Decree № 69323405, 02.10.2017, Kyiv City Court of Appeals

Approval Date
02.10.2017
Case No.
757/29808/17-п
Document №
69323405
Form of legal proceedings
Cases of Administrative Offenses
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВA

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва Ігнатов Р.М., за участі:

захисника − Титикала Р.С.

представника НАЗК - Савоченка А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в міста Києві апеляційну скаргу захисника Титикало Р.С. в інтересах ОСОБА_4 постанову Печерського районного суду міста Києва від 27.06.2017, -

В С Т А Н О В И В

Цією постановою ОСОБА_4 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212-15 КУпАП, та піддано стягненню у виді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн., з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в розмірі 131 900,0 грн.

Не погоджуючись з таким рішенням суду адвокат ТитикалоР.С., діючи в інтересах ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу, в якій просить апеляційний суд скасувати оскаржувану постанову та прийняти нову, якою закрити провадження по справі.

В обґрунтування апеляційних вимог адвокат посилається на те, що оскаржувана постанова необґрунтована та безпідставна, прийнята з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, зокрема: судом порушено строки накладення адміністративного стягнення (адміністративне правопорушення виявлено 24.03.2017); НАЗК не надало доказів щодо наявності у особи, яка склала протокол про адміністративне правопорушення − ОСОБА_5, повноваження на його складання; в діях ОСОБА_4 відсутній склад адміністративного правопорушення (ст.14 ЗУ «Про політичні партії в Україні» не передбачено через які саме банківські операції здійснюються внески, а отже закон не забороняє вносити через банківську операцію з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відповідні банківські рахунки, що підтверджується видатковими касовими ордерами, копіями касової книги за виписками по особовому рахунку); суд безпідставно застосував конфіскацію та порушив таким чином ст.1 Першого протоколу Конвенції (згідно ч.1 ст.29 КУпАП конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України); суд із запізненням повідомив ОСОБА_4 про дату судового засідання (порушено вимоги ч.1 ст.277-2 КУпАП).

Також від уповноваженої особи НАЗК − Савоченка А.О. надійшли заперечення на апеляційну скаргу захисника, в яких насамперед зауважується, що Савоченко А.О. є уповноваженою особою на складання протоколу про адміністративне правопорушення з відповідними посиланнями на нормативну базу. Також представник НАЗК вказує, що документом, який фіксує факт правопорушення в даному випадку є акт про проведення аналізу звіту політичної партії, який датований 31.03.2017, а отже судом накладено на ОСОБА_4 адміністративне стягнення в межах строків, визначених ст.38 КУпАП. Стосовно доводів апеляційної скарги захисника про безпідставне, як на його думку, застосування конфіскації, то в запереченнях вказується, що судом накладено на ОСОБА_4 адміністративне стягнення в мінімальних межах, визначених ст.212-15 КУпАП і визначене стягнення відповідає санкції статті, за якою остання притягується до відповідальності. Також в поданих запереченнях звертається увага, що НАЗК вживало всі можливі заходи для повідомлення ОСОБА_4 про виявлені агентством правопорушення, однак остання на виклики не з'являлась, що на думку Савоченка А.О. є спробою затягнути складання протоколу та зловживання своїми правами. Крім того, звернено увагу, що судових засіданнях від 08.06.2017, 16.06.2017 та 27.06.2017 ОСОБА_4 була представлена своїм захисником − адвокатом Титикало Р.С.

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення №60-23/126 від 25.05.2017, ОСОБА_4, будучи керівником Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» (код СДРПОУ 39R22721), що розташована за адресою: м.Київ, вул. Миколи Гайцана, 2-а, оф. 104, отримала внески на підтримку зазначеної політичної партії на загальну суму 131 900,0 грн. з порушенням встановленого законом порядку отримання таких внесків, за наступних обставин.

09.02.2017 НАЗК надійшов Звіт Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» за IV квартал 2016 року у паперовій формі та в електронному вигляді (далі Звіт). За результатами аналізу Звіту встановлено, що протягом звітного періоду на підтримку Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» здійснювались благодійні внески через касові операції (каса Партії), а саме: в підпункті 1 пункту 1.1 глави 1 розділу III Звіту Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» зазначено, що в звітний період нею були отримані благодійні внески від 10 фізичних осіб на загальну суму 131 900,00 грн. Дані внески отримані через касу Партії про що свідчать прибуткові касові ордери партії від 20.10.2016 № 35 − на суму 14 900,00 грн. від ОСОБА_6, № 36 − на суму 14 500,00 грн. від ОСОБА_7, № 37 − на суму 14 000,00 грн. від ОСОБА_17, № 38 − на суму 12 000,00 грн.від ОСОБА_8, №39 − на суму 10 800,00 грн від ОСОБА_9 та від 10.11.2016 № 40 − на суму 14 000,00 грн. від ОСОБА_10, № 41 − на суму 14 000,00 грн. від ОСОБА_11, № 42 − на суму 14 000,00 грн. від ОСОБА_12,№ 43 − на суму 14 000,00 грн. від ОСОБА_13, № 44 − на суму 9 700,00 грн. від ОСОБА_14 Згодом вказані внески внесені керівником Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» ОСОБА_4 на поточний рахунок партії № 26009011670892 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», що підтверджується видатковими касовими ордерами від 20.10.2016 № 14 − на суму 66 200,00 грн., від 10.11.2016 № 15 − на суму 65 700,00 грн., копіями касової книги за 20.10.2016, 10.11.2016 та доданими виписками по особовому рахунку № 26009011670892 Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»ПАТ «УКРСОЦБАНК» за 20.10.2016 та 10.11.2016, виданими ПАТУКРСОЦБАНК» відповідно 03.11.2016 та 20.12.2016.

Зазначене є порушенням ч.8 ст.14 ЗУ «Про політичні партії в Україні», відповідно до якої грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції та ч.9 ст.14 ЗУ «Про політичні партії в Україні», відповідно до якої з метою ідентифікації громадянина України, який здійснює грошовий внесок на користь політичної партії без відкриття рахунка, установа банку чи відділення зв'язку, до яких звернувся такий громадянин, встановлюють прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб − платників податків та інших обов'язкових платежів, номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, дату і місце народження.

Правопорушення виявлено 31.03.2017.

Заслухавши доповідь судді, доводи захисника, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив суд її задовольнити та його обґрунтування, думку представника НАЗК, який заперечив проти існуючої апеляції та вважав за необхідне залишити без змін постанову місцевого суду та його пояснення, частково дослідивши в присутності учасників процесу матеріали справи та додатково з'ясувавши питання, які виникли під час дослідження, перевіривши доводи викладені в апеляційній скарзі, суд вважає, що така апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

У відповідності до ст.9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно зі ст. 245 КУпАП, завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Відповідно до ст. 280 КУпАП, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Перевіркою судом апеляційної інстанції постанови місцевого суду на відповідність зазначеним вимогам закону в межах доводів апеляційної скарги встановлено, що оскаржуване судове рішення є законним, обґрунтованим і вмотивованим, матеріали справи досліджено повно, всебічно та об'єктивно, а відтак висновки суду першої інстанції про наявність в діях ОСОБА_4 складу адміністративного проступку, передбаченого ст.212-15 КУпАП, відповідає фактичним обставинам справи, оскільки судом вірно встановлено, що згідно інформації, відображеній в Звіті Партії, внески на підтримку Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»на загальну суму 131 900,0 грн.отримано з порушенням встановленого законом порядку отримання таких внесків. Такий висновок суду першої інстанції підтверджується слідуючим.

Так, ст.212-15 КУпАП передбачено відповідальність за порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму.

Згідно ч.3 ст.14 ЗУ «Про політичні партії в Україні» (далі Закону) надання матеріальної та фінансової підтримки політичним партіям здійснюється у формі внесків на підтримку партій та державного фінансування статутної діяльності.

Частиною четвертою цієї статті визначено, що внеском на підтримку політичної партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів політичної партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку політичної партії, товари, роботи, послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані політичною партією, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією, пов'язаною особою політичної партії чи її місцевої організації, висунутим політичною партією чи її місцевою організацією кандидатом на виборах народних депутатів України,виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах) або надані політичній партії, зареєстрованій в установленому порядку місцевій організації політичної партії, пов'язаній особі політичної партії чи її місцевої організації, висунутому політичною партією чи її місцевою організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (шляхом перерахування або переказування до виборчого фонду на відповідних виборах).

У відповідності до правил ч.6 ст.14 Закону політична партія, а також місцева організація політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, зобов'язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуватимуться всі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться політичною партією чи її місцевою організацією.

Ч.8 чт.14 Закону визначає, що грошові внески на користь політичної партії, місцевої організації політичної партії, яка в установленому порядку набула

статусу юридичної особи, здійснюються через банківські операції.

Згідно ч.9 чт.14 Закону з метою ідентифікації громадянина України, який здійснює грошовий внесок на користь політичної партії без відкриття рахунка, установа банку чи відділення зв'язку, до яких звернувся такий громадянин, встановлюють прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб − платників податків та інших обов'язкових платежів, номер та (за наявності) серію паспорта громадянина

України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, дату і місце народження.

Ч.7 ст.17 Закону передбачає обов'язок подання політичною партією щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника політичної партії, засвідченим печаткою політичної партії), а також на електронному носії звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює

такий звіт на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) у цей самий строк.

Отже, на законодавчому рівні передбачено порядок отримання політичною партією внесків на підтримку партії. Крім того Законом визначено обов'язок звітування політичною партією перед центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику щодо майна, доходів, витрат та зобов'язань партії.

Звіт Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2016 року підписаний ОСОБА_4, яка згідно витягу з ЄДРЮОФОПГФ від 30.03.2017 №11002409371 станом на 31.12.2016 є керівником та підписантом організації політичної партії (а.с. 12-16).

Таким чином, зазначеним підтверджується, що ОСОБА_4 вчиняє дії від імені Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ».

Більше того, Звіт підписано ОСОБА_4 одночасно як і керівником і головним бухгалтером організації політичної партії.

За таких обставин, зважаючи, що результатами аналізу Звіту Київської обласної організації політичної партії «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2016 року, поданого до НАЗК 09.02.2017 (а.с. 21-24), встановлено, що протягом звітного періоду на підтримку організації політичної партії здійснювались благодійні внески через касові операції, про що свідчать прибуткові касові ордери партії (а.с. 27-32) та зазначені внески внесено керівником організації політичної партії ОСОБА_4 на поточний рахунок партії №26009011670892 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», що підтверджується видатковими касовими ордерами (а.с. 33) та виписками по особовому рахунку (а.с. 35-36), тобто порушено встановлений законом порядок отримання внеску на підтримку політичної партії, поза як зазначені внески були здійснені готівкою через касу, а не через банківські операції, - апеляційний суд підтверджує правильність кваліфікації місцевим судом дій ОСОБА_4 за ст.212-15 КУпАП.

Докази, на які послався суд першої інстанції, визнаючи ОСОБА_4 винною за ст.212-15 КУпАП, − апеляційний суд вважає належними, допустимими, достатніми та взаємоузгодженими з точки зору їх співвідношення, з огляду на що висновок щодо порушення ОСОБА_4 ст.14 ЗУ «Про політичні партії в Україні» за наведених у постанові обставин є вірним.

Доводи апеляційної скарги про те, що ст.14 ЗУ «Про політичні партії в Україні» не передбачає через які саме банківські операції здійснюються внески є неспроможними з огляду на зміст вказаної статті Закону.

Стосовно посилань в апеляційній скарзі на несвоєчасне повідомлення ОСОБА_4 про судове засідання, то апеляційний суд виходить з того, що матеріали справи містять докази щодо належного повідомлення особи, яка притягується до відповідальності про судовий розгляд даної справи (а.с. 56, 57, 60). Більше того, в суді першої інстанції ОСОБА_4 була представлений захисником, а тому посилання на неповідомлення останню про дату, час та місце судового розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення є необґрунтованим.

Що стосується доводів захисника в частині, яка стосується ненадання особою, яка склала протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_4 повноваження на його складання, то зазначене спростовується копією посадової інструкції головного спеціаліста відділу НАЗК та копією Рішення НАЗК «Про визначенням уповноважених осіб НАЗК» від 11.08.2016 (а.с. 45).

Разом з тим, посилання захисника про відсутність рішення НАЗУ про направлення протоколу про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_4 до суду − не відповідають дійсності з огляду на наявні матеріали справи (а.с. 52).

Доводи апеляційної скарги, де ставиться під сумнів законність оскаржуваної постанови в частині накладення на ОСОБА_4 адміністративного стягнення- є безпідставними, поза як з матеріалів провадження та змісту постанови суддіслідує, що вирішуючи зазначене питання суддя місцевого суду в повній мірі дотримав вимог ст. 23, 33-35 КУпАП, проаналізував положення ст.212-15 КУпАП та дійшов обґрунтованого висновку, що конфіскація суми внеску на підтримку політичної партії, отриманої з порушенням закону в даному випадку є обов'язковим додатковим видом стягнення. В цей же час суд звертає увагу, що згідно правової конструкції санкції ст.212-15 КУпАП, конфіскації підлягає саме сума внеску на підтримку політичної партії, зважаючи на що доводи адвоката про порушення права власності є неспроможними.

Спростовуються також і посилання захисника стосовно порушення судом строків накладення на ОСОБА_4 адміністративного стягнення. В даному випадку апеляційний суд погоджується з судом першої інстанції, що адміністративне правопорушення виявлено 31.03.2017, що підтверджується Актом про проведення аналізу звіту політичної партії. За таких обставин адміністративне стягнення накладено на ОСОБА_4 в межах строків, визначених ст.38 КУпАП.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції не знаходить законних підстав для скасування постанови Печерського районного суду міста Києва від 27.06.2017, та закриття провадження по справі, як того просить апелянт, поза як доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження.

Керуючись ст.294 КУпАП, суддя -

ПОСТАНОВИВ

Апеляційну скаргу захисника Титикало Р.С. в інтересах ОСОБА_4 - залишити без задоволення.

Постанову судді Печерського районного суду міста Києва від 27.06.2017, якою ОСОБА_4 визнано винною за ст.212-15 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 грн., з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в розмірі 131 900,0 грн., - залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Суддя Р.М.Ігнатов

Справа № 33/796/2093/2017

Категорія: ст.212-15 КУпАП

Суддя у першій інстанції - Тарасюк К.Е.

Суддя в апеляційній інстанції - ІгнатовР.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 69323405 ?

Документ № 69323405 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 69323405 ?

Дата ухвалення - 02.10.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69323405 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 69323405 ?

В Kyiv City Court of Appeals
Previous document : 69323399
Next document : 69323406