (код 39257744), ТОВ «БК «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Будстар Комфорт» (код 40032017), ТОВ «Мостол» (код 40654576), ТОВ «Сілмаш» (код 40654466), ТОВ ВКФ «Реком» (код 36508134), ТОВ «Регіонжитлобуд» (код 40095810) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток у розмірі понад 4350370 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, в діях службових осіб ПП «Спеціальні Технології» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язується їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Посилаючись на зазначене, приймаючи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні документальної позапланової перевірки дотримання вимог податкового законодавства з питань правомірності формування податкового кредиту та валових витрат з податку на прибуток ПП «Спеціальні Технології» (код ЄДРПОУ 32146053) за період 2015-2016 років, з урахуванням отриманих в ході досудового розслідування матеріалів, а також з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, слідчий просив призначити у кримінальному провадженні документальну позапланову перевірку вимог податкового та валютного законодавства ПП «Спеціальні Технології» (код ЄДРПОУ 32146053) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Проведення перевірки доручити фахівцям ГУ ДФС в Одеській області.

На вирішення документальної перевірки поставити наступні питання:

Чи дотримувались службові особи ПП «Спеціальні Технології» (код ЄДРПОУ 32146053) вимог Податкового кодексу України, законів України та інших нормативних актів, що регламентують дотримання податкового законодавства в Україні, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

Якщо так, то які норми діючого законодавства порушено та яка сума несплачених до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів).

У судове засідання слідчий не з’явився, проте звернувся до суду з заявою в якій підтримав подане клопотання про призначення перевірки і просив розглядати його за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали суд приходить до висновку про необхідність відмови слідчому у задоволенні клопотання, з наступних підстав:

У відповідності до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Як встановлено судом,

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017160000000065 від 04.08.2017 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Спеціальні Технології» (код за ЄДРПОУ 32146053) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, чинний КПК Кодекс України не містить норми, яка безпосередньо регламентує можливість та порядок звернення слідчого (прокурора) з клопотанням про призначення позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності та розгляд слідчим суддею такого клопотання.

В той же час, виходячи з приписів норм кримінального процесуального закону визначених ст.ст. 1-9, 22, 26, 40, 91, 92, 93 КПК України, суд приходить до висновку, що слідчий за погодженням з прокурором або прокурор, в рамках кримінального провадження, можуть звернутися з таким клопотанням до слідчого судді районного суду.

На переконання суду, таке клопотання обов'язково повинно відповідати загальним вимогам до клопотання, з якими звертаються органи досудового слідства або прокурори до слідчого судді в рамках кримінального провадження.

Положеннями ч. 1 ст. 1 КПК України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Відповідно до положень п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України кримінальне провадження - це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв'язку із вчиненням діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність.

Пунктом 18 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 78.1.11. ст. 78 Податкового Кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

В той же час, положення КПК України не містять конкретної норми, яка б передбачала можливість звернення органу досудового розслідування з таким клопотанням та компетенцію слідчого судді щодо вирішення питання про надання дозволу на проведення податкової перевірки, а в ст. 132 КПК України не передбачено такого заходу кримінального провадження.

Не регламентований чинним КПК України також і порядок розгляду таких клопотань слідчого або прокурора, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для надання дозволу на проведення податкової перевірки.

Натомість, діючими положеннями п.п. 78.1.11. ст.78 Податкового Кодексу України передбачена можливість призначення позапланової перевірки на підставі постанови слідчого судді, що співвідноситься з положеннями ст.ст. 1, 2, 7, 8, 9, 22, 26, 40, 91, 92, 93 КПК України.

Статтею 40 КПК України визначений обсяг повноважень слідчого, який носить невичерпний характер, оскільки слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, про що зазначено в ч. 5 ст. 40 КПК України.

Разом з тим, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про призначення документальної позапланової перевірки, слідчий в своєму клопотанні взагалі не обґрунтував необхідність призначення позапланової перевірки саме на підставі ухвали слідчого судді та не навів доводів про неможливість отримання доказів в інший спосіб.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий послався лише на положення п.п. 78.1.11 ст.78 Податкового Кодексу, та тільки в частині того, що документальна позапланова перевірка може бути здійснена на підставі судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.

Разом з тим, зазначені доводи клопотання слідчого є безпідставними, оскільки не відповідають вимогам кримінального процесуального закону України.

Порядок кримінального провадження врегульованийКПК України, а у відповідності до положень ст.ст. 84, 99 КПК України, висновки ревізій та акти перевірок відносяться до документів як процесуальних джерел доказів.

Положення ст.ст. 40, 91, 92, 93 КПК України визначають обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обов'язок доказування та порядок збирання доказів.

В даному конкретному випадку, приймаючи до уваги існування кримінального провадження з правовою кваліфікацією за ст. 197, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України та необхідністю об'єктивного з'ясування питань по дотриманню вимог діючого законодавства України з повноти нарахування та сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року в рамках кримінального провадження №22017160000000007 від 17.01.2017 року, про що стверджує слідчий в своєму клопотанні, суд погоджується з тим, що в ході досудового розслідування у слідчого або прокурора, по даній категорії справ, може виникнути необхідність у призначенні та проведенні позапланової документальної перевірки платника податків, якщо матеріали кримінального провадження дають обґрунтовані підстави вважати, що керівник юридичної особи, або інші особи - є суб'єктом кримінального правопорушення, а отримати докази можливої їх протиправної діяльності неможливо в інший спосіб.

В той же час, Законом України «Про прокуратуру» №1697-VII від 14.10.2014 року, було внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які набули чинності 25.04.2015 року, зокрема виключено п. 6 ч. 2 ст. 36 і п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України, які передбачали право прокурора та слідчого на призначення ревізій та перевірок.

Таким чином, системний аналіз положень законодавства України в цій частині, вказує на те, що з моменту набуття чинності положень Закону «Про прокуратуру» в частині змін до Кримінального процесуального кодексу України, прокурори та слідчі втратили визначене законом право на призначення позапланових перевірок своїми постановами. Тобто, з наведеного можна зробити висновок, який потребує законодавчого закріплення, що з 25.04.2015 року, позапланові документальні перевірки можуть призначатися виключно за рішенням слідчого судді за вмотивованим клопотанням слідчого або прокурора, в рамках конкретного кримінального провадження.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про призначення документальної позапланової перевірки, слідчий жодним чином не обґрунтував необхідність призначення перевірки саме на підставі ухвали слідчого судді, та не зазначив, в чому полягає неможливість отримання даних, які цікавлять слідство в інший спосіб, зокрема в порядку ст. 93 КПК України, з огляду на те, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, до числа яких положення п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України відносять слідчого і прокурора, а не слідчого суддю, повноваження якого регламентовані п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Окрім того, в клопотанні слідчого відсутні обґрунтування необхідності проведення позапланової перевірки, з урахуванням того, що з 1 січня 2015 року, у відповідності до змін внесених до Податкового кодексу України, законодавець заборонив контролюючим органам проводити документальні позапланові перевірки, передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 ПК України, якщо питання, які є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків (п/п. 78.2 ПК України). В клопотанні та доданих до нього матеріалах не міститься даних про раніше проведені перевірки.

За таких обставин, в результаті аналізу клопотання слідчого та наданих суду матеріалів, суд змушений прийти до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, слідчим не доведені достатні підстави у зв'язку з якими потрібно призначити перевірку, а тому зазначене клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене, керуючись 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 ПК України, ст.ст. 40, 84, 93, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_2

Часті запитання

Який тип судового документу № 72778108 ?

Документ № 72778108 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72778108 ?

Дата ухвалення - 14.02.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72778108 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 72778108 ?

В Prymorskyi District Court of Odessa City
Previous document : 72778103
Next document : 72778114