Decree № 65903800, 31.01.2017, Mykolayiv Circuit Administrative Court

Approval Date
31.01.2017
Case No.
814/2744/16
Document №
65903800
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Миколаїв

31 січня 2017 року Справа № 814/2744/16

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Лебедєвої Г.В., розглянувши в порядку письмового провадження в м. Миколаєві справу за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС в Миколаївській області до дочірнього підприємства "Юг-Інвест" товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Коллекшн Консалт" про стягнення з дочірнього підприємства "Юг-Інвест" товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Коллекшн Консалт" податкового боргу в сумі 8001,27 грн., -

ВСТАНОВИВ:

До Миколаївського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС в Миколаївській області до дочірнього підприємства "Юг-Інвест" товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Коллекшн Консалт" про стягнення з дочірнього підприємства "Юг-Інвест" товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Коллекшн Консалт" податкового боргу в сумі 8001,27 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що згідно розрахунку податкова заборгованість відповідача становить 8001,27 грн., яка ним у добровільному порядку погашена не була, у зв'язку з чим позивач звернувся до суду з вказаною позовною заявою.

Представник позивача до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином, надав клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження.

Відповідач до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив, жодних пояснень, заперечень проти позову, заяв до суду не надавав.

На підставі пункту 10 частини 1 статті 3, частини 6 статті 128 КАС України, суд вважає за можливе розглянути адміністративний позов в порядку письмового провадження, за наявними у справі матеріалами.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши обставини та факти, якими обґрунтовуються вимоги, перевіривши їх доказами, суд вважає, що адміністративний позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що дочірнє підприємство "Юг-Інвест" товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Коллекшн Консалт" (код ЄДРПОУ 37278893) зареєстроване як юридична особа 08.09.2010 року, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (а.с. 7) та знаходиться на обліку як платник податків в державній податковій інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області.

Згідно до ст.67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно п.15.1 ст.15 Податкового кодексу України (далі - ПК України) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до п.п.16.1.4 п.16.1 ст.16 ПК України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п. 36.1. ст. 36 ПК України податковим обов'язком визнається обов'язок платника податків обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом; крім того, п.36.5, ст.36 ПК України встановлено, що за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку відповідальність несе платник податків.

За дочірнім підприємством "Юг-Інвест" товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Коллекшн Консалт" рахується заборгованість з податку на додану вартість у сумі 7548,57 грн. та податку на прибуток приватних підприємств у сумі 452,70 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, заборгованість відповідача з податку на додану вартість виникла на підставі самостійно поданих податкових декларацій з податку на додану вартість за травень-вересень 2013 року, листопад-грудень 2013 року і січень 2014 року, в яких відповідачем самостійно визначено розмір податку в загальній сумі 6879,00 грн. (а.с. 9-24). Заборгованість сплачена частково в сумі 429,69 грн. Позивачем нарахована пеня в розмірі 2,26 грн.

Крім того, позивачем винесено податкові повідомлення-рішення, якими донараховані штрафні санкції, від 06.03.2014 року № 0003111501 на суму 42,00 грн., від 06.03.2014 року № 0003101501 на суму 35,00 грн. і від 19.06.2014 року № 0010602202 на суму 1020,00 грн. (а.с. 25-29). Податкові повідомлення-рішення надіслані відповідачу та ним не оскаржені.

Заборгованість відповідача з податку на прибуток приватних підприємств виникла на підставі самостійно поданої податкової декларації з податку на прибуток підприємств № 9091230035 від 14.03.2014 року за 2013 рік, в якій відповідачем самостійно визначено розмір податку в сумі 284,00 грн. (а.с. 30-31), однак сплачено лише 1,30 грн.

Крім того, позивачем винесено податкове повідомлення-рішення, яким донараховані штрафні санкції, від 19.06.2014 року № 0010612202 на суму 170,00 грн. (а.с. 32). Податкове повідомлення-рішення надіслане відповідачу та ним не оскаржене.

Згідно п. 56.1. ст. 56 ПК України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

У відповідності до п. 56.18. ст. 56 ПК України при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Правом на оскарження податкових повідомлень-рішень відповідач не скористався, а відтак на час розгляду справи вони є чинними та вважаються узгодженими.

Відповідно до п. 56.11 ст. 56 ПК України податкове зобов'язання, яке самостійно визначене платником податків, оскарженню не підлягає.

Таким чином, податковий борг відповідача складає 8001,27 грн.

Згідно п. 57.1 ст. 57 ПК України, платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, визначену у поданій ним податковій декларації протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п.59.1 ст.59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.4 ст.59 ПК України, передбачено, що податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем було направлено на адресу відповідача податкову вимогу форми "Ю" від 22.07.2015 року № 1013-25 на суму 8001,27 грн., яка була надіслана за юридичною адресою відповідача, але повернулась без вручення адресату (а.с. 34).

Відповідно до п. 42.2 статті 42 Податкового кодексу України документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові.

Відповідно до п. 41.2 ст.41 ПК України органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Відповідно до п. 20.1.34 ст.20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно з п.п. 95.1, 95.2, 95.3 ст.95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Враховуючи, що з дня надіслання податковим органом відповідачу податкової вимоги минуло 60 календарних днів, в першу чергу вживаються заходи щодо погашення податкового боргу платника податків за рахунок стягнення коштів, які перебувають у його власності, з рахунків платника податків у банках за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Таким чином, оскільки відповідач не сплатив податковий боргу у сумі 8001,27 грн., суд вважає, що позовні вимоги державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області обґрунтованими, а отже підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд виходить з того, що за ч. 2, 4 ст. 94 КАС України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз. У справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 2, 8-12, 69, 71, 158-163, КАС України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС в Миколаївській області до дочірнього підприємства "Юг-Інвест" товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Коллекшн Консалт" про стягнення з дочірнього підприємства "Юг-Інвест" товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Коллекшн Консалт" податкового боргу в сумі 8001,27 грн. - задовольнити.

Стягнути з дочірнього підприємства "Юг-Інвест" товариства з обмеженою відповідальністю "Кредіт Коллекшн Консалт" (код ЄДРПОУ 37278893) податковий борг у сумі 8001,27 грн. (вісім тисяч одна гривня 27 коп.) до Державного бюджету України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі до Одеського апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги на постанову суду одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя Г.В. Лебедєва

Previous document : 65903798
Next document : 65903812