Court decree № 63023797, 28.11.2016, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
28.11.2016
Case No.
911/3779/16
Document №
63023797
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ - 32, вул. С. Петлюри 16 тел. 235-24-26

______________________________

У Х В А Л А

про порушення провадження у справі

"28" листопада 2016 р. Справа № 911/3779/16

Суддя О.В. Конюх, розглянувши матеріали

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Сантоме», м. Київ,

до відповідача приватного підприємства «Сільгосптехпостач», м. Бориспіль,

про зобов’язання вчинити дії

визнав подані матеріали достатніми для прийняття заяви до розгляду.

Керуючись ст. ст. 64, 65 Господарського процесуального кодексу України,

Суддя ухвалив:

1. Прийняти заяву до розгляду та порушити провадження у справі. Розгляд справи в засіданні господарського суду призначити на "19" грудня 2016 р. о 10:10. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С. Петлюри, 16).

2. Зобов’язати позивача додатково обґрунтувати позовні вимоги, зокрема документально обґрунтувати факт порушення прав позивача відповідачем.

3. Зобов’язати позивача подати суду:

- додаток 1 (акт приймання-передачі об’єкта оренди) до Договору оренди від 16.09.2016 № 01-09/16/а;

- оригінали (для огляду) усіх доданих до позовної заяви документів.

4. Зобов’язати відповідача подати: - оригінали (для огляду) та належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) Свідоцтва про державну реєстрацію, витягу з ЄДР;

- наявні у відповідача інші документи та докази, що стосуються предмету спору.

5. Запропонувати відповідачу подати відзив на позов з документальним та правовим обґрунтуванням заперечень;

6. Запропонувати сторонам вжити можливих заходів до врегулювання спору.

7. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 ГПК України, а пояснення по суті спору викласти письмово відповідно до ст. 32 ГПК України.

8. Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа – підписом її керівника з прикладенням печатки цієї організації). В разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом – подати копію наказу, рішення, розпорядження, протоколу тощо, або засвідчені належним чином витяги з них про призначення на посаду.

Викликати в судове засідання повноважних компетентних представників сторін.

Суддя О.В. Конюх

Інформація про права та обов’язки сторін.

Відповідно до ст. 22 Господарського процесуального кодексу України сторони, які беруть участь у справі користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Відповідач має право визнати позов повністю або частково, а також має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати зустрічний позов.

Відповідно до ст. 20 ГПК України сторони та прокурор, які беруть участь у судовому процесі, мають право заявляти відвід судді. Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору.

Згідно ст. 26 ГПК України треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються усіма правами позивача і несуть усі обов’язки позивача.

Згідно ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, користуються процесуальними правами i несуть процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підстави i предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, на відмову від позову або визнання позову.

Відповідно до ст. 74 ГПК України учасники судового процесу зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого в судовому засіданні судді, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

Згідно ст. 81-1 ГПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється на вимогу хоча б одного учасника судового процесу. У випадку неявки всіх учасників судового процесу фіксування судового процесу не здійснюється.

Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими для виконання на всій території України.

Previous document : 63023796
Next document : 63023798