Court decree № 66297018, 26.04.2017, Chernihiv Oblast Court of Appeals

Approval Date
26.04.2017
Case No.
750/868/17
Document №
66297018
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 750/868/17 Провадження № 22-ц/795/865/2017 Категорія -цивільнаГоловуючий у I інстанції - Литвиненко І. В. Доповідач - Лакіза Г. П.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2017 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіЛакізи Г.П.,суддів:Тагієва С.Р., Харечко Л.К.,при секретарі:Халимон Т.Ю.,за участю:представника відповідача та третьої особи Матвієнко Т.В., представника позивача - ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові цивільну справу за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" на рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 21 березня 2017 року в справі за позовом ОСОБА_7 до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання договору дійсним та визнання права на відшкодування заборгованості,

- третя особа - Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Кадиров Вячеслав Володимирович, -

в с т а н о в и в:

В апеляційній скарзі Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" просить скасувати рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 21 березня 2017 року та ухвалити нове рішення, яким в задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Оскаржуваним рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 21 березня 2017 року позовні вимоги ОСОБА_7 до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання договору дійсним та визнання права на відшкодування заборгованості задоволено частково. Визнано дійсним укладений 09 лютого 2015 року між ОСОБА_7 та Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" Договір банківського вкладу (депозиту) № 010-24500-090215 "Найкращий від Миколая" у гривнях. В іншій частині позову відмовлено.

Доводи апеляційної скарги ПАТ "Дельта Банк" зводяться до того, що при ухваленні рішення судом першої інстанції було допущено порушення норм матеріального та процесуального права.

Зазначають, що судом першої інстанції було проігноровано п.10.12 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, якою встановлено, що кошти на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть бути внесені вкладником готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. Кошти ж на рахунок позивача вносилися третіми особами - шляхом безготівкового внутрішньобанківського переказу, так званим "штучним дробленням" великого депозиту іншого клієнта банку, а саме фізичної особи - ОСОБА_9 Зазначена операція з перерахування грошових коштів з рахунку фізичної особи ОСОБА_9 на поточний рахунок позивача суперечить п.5.11. Правил банківського обслуговування фізичних осіб у АТ "Дельта Банк" , що є обов'язковим до застосування сторонами та встановлює, що зарахування на вкладний (депозитний) рахунок грошових сум для вкладника від третьої особи не допускається.

Також Банк зазначає, що судом першої інстанції не було враховано, що згідно ч.3 ст.38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними, зокрема, коли банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку. Таким чином, умови договорів банківських вкладів, за якими здійснювалися перерахування коштів на вкладні рахунки з рахунків інших фізичних осіб, що є одночасно кредиторами Банку, надають кредиторам-фізичним особам переваги перед іншими кредиторами, а тому такі договори є нікчемними з підстав, визначених п.7 ч.3 ст.38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

В поданих письмових поясненнях на апеляційну скаргу представник ОСОБА_7 - ОСОБА_6 просить апеляційну скаргу відхилити, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Звертає увагу апеляційного суду на те, що Порядок виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, а також дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі їх виявлення, було затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду від 26.05.2016 року №826 (набрало чинності 13 липня 2016 року), тобто до 13.07.2016 року така діяльність Фонду не була належним чином регламентована та не могла породжувати жодних юридично значимих наслідків. Також зазначає, що відповідачем вибірково цитується п.10.12 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, оскільки абзацем другим вказаного пункту передбачено, що на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше.

Заслухавши суддю - доповідача, пояснення представника відповідача та третьої особи Матвієнко Т.В., представника позивача - ОСОБА_6, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає відхиленню, а рішення суду залишенню без змін, виходячи з наступного.

З матеріалів справи вбачається, що 9 лютого 2015 року між ОСОБА_7 та Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" було укладено Договір банківського вкладу (депозиту) № 010-24500-090215 "Найкращий від Миколая" у гривнях, відповідно до якого банком було того ж дня залучено у якості розміщеного ОСОБА_7 депозиту суму у розмірі 200 000 гривень на строк до 08 серпня 2015 року. Для цілей вказаного договору банк відкривав вкладнику вкладний (депозитний) рахунок НОМЕР_1 (а.с. 6).

Крім того, між сторонами укладена додаткова угода №1 до договору № 010-24500-090215 від 09.02.2015 року, згідно якої сторони домовились п. 1.8 статті 1 Договору викласти в наступній редакції: "Зарахування вкладу на Рахунок здійснюється з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку Вкладника, відкритого в Банку, або шляхом перерахування з відкритого в Банку поточного рахунку іншої фізичної особи-резидента, або готівкою через касу Банку в день укладання Сторонами цього договору. Виключно для цілей цього Договору Сторони домовились, що п. 5.11 Правил до відносин, що виникають на підставі цього Договору, не застосовуються. У разі, якщо в день укладання Сторонами цього Договору не буде здійснено зарахування/перерахування коштів, що становлять суму Вкладу на Рахунок, цей Договір вважається таким, що не був укладений".

Кошти було внесено позивачем на відкритий Банком вкладний рахунок № НОМЕР_1 на умовах щомісячного нарахування Банком процентів на вказану суму із розрахунку 13 % річних. Згідно пункту 1.9 Договору, нараховані проценти за Вкладом мали виплачуватися щомісячно, починаючи з першого робочого дня місяця, що слідує за місяцем, в якому проценти були нараховані відповідно до умов цього Договору, а також у день повернення Вкладу в кінці строку дії цього Договору або в інший термін дострокового припинення дії цього Договору у випадках, передбачених цим Договором та Правилами, шляхом зарахування на поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись із використанням електронних платіжних засобів, відкритий на ім'я Вкладника в установі банку.

30.10.2014 року Постановою НБУ № 692/БТ "Про віднесення АТ "Дельта Банк" до категорії проблемних", Банк було віднесено до категорії проблемних на строк до 180 днів та з метою стабілізації діяльності Банку та відновлення його фінансового становища було запроваджено певну низку обмежень, в тому числі - заборонено здійснювати проведення будь-яких операцій за чинними договорами, що призводять до збільшення гарантованої суми відшкодування з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (а.с. 45).

02.03.2015 року Постановою Правління Національного банку України № 150 "Про віднесення публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 року за № 51 "Про запровадження тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк", згідно з яким з 03.03.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича (а.с.65-68).

Рішеннями виконавчої дирекції ФГВФО № 71 від 08.04.2015 року та № 147 від 03.08.2015 року строк здійснення тимчасової адміністрації було запроваджено на шість місяців та продовжено по 02.10.2015 року включно (а.с. 69-70).

02.10.2015 року Постановою Національного банку України № 664 відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації АТ "Дельта Банк" з 05.10.2015 року по 04.10.2017 року включно (рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 181 від 02.10.2015 року (а.с. 73-74).

Протоколом засідання Комісії з перевірки правочинів (договорів) за вкладними операціями АТ "Дельта Банк" від 15 вересня 2015 року було затверджено результати перевірки, якою виявлено правочини (договори) за вкладними операціями, що є нікчемними згідно п. 7 ч. 3 ст. 38 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (а.с.48-50).

01 жовтня 2015 року за підписом представника АТ "Дельта Банк" Сичевської Ю.К. позивача було повідомлено про те, що Договір банківського вкладу (депозиту) № 010-24500-090215 від 9 лютого 2015 року є нікчемним в силу ряду норм статті 38 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (а.с.9).

07.07.2016 року ПАТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 було повідомлено, що його включено до Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, лише в частині відсотків, нарахованих на умовах Договору на суму здійсненого позивачем вкладу - 2043,54 грн. (а.с.11).

Проценти за договором вкладу ОСОБА_7 отримав особисто 01 липня 2016 року, що підтверджується копією заяви про видачу готівки (а.с.12).

Задовольняючи позов в частині визнання договору дійсним, суд першої інстанції, проаналізувавши чинні нормативно-правові акти та умови спірного Договору дійшов вірного та обґрунтованого висновку про відсутність заборони на відкриття депозитного вкладу шляхом безготівкового перерахування коштів з поточного рахунку однієї фізичної особи - резидента на рахунок іншої фізичної особи - резидента, що відкриті в одному банку. За таких обставин суд першої інстанції дійшов висновку, що Договір банківського вкладу (депозиту) № 010-24500-090215 "Найкращий від Миколая" від 09 лютого 2015 року між ОСОБА_7 та Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" укладено у відповідності до вимог чинного законодавства.

Проаналізував підстави визнання правочинів нікчемними, що передбачені ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», і, зокрема, пункт 7 вказаної норми Закону, на який посилається представник відповідача та третьої особи - банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішнім документами банку, суд першої інстанції встановив відсутність наведених у зазначеній правовій нормі підстав для нікчемності укладеного між банком та ОСОБА_7 правочину. Та обставина, що гроші на вкладний рахунок ОСОБА_7 надійшли не готівкою, а з рахунку іншого клієнта банку - ОСОБА_9, який мав вклад на суму, що перевищує 200000 грн., не суперечить вимогам чинного законодавства, Правилам банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «Дельта Банк» та умовам укладеного договору, з урахуванням Додаткової угоди № 1 до Договору банківського вкладу про те, що за домовленістю сторін умови п. 5.11. Правил не застосовуються до відносин, що виникають на підставі цього Договору (а.с.7). Пунктом 5.11. Правил банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «Дельта Банк» було передбачено, що зарахування на вкладний (депозитний) рахунок грошових сум для вкладника від третьої особи не допускається, але Додатковою угодою, яка не визнана недійсною або нікчемною, передбачно виключення із вказаного правила для спірного Договору банківського вкладу (депозиту). Оскільки ОСОБА_9 є не кредитором, а вкладником банку, вимоги п.7 ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не порушені, оскільки зазначеним пунктом передбачено нікчемність угод, укладених з метою надання переваг (пільг) окремим кредиторам,а не вкладникам банку.

Отже, доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують.

Відмовляючи в задоволенні позову в частині визнання права на відшкодування заборгованості, суд першої інстанції зазначив, що ці вимоги задоволенню не підлягають, оскільки Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не був залучений до участі у справі в якості відповідача. Також суд першої інстанції зазначив, що вважає належним способом захисту прав позивача буде саме включення його до переліку вкладників ПАТ "Дельта Банк", які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, а після цього - і до загального Реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, оскільки спірний договір є дійсним. В зазначеній частині судове рішення не оскаржується.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 319 ЦПК України апеляційний суд, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" відхилити.

Рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 21 березня 2017 року залишити без змін.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили.

Головуючий:Судді:

Previous document : 66285827
Next document : 66297031