Decision № 66508108, 10.05.2017, Commercial Court of Cherkasy Oblast

Approval Date
10.05.2017
Case No.
925/286/17
Document №
66508108
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2017 р. Справа № 925/286/17

Господарський суд Черкаської області в складі:

головуючого - судді Єфіменка В.В.,

з секретарем судового засідання Кадухою Н.В.;

за участю представників сторін:

від позивача: не з’явився;

від відповідача: не з’явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Черкаської області в м. Черкаси справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Автотренд", м.Одеса

до Приватного підприємства "Універсал", м.Шпола

про стягнення коштів,

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення з відповідача на користь позивача 15708 грн. 50 коп. боргу, 2192 грн. 45 коп. пені, 1362 грн. 77 коп. втрат внаслідок інфляції та 3845 грн. 34 коп. річних відсотків за невиконання грошових зобов’язань по розрахунках за договором постачання запчастин, агрегатів, аксесуарів та витратних матеріалів для автотранспорту від 05.06.2014 № 208114.

Представник позивача в судові засідання 05.04.2017, 10.04.2017 не з’явився. 27.04.2017 від директора позивача надійшла заява про розгляд справи за наявними в справі матеріалами.

Відповідач відзиву до суду не подав, його представник в судовому засіданні 05.04.2017 повідомив про часткове перерахування ним грошових коштів позивачу і просив суд відкласти розгляд справи для здійснення повного розрахунку з позивачем.

Справа розглядається в порядку ст.75 ГПК України за наявними матеріалами.

Суд, дослідивши матеріали справи та подані сторонами докази, приходить до наступного.

За приписами ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Предметом спору є стягнення з відповідача на користь позивача грошових коштів за неналежне виконання договору поставки.

Ч.1 ст.181 ГК України визначено, що господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

З матеріалів справи вбачається, що 05.06.2014 між сторонами був укладений договір постачання № 208114 постачання запчастин, агрегатів, аксесуарів та витратних матеріалів для автотранспорту, відповідно до умов якого Постачальник (позивач) зобов'язався передати у власність Покупцеві (відповідачу) запчастини, агрегати, аксесуари та витратні матеріали для автотранспорту, а Покупець зобов'язався прийняти та оплатити поставлений товар згідно із накладними, підписаними уповноваженими представниками сторін (далі - Договір) (а.с.14-17).

За вищезазначеним Договором та на підставі видаткових накладних №№ 3525, 3523, 3524 Позивач 09 вересня 2016 року поставив Відповідачу, а останній прийняв запчастини, агрегати, аксесуари та витратні матеріали для автотранспорту на загальну суму 20 608, 50 грн. (двадцять тисяч шістсот вісім грн. 50 коп.) (а.с. 18-20).

Заборгованість Відповідача перед ТОВ «ТК Автотренд» підтверджується та визнається ПП «Універсал», про що свідчить підписаний сторонами Акт звіряння взаємних розрахунків станом на 09.09.2016 року, а також фактом часткової оплати за поставлений товар.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), ст. 193 Господарського кодексу України (надалі - ГК України) зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства та господарського законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Ст. 530 ЦК України регламентує, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У відповідності до п.п. 2.2. Договору Підприємство повинно було здійснити оплату поставленого товару на протязі 3 (трьох) календарних днів з дати поставки товару шляхом банківського переказу коштів на поточний рахунок Товариства, тобто не пізніше 13 вересня 2016 року.

09 вересня 2016 року Відповідач здійснив часткову оплату товару на суму 4 900 грн. (чотири тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 24417250 від 09.09.2016 року та не оспорюється Позивачем.

Позивач у позовній заяві стверджує, що борг відповідача перед позивачем за поставлений товар становить 15 708, 50 грн. (п 'ятнадцять тисяч сімсот вісім грн. 50 коп.) і надав до суду Акт звіряння розрахунків та платіжне доручення від 09.09.2016 на 4 900 грн.

Із дослідженого в судовому засіданні оригінала Акта звіряння розрахунків сторін за період з 01.01.2015 по 09.09.2016 вбачається, що сума 4 900 грн. сплачена 09.09.2015 за платіжним дорученням № 24417250 в Акті звіряння взагалі не відображена.

Ст.664 Цивільного кодексу України передбачає, що обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару.

Зобов’язання у відповідності з ст. 526 Цивільного Кодексу України та ст. 193 Господарського Кодексу України повинні виконуватись належним чином і в установлений строк, одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.

Зазначені норми узгоджуються з вимогами статті 629 ЦК України щодо обов'язковості договору для виконання сторонами.

Ст. 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Ст. 230 Господарського кодексу України визначено, що порушення зобов'язання є підставою для застосування господарських санкцій (неустойка, штраф, пеня). Штрафними санкціями визначаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За приписами ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, а у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

П.6.5. Договору сторони узгодили, що у за недотримання строків платежів відповідач сплачує позивачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який нараховується пеня, від вартості поставленого та неоплаченого товару за кожен день прострочення.

Аналізуючи обставини спору, суд приходить до висновку, що предмет спору в частині стягнення 4 900 грн. відсутній і в цій частині основного боргу провадження у справі підлягає припиненню.

Суд приходить до висновку, що розмір основного боргу становить 10 808 грн. 50 коп. (15 708 грн. 50 коп. – 4 900 грн.).

Відтак розмір заявлених Позивачем господарських санкцій підлягає корегуванню відповідно до розміру боргу з’ясованого судом.

Розмір втрат внаслідок інфляції становить:

Період заборгованості

Сума боргу (грн.)

Сукупний індекс інфляції за період1

Інфляційне

збільшення суми

боргу2

Сума боргу з

врахуванням індексу

інфляції 3

13.09.2016-10.03.2017

10 808.50

1,087

940,33

11 748,83

Розмір пені становить 1 537 грн. 70 коп. виходячи із наступного:

Сума

боргу

грн.

Період прострочення

Кількість днів простро-чення

Розмір

облікової

ставки НБУ

Розмір подвійної

облікової ставки

НБУ в день

Сума пені за

період простро-чення

10808,50

13.09.2016 - 15.09.2016

3

15.5000 %

0.085 %

27,56

10808,50

16.09.2016 - 27.10.2016

42

15.0000 %

0.082 %

372,24

10808,50

28.10.2016 -08.12.2016

42

14.0000 %

0.077 %

372,24

10808,50

09.12.2016 -26.01.2017

49

14.0000 %

0.077 %

407,80

10808,50

27.01.2017 -01.03.2017

34

14.0000 %

0.077 %

282,96

10808,50

02.03.2017 -10.03.2017

9

14.0000 %

0.077 %

74,90

П.6.7. Договору, в разі прострочення та/або невиконання покупцем своїх зобов’язань по здійсненню оплати за Товар покупець на вимогу постачальника сплачує Продавцю суму боргу з урахуванням індексу інфляції, а також 50 % річних від суми боргу за весь час прострочення.

Розмір суми річних відсотків:

Сума боргу (грн.)

Період прострочення

Кіл-ть днів прострочення

Розмір річних відсотків

Загальна сума відсотків

10808,50

13.09.2016 -10.03.2017

179

50%

2650,30

Аналізуючи вищевикладені обставини суд приходить до переконання, що відповідно до приписів ст. 33 ГПК України позивач довів заявлені ним вимоги і позов підлягає до задоволення частково. З відповідача на користь позивача необхідно стягнути 10 808 грн. 50 коп. основного боргу, 1 537 грн. 70 коп. пені, 940 грн. 33 коп. втрат внаслідок інфляції, 2 650 грн. 30 коп. річних відсотків за поставлений товар по Договору постачання запчастин, агрегатів, аксесуарів та витратних матеріалів для автотранспорту від 05.06.2014 № 208114.

Витрати позивача по сплаті судового збору в сумі 1600 грн. підлягають відшкодуванню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст.ст. 49, п.1-1 ст.80, 82-85 ГПК України, суд –

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути 10 808 грн. 50 коп. основного боргу, 1 537 грн. 70 коп. пені, 940 грн. 33 коп. втрат внаслідок інфляції, 2 650 грн. 30 коп. річних відсотків та 1600 грн. витрат по сплаті судового збору з Приватного підприємства "Універсал", (код ЄДРПОУ 24416946, вул.Слобідська, буд. 23, м.Шпола, Шполянський район, Черкаська область, 20603) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК Автотренд" (код ЄДРПОУ 38477915, вул.Катерининська, 48, м.Одеса, 65045).

В частині стягнення 4 900 грн. провадження у справі припинити в порядку п.1-1 ст.80 ГПК України.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом 10 денного строку з дня складення і підписання повного тексту рішення.

Рішення підписано 15.05.2017.

Суддя В.В.Єфіменко

Previous document : 66508106
Next document : 66508116