Court decree № 63613087, 20.12.2016, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
20.12.2016
Case No.
922/4128/16
Document №
63613087
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 715-77-21, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

УХВАЛА

"20" грудня 2016 р.Справа № 922/4128/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Аюпової Р.М.

при секретарі судового засідання А.В. Васильєв

розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НВО "Ю Бі Сі - Промо", м. Харків до Товариства з обмеженою відповідальністю "Антарес Плюс", м. Харків про стягнення грошових коштів в розмірі 47040,00 грн. за участю представників сторін:

Представник позивача - ОСОБА_1, дов. від 11.01.2016р.;

Представник відповідача - ОСОБА_2 (керівник).

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "НВО "Ю Бі Сі - Промо", м. Харків, звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Антарес Плюс", м. Харків, про стягнення заборгованості в розмірі 33600,00 грн. та штрафних санкцій в розмірі 13440,00 грн. за договором підряду № 200515 від 20.05.2015р., укладеного між сторонами даного спору. Також позивач просить суд покласти на відповідача судові витрати.

Ухвалою господарського суду від 02.12.2016р. прийнято вказану позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 20.12.2016р. об 11:30 год.

20.12.2016р., через канцелярію суду сторонами надано заяву про затвердження мирової угоди (вх. № 43608), підписану повноважним представником ТОВ "НВО "Ю БІ СІ-ПРОМО" ОСОБА_1, який діє на підставі довіреності № 7 від 11.01.2016р., якою, зокрема представнику позивача надано право на укладання мирової угоди та директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Антарес Плюс" ОСОБА_2, в якій сторони, посилаючись на приписи ст. 78 ГПК України, просять суд затвердити мирову угоду, укладену між сторонами 20.12.2016р.

Присутні у судовому засіданні 20.12.2016р. представники сторін підтримали зазначену заяву, просили суд затвердити мирову угоду від 20.12.2016р. та припинити провадження у справі.

Розглянувши подану сторонами мирову угоду, судом перевірено повноваження осіб на вчинення дій, щодо підписання мирової угоди, тому суд вважає, що надана сторонами мирова угода не суперечить чинному законодавству, не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення заяви сторін, затвердження мирової угоди від 20.12.2016р. по справі № 922/4128/16 та припинення провадження у справі.

Суд звертає увагу сторін по справі на те, що наслідком затвердження мирової угоди, відповідно до п.7 ст.80 ГПК України є припинення провадження у справі та недопустимість повторного звернення до господарського суду із спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

За таких обставин, провадження у справі підлягає припиненню на підставі п. 7 ст. 80 ГПК України, оскільки сторони уклали мирову угоду і її затверджено господарським судом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 22, 78, п. 7 ст. 80, ст. 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву представників Товариства з обмеженою відповідальністю "НВО "Ю Бі Сі - Промо", м. Харків та Товариства з обмеженою відповідальністю "Антарес Плюс", м. Харків, про затвердження мирової угоди по справі № 922/4128/16 (вх. № 43608 від 20.12.2016р.) - задовольнити.

Затвердити мирову угоду, укладену між Товариства з обмеженою відповідальністю "НВО "Ю Бі Сі - Промо" (61157, м. Харків, вул. Селянська, 110, код ЄДРПОУ 33119392) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Антарес Плюс" (61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19, код ЄДРПОУ 34015748), текст якої викладений в наступній редакції:

" ОСОБА_3

м. Харків «20» грудня 2016 року

Дана угода укладена між Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «Ю БІ СІ - ПРОМО» (ЄДРПОУ 33119392, Позивачем у справі №922/4128/16), в особі юрисконсульта ОСОБА_1, що діє на підставі довіреності № 7 від 11.01.2016р., (надалі Позивач), Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34015748, Відповідачем у справі № 922/4128/16), в особі ОСОБА_2, що діє на підставі Статуту (далі - Відповідач) та, а разом Сторони, прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду даного спору миром і укладенням між Сторонами мирової угоди на наступних умовах:

1. Сторони домовляються між собою, що по даній мировій угоді Відповідач здійснює поставку Позивачеві колон направляючих Р-662.00 кількістю 2 шт. на суму 67200,00 грн., що становлять предметом договору № 200515 від 20.05.16 р. Строк поставки встановлюється в пять банківських днів, перебіг якого починається з наступного дня після затвердження судом даної мирової угоди. Після 30 календарних днів з дня поставки колон направляючих Р-662.00 кількістю 2 шт. на суму 67200,00 грн. та якщо вони будуть належної якості, сторони підписують акт приймання-передачі виконаних робіт.

2. Судові витрати покладаються на Відповідача.

3. Позивач зобовязується сплатити Відповідачу залишок несплаченої суми за договором № 200515 від 20.05.16 р. в розмірі 33 600,00 грн. (тридцять три тисячі шістсот грн. 00 коп.) із вирахуванням судового збору в сумі 1378,00 грн. (одна тисяча триста сімдесят вісім грн. 00 коп.), всього підлягає сплаті 32222,00 грн. (тридцять дві тисячі двісті двадцять дві грн. 00 коп.), протягом 5 банківських днів з дати підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

4. У разі не поставки Відповідачем колон направляючих Р-662.00 кількістю 2 шт. на суму 67200,00 грн. та/або якщо сторонами не було підписано акт приймання-передачі виконаних робіт у порядку п.1 цієї мирової угоди Позивач має право направити ухвалу суду про затвердження цієї мирової угоди до виконавчої служби для виконання шляхом стягнення з Відповідача суми боргу у розмірі 33 600,00грн. (Тридцять три тисячі шістсот грн. 00 коп.), яка була сплачена як передоплата за договором підряду № 200515 від «20» травня 2015 р., штраф в розмірі 13440,00 грн. (тринадцять тисяч чотириста сорок грн. 00 копійок) за прострочення виконання робіт за договором підряду № 200515 від «20» травня 2015 р., судовий збір у розмірі 1378,00 грн. (одна тисяча триста сімдесят вісім грн. 00 коп.) всього 48418,00 грн. (сорок вісім тисяч чотириста вісімнадцять грн.. 00 коп.) за вирахуванням здійснених Відповідачем платежів за цією мировою угодою, про що Позивач вказує у заяві про відкриття виконавчого провадження.

5. Просимо суд затвердити дану мирову угоду і закрити провадження в справі.

6. Дана мирова угода складена в трьох екземплярах, по одному для Позивача, Відповідача та для Господарського суду Харківської області.

Мирова угода набуває законної сили після її затвердження Господарським судом Харківської області.

7. Сторони з даною ОСОБА_3 угодою ознайомлені, заперечень не мають.

8. Наслідки припинення провадження у справі Сторонам розясненні та зрозумілі.

Позивач:

Представник ТОВ «НВО «Ю БІ СІ-ПРОМО»

по довіреності № 7 від 11.01.2016 р.: ОСОБА_1 (підпис)

«20» грудня 2016 року.

Відповідач:

ТОВ «АНТАРЕС ПЛЮС» ОСОБА_2 (підпис, печатка)

«20» грудня 2016 року."

Дана ухвала, відповідно до Закону України „Про виконавче провадження, є виконавчим документом та набирає чинності з дати її прийняття, тобто з 20.12.2016р., та може бути предявлена до виконання до 21.12.2019р.

Провадження у справі № 922/4128/16припинити .

Суддя ОСОБА_4

справа № 922/4128/16

Previous document : 63613079
Next document : 63613092