Decision № 72091776, 29.01.2018, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
29.01.2018
Case No.
911/3765/17
Document №
72091776
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2018 р. Справа № 911/3765/17

за позовом приватного підприємства "Торговий дім "Глобал Груп", м. Одеса,

до відповідача приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська Птахофабрика" с. Садове, Баришівського району

про стягнення 813 162,73 грн.

Суддя О.В. Конюх

за участю представників учасників судового процесу:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність від 05.12.2017;

від відповідача: не з’явився;

СУТЬ СПОРУ:

позивач – приватне підприємство "Торговий дім "Глобал Груп", звернулось до господарського суду Київської області з позовною заявою до приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська Птахофабрика" про стягнення 813 162,73грн. заборгованості.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 16.04.2015 між приватним підприємством "Торговий дім "Глобал Груп" та приватним акціонерним товариством "Агрофірма Березанська Птахофабрика" було укладено договір поставки №19/15, відповідно до умов якого позивач (постачальник) зобов’язався поставити відповідачу (покупцю) гофрокартонну продукцію, а відповідач – прийняти вказану продукцію та оплатити її вартість на умовах, передбачених договором. На виконання вищевказаного договору поставки позивачем було поставлено відповідачу товар на загальну суму 7 316 800,00 грн., що підтверджуються видатковими накладними. Позивач твердить, що відповідач періодично здійснював часткову оплату за товар, загалом сплативши 6 720 542,55 грн. у зв'язку з чим у останнього утворилась заборгованість в сумі 596 257,45 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача нараховану у зв’язку із простроченням грошового зобов’язання передбачену договором пеню у розмірі 62 197,19 грн., 59 742,62 грн. інфляційних втрат та 94 965,47 грн. 20% річних.

Ухвалою суду від 18.12.2017 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №911/3765/17; визначено, що справа №911/3765/17 розглядатиметься в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання у справі №911/3765/17 призначено 15.01.2018.

15.01.2018 від приватного підприємства "Торговий дім "Глобал Груп" до господарського суду Київської області надійшов супровідний лист з додатками.

Ухвалою суду від 15.01.2018 підготовче провадження закрито; призначено справу до судового розгляду по суті на 29.01.2018.

В судове засідання 29.01.2018 з'явився представник позивача, який надав пояснення по суті позову, позов підтримав та просив його задовольнити повністю. Відповідач в судове засідання 29.01.2018 не з'явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Згідно до частин 1, 3 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Враховуючи, що відповідач в судові засідання 15.01.2018 та 29.01.2018 двічі не з'явився, відзив на позов та витребувані судом документи не надав, про причини неявки суд не повідомив, суд розглянув спір по суті за наявними матеріалами.

Розглянувши позов приватного підприємства "Торговий дім "Глобал Груп" (далі - ПП "ТД "Глобал Груп") до приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська Птахофабрика" (далі - ПрАТ "Агрофірма Березанська Птахофабрика") про стягнення 813162,73 грн. заборгованості, всебічно та повно вивчивши наявні у матеріалах справи докази, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, зокрема з правочинів.

Майново-господарські зобов'язання між суб'єктами господарювання виникають на підставі договорів (ст. 179 Господарського кодексу України) і сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначені умов договору (ст. 627 Цивільного кодексу України).

Так, 16.04.2015 між ПП "ТД "Глобал Груп" як постачальником та ПрАТ "Агрофірма Березанська Птахофабрика" як покупцем було укладено договір поставки №19/15 (далі по тексту – договір), відповідно до умов якого:

- постачальник зобов’язується передати у власність покупцю, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити гофрокартонну продукцію (товар), в погодженій сторонами кількості і асортименті, на умовах передбачених цим договором (пункт 2.1 договору);

- асортимент і ціни на кожну одиницю товару вказані в специфікаціях, які оформлюються у виді додатків до цього договору і після підписання сторонами є його невід'ємною частиною (пункт 2.2 договору);

- ціна за кожну одиницю товару погоджується сторонами в специфікаціях в гривнях і включає вартість упаковки, завантаження і маркування (пункт 3.1 договору);

- на момент укладення договору ціни по кожному товару вказані в специфікації №1 (додаток №1 до договору) (пункт 3.2 договору);

- поставка товару по даному договору здійснюється на умовах FCA Київська область, Баришівський район, с. Садове (INCOTERMS, 2010) (пункт 4.1 договору);

- товар поставляється партіями, згідно заявок покупця. Заявки на кожну партію товару із зазначенням асортименту, кількістю, якісних характеристик і дат відвантаження направляються постачальнику не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати відвантаження. У випадку готовності здійснити поставку в повному об'ємі в зазначеній в заявці строк, постачальник зобов'язується вислати факсом покупцю рахунок-фактуру в якості підтвердження прийняття заявки до виконання протягом 2 робочих днів після її отримання. З цього моменту заявка вважається погодженою і підлягає обов'язковому виконанню в строк зазначений в ній, при цьому покупець не має права в односторонньому порядку відмовлятись від отримання товару. У випадку неможливості поставити товар, вказаний в заявці, повністю або частково, чи здійснити поставку в указаний в заявці строк, постачальник зобов'язаний протягом 2 робочих днів після отримання заявки повідомити про це покупця, після чого сторони можуть в тому ж порядку погодити умови поставки товару іншого асортименту, іншої кількості та в інший строк (пункт 4.2 договору);

- датою поставки вважається дата, зазначена в видатковій накладній (пункт 4.6 договору);

- розрахунки за поставлений товар здійснюються покупцем в безготівковій формі чи іншим шляхом, дозволеним законодавством України (пункт 7.1 договору);

- оплата за поставлений товар здійснюється поетапно за кожну партію на умовах передоплати в розмірі 100 % від суми погодженої поставки в дводенний строк з моменту отримання рахунки-фактури від постачальника (пункт 7.2 договору);

- обов'язки покупця по оплаті поставленого товару вважаються виконаними в день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника. В платіжному дорученні покупця повинні бути зазначені дата і номер цього договору (пункт 7.3 договору);

- у випадку порушення покупцем строків розрахунку за поставлений товар, передбачених п.7.2 договору, він сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який виплачується пеня, за кожен день прострочки платежу від неоплаченої в строк суми, до дня повного виконання своїх зобов'язань (пункт 10.1 договору);

- у випадку якщо прострочка платежу складає більше 10 календарних днів, покупець також зобов'язаний сплатити постачальнику в якості плати за користування чужими грошовими коштами 20 відсотків річних від простроченої суми за весь час прострочки (пункт 10.2 договору);

- цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє на протязі одного року з моменту набрання чинності. Якщо жодна із сторін не заявить про його припинення за один місяць до закінчення строку його дії, цей договір вважається продовженим на той же строк і на тих самих умовах (пункт 13.1 договору);

05.05.2015 між ПП "ТД "Глобал Груп" та ПрАТ "Агрофірма Березанська Птахофабрика" укладено додаткову угоду №1 до договору, якою сторони внесли зміни в пункт 7.2. договору, вклавши його в наступній редакції:

- оплата за товар, що постачається, здійснюється поетапно за кожну партію на умовах передоплати в розмірі 50% від суми узгодженої поставки в дводенний строк з моменту отримання рахунку-фактури від постачальника, остаточний розрахунок здійснюється протягом 10-ти календарних днів з моменту поставки товару. Всі інші положення договору сторони залишили без змін.

01.11.2015 між ПП "ТД "Глобал Груп" та ПрАТ "Агрофірма Березанська Птахофабрика" було укладено додаткову угоду №2, якою договір було доповнено пунктом 4.2.1, згідно з яким покупець зобов’язався подати заявку на виготовлення продукції згідно специфікації в кількості 120000 одиниць строком до 20.12.2015, а також викладено пункт 5.3. договору в новій редакції, відповідно до якої постачальник оплачує виготовлення фотополімерних друкарських форм, необхідних для нанесення друку на продукцію згідно специфікації.

Окрім того, 06.01.2017 між ПП "ТД "Глобал Груп" та ПрАТ "Агрофірма Березанська Птахофабрика" укладено додаткову угоду №0601-17 до договору поставки, якою сторони погодили доповнити розділ 3 договору пунктом 3.5., яким передбачається, що платником за поставлений товар може виступати третя сторона – ТОВ "Торговий дім "Березанська птахофабрика" ( код ЄДРПОУ 39988141), реквізити якої зазначено в додатковій угоді. Інші положення договору було залишено без змін.

Укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором поставки. Згідно положень статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки.

Відповідно до частини 1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статей 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

На виконання вищевказаного договору поставки позивачем було поставлено, а відповідачем прийнято товару на загальну суму 7 316 800,00грн., що підтверджуються залученими до матеріалів справи копіями видаткових накладних.

Також, позивачем надано суду копії платіжних доручень, з яких вбачається, що відповідачем здійснено часткову оплату поставленого позивачем товару, всього на суму 6 720 542,55 грн.

Отже, проаналізувавши подані позивачем первинні документи та здійснивши повторний розрахунок заборгованості, суд встановив, що вартість поставленого та неоплаченого відповідачем товару, строк оплати якого настав, складає 7 316 800,00 грн. (вартість поставки) – 6 720 542,55 грн. (часткова оплата) = 596 257,45 грн.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Згідно частини 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до частини 2 ст. 614 ЦК України відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов’язання. Відповідно до частин 3 та 4 ст. 13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов’язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

За таких обставин обов’язок доведення факту належної оплати за отриманий товар закон покладає на покупця.

Відповідач доказів належного виконання своїх зобов’язань за договором та сплати коштів за поставлений товар не представив, доказів пред’явлення позивачу претензій та зауважень щодо кількості, якості та вартості товару, суду не надав, відповідно доводи позивача не спростував. Копія підписаного обома сторонами та скріпленого печатками обох сторін акту звіряння за період 01.01.2016 – 02.03.2017, дані у якому відповідають поданим позивачем первинним документам, підтверджує наявність заборгованості у заявленому розмірі.

Враховуючи вище наведене, суд прийшов до висновку, що вимога позивача про стягнення з відповідача основного боргу в сумі 596 257,45 грн. підлягає задоволенню повністю в заявленій сумі.

Крім того, у зв'язку з простроченням грошового зобов'язання позивач просить суд стягнути з відповідача, на підставі п.10.1 договору поставки №19/15 від 16.04.2015 пеню в сумі 62 197,19 грн., нараховану за прострочення оплати товару, отриманого за накладними від 07.02.2017 №59 на суму 148003,63 грн. та №60 на суму 151 139,52 грн. за період з 19.02.2017 по 16.12.2017. Щодо зазначеної вимоги суд зазначає наступне.

Статтею 230 ГК України визначено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми, які учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі неналежного виконання господарського зобов’язання. Цією ж статтею визначено види штрафних санкцій – неустойка, штраф, пеня. При цьому порядок нарахування та розмір санкцій, які можуть бути встановлені договором, встановлені частиною 4 ст. 231 ГК України: у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов’язання, в певній визначеній грошовій сумі, у відсотковому відношенні до суми зобов’язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів.

Зазначене кореспондується з положеннями ст. 549 ЦК України, відповідно до яких неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання, при цьому пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно частини 2 ст. 343 ГК України платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Так, відповідно до ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок. Тому період обчислення пені починається з наступного дня після дати, в якій зобов’язання мало бути виконано. Відповідно до частини 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язань припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано, якщо інше не встановлено законом або договором.

Інше сторони погодили в умовах договору поставки - у випадку порушення покупцем строків розрахунку за поставлений товар, передбачених п.7.2 договору, він сплачує постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який виплачується пеня, за кожен день прострочки платежу від неоплаченої в строк суми, до дня повного виконання своїх зобов'язань (пункт 10.1 договору);

За таких обставин, здійснивши перевірку розрахунку пені (за заявлений позивачем період), суд встановив, що вірно розрахований розмір належної до стягнення з відповідача на користь позивача пені становить 64 213,33 грн. Позивачем заявлено до стягнення 62197,19 грн. пені, суд, приймаючи рішення, не вправі виходити за межі позовних вимог, у зв’язку з чим вказану вимогу позивача слід задовольнити повністю в заявленому розмірі.

Крім того, у зв'язку з простроченням грошового зобов'язання позивач просить суд стягнути з відповідача згідно до п.10.2 Договору 94 965,47 грн. 20% річних за період з 15.03.2017 по 06.12.2017 та 59 742,62 грн. інфляційних втрат за період з лютого по вересень 2017 року.

Відповідно до частини 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або законом.

Інший розмір процентів встановлено сторонами в п.10.2 договору, у якому сторони погодили сплату 20 відсотків річних від простроченої суми за весь час прострочки у випадку прострочення платежу на строк більше 10 календарних днів.

Формулювання ст. 625 ЦК, коли нарахування процентів тісно пов'язується із застосуванням індексу інфляції, орієнтує на компенсаційний, а не штрафний характер відповідних процентів, а тому 20 % річних не є неустойкою у розумінні положень ст. 549 ЦК і ст. 230 ГК.

Отже, за змістом наведеної норми закону нарахування інфляційних втрат на суму боргу та процентів річних входять до складу грошового зобов'язання і вважаються особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування останнім утримуваними грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

За таких обставин, здійснивши перевірку розрахунку 20% річних (за заявлений позивачем період), суд встановив, що вірно розрахований розмір належних до стягнення з відповідача на користь позивача 20% річних становить 95 328,49 грн.

Позивачем заявлено до стягнення 94 965,47 грн. 20% річних, суд, приймаючи рішення, не вправі виходити за межі позовних вимог, у зв’язку з чим вказану вимогу позивача слід задовольнити повністю в заявленому розмірі.

Суд , здійснивши перевірку розрахунку інфляційних втрат (за заявлений позивачем період лютий – вересень 2017), встановив, що вірно розрахований розмір належних до стягнення з відповідача інфляційних втрат становить 59 206,25 грн., а відтак вказану вимогу слід задовольнити частково.

За таких обставин, повно та ґрунтовно дослідивши матеріали справи, перевіривши на відповідність закону та дійсним обставинам справи розрахунки заборгованості, надані позивачем, суд задовольняє позов приватного підприємства "Торговий дім "Глобал Груп" частково, приймає рішення про стягнення з приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська Птахофабрика" 596 257,45 грн. основного боргу, 94 965,47 грн. 20% річних, 59 206,25 грн. інфляційних втрат та 62 197,19 грн. пені.

Відповідно до п.2. ч.1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається судом у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 4, 12, 73-92, 129, 233, 236-238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов приватного підприємства "Торговий дім "Глобал Груп" задовольнити частково.

2. Стягнути з приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська Птахофабрика" (07534, Київська обл., Баришівський район, с. Садове, ідентифікаційний код 30698067)

на користь приватного підприємства "Торговий дім "Глобал Груп" (65009, м. Одеса, Приморський район, провулок Педагогічний, буд. ?, офіс 1, ідентифікаційний код 37223823)

596 257,45 грн. (п’ятсот дев’яносто шість тисяч двісті п’ятдесят сім гривень сорок п’ять копійок) основного боргу;

62 197,19 грн. (шістдесят дві тисячі сто дев’яносто сім гривень дев’ятнадцять копійок) пені;

94 965,47 грн. (дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот шістдесят п’ять гривень сорок сім копійок) 20% річних;

59 206,25 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч двісті шість гривень двадцять п’ять копійок) інфляційних втрат;

12 189,39 грн. (дванадцять тисяч сто вісімдесят дев’ять гривень тридцять дев’ять копійок) судового збору;

3. В іншій частині вимог в позові відмовити.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України .

Повний текст рішення підписано 08.02.2018.

Суддя О.В. Конюх

Часті запитання

Який тип судового документу № 72091776 ?

Документ № 72091776 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 72091776 ?

Дата ухвалення - 29.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72091776 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 72091776 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 72091773
Next document : 72091782