№ 66952118, 27.04.2017, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
27.04.2017
Case No.
826/17755/16
Document №
66952118
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

місто Київ

27 квітня 2017 року справа №826/17755/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Кузьменка В.А., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовом

Криворізької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

до

Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробниче об’єднання “Агросвіт”

про

стягнення податкового боргу

В С Т А Н О В И В:

Криворізька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (далі по тексту – позивач, Криворізька ОДПІ) звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробниче об’єднання “Агросвіт” (далі по тексту – відповідач, ТОВ “Виробниче об’єднання “Агросвіт”), в якому просить стягнути з відповідача кошти рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, в рахунок погашення податкового боргу з єдиного податку сільгосптоваровиробників у розмірі 2 157,66 грн. та з орендної плати з юридичних осіб у розмірі 1 257,19 грн.

Згідно з інтегрованою карткою за ТОВ “Виробниче об’єднання “Агросвіт” обліковується заборгованість (недоїмка) перед бюджетом з єдиного податку сільгосптоваровиробників у розмірі 2 157,66 грн. та з орендної плати з юридичних осіб у розмірі 1 257,19 грн.

Оскільки в добровільному порядку сума заборгованості відповідачем не сплачена, Криворізька ОДПІ вважає цю суму податковим боргом та просить стягнути його у судому порядку.

Відповідач письмового заперечення проти позову та відповідних доказів до суду не надав.

Окружний адміністративний суд міста Києва погоджується з позовними вимогами, виходячи з наступних мотивів.

Відповідно до пункту 54.1 статті 54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Пункт 57.1 статті 57 Податкового кодексу України встановлює, що платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до пункту 57.3 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Матеріали справи підтверджують, що заборгованість з єдиного податку сільгосптоваровиробників у розмірі 2 157,66 грн. та з орендної плати з юридичних осіб у розмірі 1 257,19 грн. виникла внаслідок несплати суми податкового зобов’язання, визначеної на підставі податкових повідомлень-рішень Криворізької ОДПІ від 22 вересня 2016 року №№000622418, 000620418, 000619418.

Доказів сплати вказаних сум податкових зобов’язань або скасування в установленому порядку податкових повідомлень-рішень платником податків до суду не надано; тому, спірна сума заборгованості вважається податковим боргом.

Відповідно до пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Суд встановив, що позивач надіслав відповідачу податкову вимогу від 02 листопада 2015 року №1917-04; поштове відправлення, в якому надіслано податкову вимогу, повернулось на адресу контролюючого органу.

За правилами пункту 58.3 статті 58 Податкового кодексу України у разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Згідно пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків проводяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Пунктом 95.3 статті 95 Податкового кодексу України встановлено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Докази, які б підтверджували сплату спірної суми податкового боргу на момент вирішення спору, у справі відсутні, що є підставою для його стягнення у судового порядку.

Відповідно до частини першої статті 69 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Згідно частини першої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги Криворізької ОДПІ є доведеними, підтверджуються необхідними доказами, та про необхідність їх задоволення.

Відповідно до частини четвертої статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб’єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Частина перша статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5, 6 частини першої статті 1832 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 69, 70, 71, 158 – 163, 1832, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Адміністративний позов Криворізької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробниче об’єднання “Агросвіт” (ідентифікаційний код 31271300; 04201, м. Київ, вул. Полярна, 6) на користь Державного бюджету України суму податкового боргу у розмірі у розмірі 3 414,85 грн. (три тисячі чотириста чотирнадцять гривень вісімдесят п’ять копійок), у тому числі:

- з єдиного податку сільгосптоваровиробників у розмірі 2 157,66 грн. (дві тисячі сто п’ятдесят сім гривень шістдесят шість копійок) на бюджетний рахунок №31416533700098, код платежу 18050500, одержувач: УДКСУ у Криворізькому районі Радушненської сільської ради, код ЄДРПОУ 38032070, банк одержувача ГУ ДКСУ у Дніпропетровській обл., МФО 805012;

- з орендної плати з юридичних осіб у розмірі 1 257,19 грн. (одна тисяча двісті п’ятдесят сім гривень дев’ятнадцять копійок) на бюджетний рахунок №33210812700098, код платежу 18010600, одержувач: УДКСУ у Криворізькому районі Радушненської сільської ради, код ЄДРПОУ 38032070, банк одержувача ГУ ДКСУ у Дніпропетровській обл., МФО 805012.

3. Допустити негайне виконання постанови.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку. Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Суддя В.А. Кузьменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 66952118 ?

Документ № 66952118 це

Яка дата ухвалення судового документу № 66952118 ?

Дата ухвалення - 27.04.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66952118 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 66952118 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 66952118, Circuit Administrative Court of Kyiv City

The court decision No. 66952118, Circuit Administrative Court of Kyiv City was adopted on 27.04.2017. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 66952118 refers to case No. 826/17755/16

This decision relates to case No. 826/17755/16. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 66952116
Next document : 66952123