Court decree № 72628679, 13.02.2018, Suvorovskyi District Court of Odessa City

Approval Date
13.02.2018
Case No.
523/1916/18
Document №
72628679
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 523/1916/18

Провадження №2/523/2337/18

Ухвала

"13" лютого 2018 р.

Суддя Суворовського районного суду м. Одеси Середа І.В., розглянувши матеріали які надійшли за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про повернення майна та грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2018 року до суду надійшла позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про зобов’язання відповідача повернути позивачеві автомобіль марки «Ланча Бетта» синього кольору, д/н ВН 1937АР та грошові кошти у розмірі 1500 доларів США та 1000 грн. 00 коп., яка була направлена 08 лютого 2018 року.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Статтею 175 ЦПК України передбачено, що позовна заява повинна містити, зокрема, підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Ціна позову у позовах про стягнення грошових коштів визначається сумою, яка стягується, чи оспорюваною сумою за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку; у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна – ст. 176 ЦПК України.

Згідно з вимогами ст.177 ЦПК України, позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Проте подана позовна заява викладеним вимогам не відповідає.

Відповідно ст.ст.1, 2 Закону України «Про судовий збір» (далі – Закон), судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат. Платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Згідно ч.1 ст.4 Закону, судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Статтею 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», з 1 січня 2018 року установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1762 гривень.

Відповідно до п.п.1) п.1 ч.2 ст. 4 Закону, ставка судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана фізичною особою або фізичною особою-підприємцем, встановлюється в розмірі 1 відсотку ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 6 Закону встановлено, що у разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.

За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.

На підставі викладеного та відповідно до вимог ч.2 ст.185 ЦПК України, позивачу необхідно зазначити підтвердження про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї. З урахуванням того, що предметом позову є вимоги майнового характеру - про повернення автомобіля марки «LANCIA BETA», вартість якого, відповідно до звіту про оцінку майна, становить 34580 грн. 00 коп., повернення грошових коштів в розмірі 1000 грн. 00 коп. та 1500 доларів США, (еквівалент, згідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на 08.02.2018 р. – 2711.9635 грн., становить 40679 грн. 40 коп.), що в сумі складає – 76259 грн. 40 коп., позивачем має бути сплачено судовий збір в розмірі 762 грн. 59 коп. за наступними платіжними реквізитами:

Отримувач коштів - УК у м. Одеса, Суворовський р-н, 22030101

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 38016923

Банк отримувача - ГУ ДКСУ в Одеській області

Код банку отримувача (МФО) - 828011

Рахунок отримувача - 31214206700009

Код класифікації доходів бюджету - 22030101

Призначення платежу - *;101;_____ (код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за позовом _____ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Суворовський районний суд м. Одеси (назва суду, де розглядається справа).

Відповідно до ст. 185 ЦПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст.ст. 8, 175, 177, 185, 353 ЦПК України, ст.ст. 1, 4, 6 Закону України «Про судовий збір», суддя,

УХВАЛИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про повернення майна та грошових коштів - залишити без руху.

Встановити позивачу строк для усунення недоліків, який не перевищує десяти днів з дня вручення йому копії ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Якщо позивач не усуне недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала про залишення заяви без руху щодо визначення розміру судових витрат може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається учасниками справи до апеляційного суду Одеської області через Суворовський районний суд м. Одеси протягом п’ятнадцяти днів з дня складення ухвали.

Суддя:

Previous document : 72628659
Next document : 72628688