Decision № 66561748, 04.05.2017, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
04.05.2017
Case No.
910/2056/17
Document №
66561748
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2017 р. Справа №910/2056/17За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " Електроімпульс "

До Товариства з обмеженою відповідальністю " АВК Електронік "

Про стягнення 82200,00 грн.

Суддя Пінчук В.І.

Представники сторін:

Від позивача Морозова О.С. - предст.

Від відповідача не з'явився

Рішення прийняте 04.05.2017 р., оскільки у судових засіданнях 16.03.2017 р. та 20.04.2017 р. оголошувались перерви, а у судовому 30.03.2017 р. розгляд справи відкладався відповідно до п. 1 ст. 77 ГПК України.

Обставини справи:

Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю " Електроімпульс " звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю " АВК Електронік " 82200,00 грн. безпідставно набутих коштів.

03.04.2017 р. через канцелярію суду представником позивача подана заява про зміну підстав позову.

В зазначеній заяві позивач просить суд стягнути з відповідача 82200,00 грн. попередньо оплати.

Представник відповідача у відзиві від 20.04.2017 р. на позовну заяву проти позовних вимог позивача заперечує та просить суд у задоволенні позову відмовити.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд -

В С Т А Н О В И В:

Між позивачем ( покупцем ) та відповідачем ( постачальником ) був укладений усний договір поставки товару - Goldtool GTK- 900 B ( 85 предметів у кількості 10 штук ).

Відповідно до частин 1 та 2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона ( боржник ) зобов'язана вчинити на користь другої сторони ( кредитора ) певну дію ( передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо ) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно пункту 1 частини 2 статті 11 ЦК України підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини.

Згідно з частиною 1 статті 181 Господарського кодексу України господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (стаття 655 ЦК України)

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

В обґрунтування своїх позовних вимог, позивач посилається на те, що на підставі рахунку - фактури № СФ - 0000130 від 22.11.2016 р. перерахував на рахунок відповідача 82200,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №13609 від 23.11.2016 р.

Відповідач зобов'язався поставити оплачений товар до 30.12.2016 р., але в обумовлені строки товар не поставлений.

Згідно ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. (ст. 525 ЦК України).

Згідно ст. 599 ЦК України, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Порушенням зобов'язання є невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання ( неналежне виконання ). ( ст. 610 ЦК України ).

Відповідно до ст. 693 Цивільного кодексу України, якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу

За таких обставин, суд вважає позовні вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню, з урахуванням заяви позивача про зміну підстав позову.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 33, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю " АВК Електронік " ( 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 26, код 38403864 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю " Електроімпульс " ( 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 72-В, офіс 215, код 35230100 ) 82200 ( вісімдесят дві тисячі двісті ) грн. 00 коп. попередньої оплати, 1600 ( одну тисячу шістсот ) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

дата підписання повного тексту рішення 15.05.2017 р.

Суддя В.І.Пінчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 66561748 ?

Документ № 66561748 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 66561748 ?

Дата ухвалення - 04.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66561748 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 66561748 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 66561745
Next document : 66561749