Court decree № 71524808, 10.01.2018, Commercial Court of Kirovohrad Oblast

Approval Date
10.01.2018
Case No.
5013/1229/12
Document №
71524808
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В'ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

10 січня 2018 року справа № 5013/1229/12

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Бестаченко О.Л. при секретарі судового засідання Дишун К.О., розглянувши справу від 06.09.2012 № 5013/1229/12,

за заявою ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства "CП Октопус" Товариства з обмеженою відповідальністю "Октопус", м. Кіровоград

про банкрутство Дочірнього підприємства "CП Октопус" Товариства з обмеженою відповідальністю "Октопус", м. Кіровоград,

за участю представників сторін:

від кредитора - ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" - Голік С.В., довіреність від 08.11.2017 № 09/12/548;

від банкрута - участі не брали;

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 23.11.2012 господарський суд визнав Дочірнє підприємство "CП Октопус" Товариства з обмеженою відповідальністю "Октопус" банкрутом, призначив ліквідатора банкрута.

Ухвалою від 04.10.2017 господарський суд продовжив строк ліквідаційної процедури та зобов'язав ліквідатора не пізніше 23.12.2017 подати господарському суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам статті 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ліквідатор, арбітражний керуючий Ретьман О.А. 14.12.2017 подав до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, а також реєстр вимог кредиторів для затвердження господарським судом.

Крім того, до звіту ліквідатора банкрута додано клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Ретьмана О.А. від 13.12.2017 № 01-04/112 про витребування в Регіонального відділення Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк Південний" (25001, м. Кропивницький, пров. Кріпостний, 19а) банківської виписки про рух коштів по ліквідаційному рахунку Дочірнього підприємства "CП Октопус" Товариства з обмеженою відповідальністю "Октопус" (25002, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 18 в, кв. 12; код ЄДРПОУ 30285705) за період з 23.11.2012 по 06.12.2017.

Господарський суд ухвалою від 14.12.2017 розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Ретьмана О.А. від 13.12.2017 № 01-04/112, справи призначив на "10" січня 2018 року о 12:00 год та витребував необхідні документи.

На виконання вимог ухвали 09.01.2018 до суду надійшов лист ліквідатора, арбітражного керуючого Ретьмана О.А. від 04.01.2018 № 01-04/3, в якому викладено правове обґрунтування необхідності затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів. До листа додано докази направлення клопотання від 13.12.2017 № 01-04/112 Регіональному відділенню Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк Південний", матеріали про реалізацію ліквідаційної маси, документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

10.01.2018 до суду надійшло клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Ретьмана О.А. від 09.01.2018 № 01-04/4 про розгляд клопотання від 13.12.2017 № 01-04/112 про витребування доказів без участі арбітражного керуючого та про перенесення на іншу дату розгляду звіту ліквідатора. Вказане клопотання обґрунтовано неможливістю арбітражного керуючого прибути до суду в зв'язку з перебуванням у відрядженні у місті Вінниці.

У судовому засіданні 10.01.2018 представником Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надано суду лист від 09.01.2018 № 112/60/13, в якому вказано, що кредитор не заперечує щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Згідно ч. 1 ст. 216 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

За ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;

4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Зважаючи на викладене вище, суд приходить до висновку про необхідність відкладення розгляду справи, реєстру вимог кредиторів, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута. В той же час, суд вважає за необхідне розглянути клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Ретьмана О.А. від 13.12.2017 № 01-04/112 про витребування в Регіонального відділення Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк Південний" (25001, м. Кропивницький, пров. Кріпостний, 19а) банківської виписки про рух коштів по ліквідаційному рахунку Дочірнього підприємства "CП Октопус" Товариства з обмеженою відповідальністю "Октопус" (25002, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 18 в, кв. 12; код ЄДРПОУ 30285705) за період з 23.11.2012 по 06.12.2017.

Вказане клопотання ліквідатора обґрунтоване тим, що відповідно до встановлених тарифів Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Південний" надання виписок по рахунку клієнтів здійснюється на платній основі, проте, в банкрута відсутні кошти для оплати надання виписки по ліквідаційному рахунку. З цієї причини ДП "СП Октопус" ТОВ "Октопус" не може самостійно надати докази, що підтверджують проведення розрахунків з кредиторами.

Згідно ч. 1 ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до набрання чинності Законом України від 22.12.2011 року № 4212-VI після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Ліквідатор повідомляє державний орган з питань банкрутства про завершення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1, 2, 3, 6-8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Ретьмана О.А. від 13.12.2017 № 01-04/112, оскільки доказ, який ліквідатор просить витребувати, необхідний для розгляду звіту ліквідатора, не може бути отриманий самостійно банкрутом, вказаний доказ має відповідна особа.

Керуючись п. 1-1 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції після набрання чинності Законом України від 22.12.2011 року № 4212-VI, ст.ст. 5, 23, 24, 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до набрання чинності Законом України від 22.12.2011 року № 4212-VI, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 3, 12, 81, 216 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Ретьмана О.А. від 13.12.2017 № 01-04/112 задовольнити.

На підставі ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зобов'язати до 31.01.2018 Публічне акціонерне товариство "Акціонерний Банк "Південний" (25001, м. Кропивницький, пров. Кріпосний 19а) надати Господарському суду Кіровоградської області банківську виписку у справу № 5013/1229/12 про рух коштів по ліквідаційному рахунку № 26004000030875 Дочірнього підприємства "СП Октопус" Товариства з обмеженою відповідальністю "Октопус" (25002, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 18в, кв. 12; код ЄДРПОУ 30285705) за період з 23.11.2012 року по 06.12.2017 року.

2. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на "05" лютого 2018 р. о 14:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32, 3-й поверх, каб. 316.

Явку ліквідатора визнати обов'язковою.

3. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Ознайомитись з електронною копією судового рішення можливо в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://kr.arbitr.gov.ua.

4. Ухвала набирає законної сили 10.01.2018.

5. Копії цієї ухвали направити банкруту (25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 18в, кв. 12), ліквідатору арбітражному керуючому Ретьману О.А. (вул. Енергетиків, 12, м. Кропивницький, 25002), засновнику ТОВ "Октопус" (25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 38), ТОВ спільне підприємство "ЕКО" (вул. Червоногвардійська, 1а, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, 52200), ФОП Шехальцову В. М. (АДРЕСА_1), ТОВ "Агрофірма "Добробут" (вул. Волкова, буд. 26, корп. 1, кв. 56, м. Кіровоград, 25028), ТОВ "Агролідер-2011" (вул. Карла Маркса, 1-А, м. Глобине, Полтавська область), ТОВ "Пертнер-Хімагро" (вул. Карла Маркса, 1-А, м. Глобине, Полтавська область, 39000), СТОВ "ПОБЄДА" (с. Оникієве, Маловисківський район, Кіровоградська область, 26244), ТОВ "Аграрний Дім "Вікторія" (вул. Паризької Комуни, 171, с. Шамраєве, Ульяновський район, Кіровоградська область, 26452), ТОВ "Яромір" (вул. Леніна, буд. 28, с. Миколаївка, Кіровоградський район, Кіровоградська область), ПАТ "АК Промінвестбанк" (вул. Тимірязєва, 74/55, м. Кіровоград, 25006; пров. Шевченка, 12, м. Київ, 01001), ПАТ "Акціонерний банк "Південний" (25001, м. Кропивницький, пров. Кріпостний, 19а).

Повний текст ухвали виготовлено 11.01.2018.

Суддя О.Л. Бестаченко

Previous document : 71524686
Next document : 71524847