Court decree № 68324578, 16.08.2017, Cherkasy Circuit Administrative Court

Approval Date
16.08.2017
Case No.
823/1193/17
Document №
68324578
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

та вжиття заходів з підготовки справи до судового розгляду

16 серпня 2017 року справа № 823/1193/17м. Черкаси

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду Тимошенко В.П., розглянувши матеріали позовної заяви Канівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Черкаської області до ТОВ «Шахтостроймонтаж» про стягнення заборгованості,

встановив:

02.08.2017 до Черкаського окружного адміністративного суду звернулось Канівське об'єднане управління Пенсійного фонду України Черкаської області (далі - позивач) з адміністративним позовом про стягнення з ТОВ «Шахтостроймонтаж» (далі - відповідач) заборгованості з покриття фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в сумі 18438, 33грн.

Ухвалою від 03 серпня 2017 року вказана позовна заява залишена без руху як така, що мала ряд недоліків та не відповідала вимогам статей 105-106 КАС України. Суддя зобов'язала позивача усунути виявлені недоліки до 14 серпня 2017 року.

Позивач виконав вимогу суду у встановлений строк.

Таким чином, позовна заява приведена у відповідність до статей 105, 106 КАС України і вважається поданою 02 серпня 2017 року.

Адміністративний позов подано з додержанням вимог статей 105-106 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України). Спір виник із публічно-правових відносин, у яких відповідач є суб'єктом владних повноважень і відповідно до частини 2 статті 17 КАС України належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатися у порядку адміністративного судочинства. Згідно з частиною 3 статті 18, частиною 2 ст. 19 КАС України справа підсудна Черкаському окружному адміністративному суду.

Підстави для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження в адміністративній справі відсутні. Тому суд дійшов висновку про наявність підстав для відкриття провадження у справі.

Врахувавши вимоги статей 11, 71, 107, 110, 114 КАС України, суд дійшов висновку вжити заходи з підготовки справи до судового розгляду: з метою повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи зобов'язати осіб, які беруть участь у справі, надати суду докази в обґрунтування позовних вимог та письмові пояснення (заперечення).

Керуючись статтями 6, 15-1, 23, 107, 110, 160, 165, 254-255 КАС України, суддя

ухвалив:

Відкрити провадження в адміністративній справі, яка розглядатиметься одноособово під головуванням судді Тимошенко В.П.

Вжити заходи з підготовки справи до судового розгляду:

Зобов'язати надати суду до 28 серпня 2017 року:

позивача - завірені копії довідок про уточнюючий характер роботи колишніх працівників відповідача, щодо яких позивач просить стягнути заборгованість з виплати та доставки пільгових пенсій;

відповідача:

письмові пояснення (заперечення) щодо позову;

у разі невизнання адміністративного позову - всі докази на підтвердження своїх заперечень.

Викликати у судове засідання осіб, які беруть участь у справі.

Зобов'язати осіб, які беруть участь у справі та не можуть з поважних причин прибути до суду на призначувані судові засідання, завчасно повідомити про це суд і надати відповідні докази.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення та оскарженню не підлягає.

СуддяВ.П. Тимошенко

Витяг з Кодексу адміністративного судочинства про процесуальні права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтями 49, 51.

Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51. Права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право в будь - який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Часті запитання

Який тип судового документу № 68324578 ?

Документ № 68324578 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68324578 ?

Дата ухвалення - 16.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68324578 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 68324578 ?

В Cherkasy Circuit Administrative Court
Previous document : 68324570
Next document : 68324585