Decision № 68386579, 15.08.2017, Novoodeskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
15.08.2017
Case No.
476/128/17
Document №
68386579
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

15.08.2017

Справа №482/128/17

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2017року Новоодеський районний суд Миколаївської області

в складі : головуючого - судді Баранкевич В.О.

при секретарі - Андрусенко В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» про стягнення орендної плати за договором оренди та розірвання договору оренди ,-

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2017 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» про стягнення орендної плати за договором оренди та розірвання договору оренди.

В своїх вимогах позивач посилався на те, що між ним та відповідачем по справі 14 червня 2010 року було укладено договір оренди земельної ділянки розміром 8,.98 га ріллі на строк 49 років. На час укладання вказаного договору нормативна оцінка землі становила 86616 грн.

Відповідно до п. 9 даного договору орендна плата повинна вноситися відповідачем в розмірі 3% від нормативного грошової оцінки з урахуванням коефіцієнту індексації. Відповідач не виконував договір належним чином, так як розмір орендної плати повинен був змінюватися. Так в 2011 році збільшилася нормативно грошова оцінка землі з урахування коефіцієнту індексації відповідно до постанови КМУ від 31.10. 2011 року за №1185.

Станом на 01.01. 2011 року нормативна грошова оцінка вказаної землі складала 160691.19 гривень. Отже орендна плата повинна була бути переглянута і відповідач повинен сплачувати з 2011 по 2014 року щорічно по 4820, 74 грн.

Орендна плата за 2015 рік повинна становити 6021.40 гривень , так як нормативна оцінка землі становила 200713.34грн.

Орендна плата за 2016 рік повинна становити 7225.68 гривень, так як оцінка землі становила 240856.02 грн.

Загалом за 2010-2014 роки орендна плата становила 35128.52 грн.

Відповідно до п. 10 договору обчислення розміру орендної плати повинно було здійснюватися з урахуванням індексів інфляції і за період часу з 2011року по 01. 02. 2017 року інфляційні нарахування мають становити становить 5355.74 грн.

Позивач вказав, що згідно п. 11 орендна плата повинна вноситися до 20.12. поточного року за несвоєчасну сплату орендної плати відповідно до ст. 625 ЦК України боржник , який прострочив виконання грошового зобовязання повинен плати суму боргу з урахуванням інфляції за весь час прострочення та сплати 3% річних від простроченої сум.

Так 3%річних від простроченої суми згідно розрахунку позивача становить 605,39 гривень

Загалом сума боргу становить 41089,65 грн., з яких: 35128,52грн. орендна плата ; 5355,74 грн. інфляція; 605,39 грн. відповідальність за порушення договору.

Посилаючись на систематичне невиконання відповідачем своїх зобовязань про сплаті орендної плати, ОСОБА_1 просив суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» вищевказану суму боргу за орендну плату та розірвати договір оренди землі укладений 14 червня 2010 року між ним та ТОВ ОСОБА_2» .

Представник відповідача надав до суду заперечення на позов ОСОБА_1 в якому вказав, що 14.06.2010року позивач звернувся до ТОВ «Альянс» з проханням надати йому 30000грн. в рахунок майбутньої орендної плати на перед. Відповідач надав орендодавцю вказану суму, таким чином орендна плата була виплачена за період 2010-2016роки включно, тобто на час звернення до суду існувала навіть переплата по орендній платі в сумі 628,56грн.

Представник відповідача вказує, що за період 2010-2016роки включно орендна плата була сплачена, але з мінусом податку з доходу фізичних осіб та військового збору які відповідач сплатив як податковий агент позивача, на підтвердження чого надав розрахунок нарахування та виплат орендної плати ОСОБА_1 за 2010-2016 роки, а також видатковий касовий ордер.

Позивач в судове засідання не зявився, але надав до суду заяву в якій просив суд справу розглядати за його відсутності та вказав, що позовні вимоги підтримує повністю.

Представник відповідача ОСОБА_2 в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи у його відсутність та вказав що позов визнає частково, а саме лише в частині інфляційних втрат на суму 5355,74грн.

Дослідивши обставини справи, перевіривши їх письмовими доказами, судом встановлено наступне.

З матеріалів справи видно, що згідно договору оренди землі б/н від 14.06.2010року зареєстрованого в реєстрі 11.10.2010року за №041047500354, ОСОБА_1 надав, а ТОВ «Альянс» прийняло у строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 8,98га, кадастровий номер 4823055000:01:000:0151, яка належить позивачу на підставі державного акту серії ЯЕ №927206.

Згідно п. 8 вказаного договору він укладений на строк 49 років.

Відповідно до п. 9 даного договору орендна плата повинна вноситися відповідачем в розмірі 3% від нормативного грошової оцінки з урахуванням коефіцієнту індексації.

Орендна плата вноситься у строк до 20 грудня поточного року.

Як видно самого договору оренди, витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 8,98га, кадастровий номер 4823055000:01:000:0151, її нормативна оцінка складала: на час укладення договору - 86616грн.; з 01.01.2011року по 01.01.2015року 160691,19грн.; з 01.01.2015року по 01.01.2016року 200713,34грн., з 01.01.2016року 240856,02грн.

З розрахунку орендної плати наданого представником відповідача, видно що орендна плата ОСОБА_1 нараховувалась за відповідні періоди часу виходячи саме із вищевказаної вартості земельної ділянки яка є предметом спірного договору.

14.06.2010року на прохання орендодавця ТОВ «Альянс» виплатило ОСОБА_1 30000грн. в рахунок оплати за орендну плату за договором б/н від 14.06.2010року на перед.

Згідно статті 651 ЦК України договір-може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Згідно ч. 3 ст. 31 Закону України "Про оренду землі" на вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Статтею 32 Закону України "Про оренду землі" передбачено, що на вимогу однієї в сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Згідно ст. 141 ЗК України однією з підстав припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата орендної плати.

Систематична несплата орендної плати означає, що орендар користується земельною ділянкою і не сплачує плату за це користування систематично, тобто неодноразово поспіль протягом певного часу.

Позиція, щодо систематичності несплати орендної плати, як підстави розірвання договору оренди, підтверджена також Постановою Верховного Суду України від 12 грудня 2012 року у справі №6-146цс12, якою усунуто неоднакове застосування п. «д» ч.1 ст.141 ЗК України, та визначено, що підставою для припинення права користування земельною ділянкою, є саме систематична несплата орендної плати

Проте як видно з розрахунку наданого представником відповідача та видаткового касового ордера від 14.06.2010року станом на початок 2017року відповідач переплатив ОСОБА_1 орендної плати на суму 628,56грн.

З наведеного видно, що систематична невиплата відповідачем ОСОБА_1 орендної плати за спірним договором місця не мала.

Проте, як вбачається з наданого представником ТОВ «Альянс» розрахунку до суми орендної плати не було включено коефіцієнт інфляції, який згідно п.9 Договору оренди мав бути включений в розрахунок та виплачений.

Згідно розрахунку наданого позивачем інфляційні втрати не враховані орендарем за час з січня 2011року по січень 2017року склали 5355,74грн.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку, що позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» про стягнення орендної плати за договором оренди та розірвання договору оренди підлягає задоволенню частково, а саме з відповідача на користь позивача слід стягнути 5355,74грн. інфляційних втрат, а в іншій частині відмовити.

Відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України з відповідача на користь Держави підлягає стягненню судовий збір.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст.ст. 10, 11, 130, 174, 209, 212-215 та 218 ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В:

ОСОБА_3 ОСОБА_4 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» про стягнення орендної плати за договором оренди та розірвання договору оренди - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» (код ЄДРПОУ 32226711, 55500, Миколаївська область, с.м.т. Єланець, вул. 30 років Перемоги, 20) на користь ОСОБА_1, 5355(пять тисяч триста пятдесят пять)грн. 74коп. інфляційних втрат.

У задоволенні інших позовних вимог ОСОБА_1 відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс» (код ЄДРПОУ 32226711, 55500, Миколаївська область, с.м.т. Єланець, вул. 30 років Перемоги, 20) на користь ОСОБА_1 640(шістсот сорок) грн. судового збору.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Миколаївської області через Новоодеський районний суд Миколаївської області шляхом подачі апеляційної скарги на рішення суду протягом 10 днів з дня його проголошення .

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Головуючий:

Previous document : 67673490
Next document : 68688410