Court decree № 62403123, 01.11.2016, Donetsk Circuit Administrative Court

Approval Date
01.11.2016
Case No.
2а/0570/2894/2012
Document №
62403123
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

про часткове відновлення повністю втраченого

провадження в адміністративній справі

01 листопада 2016 р. Справа №2а/0570/2894/2012

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Кравченко Т.О., розглянувши в порядку письмового провадження матеріали з відновлення повністю втраченого судового провадження в адміністративній справі № 2а/0570/2894/2012 за позовом Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків у розмірі 2 641,42 грн., -

встановив:

Відомості, наявні в програмному забезпеченні «Діловодство спеціалізованого суду» та Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчать, що в провадженні Донецького окружного адміністративного суду перебувала адміністративна справа № 2а/0570/2894/2012 за позовом Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків у розмірі 2 641,42 грн.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 12 квітня 2012 року позов задоволений; вирішено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» на користь Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності заборгованість по сплаті страхових внесків у сумі 2 641,42 грн.

Внаслідок незаконного захоплення 16 вересня 2014 року двох корпусів Донецького окружного адміністративного суду, розташованих за адресою: м. Донецьк, вул. 50-ї Гвардійської дивізії, 17, адміністративна справа № 2а/0570/2894/2012 була втрачена.

25 жовтня 2016 року до суду надійшло подання державного виконавця Краматорського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Василенко В.О. про видачу дубліката виконавчого листа у справі № 2а/0570/2894/2012.

З метою розгляду та вирішення по суті цієї заяви, відкрито провадження з відновлення повністю втраченого провадження у справі № 2а/0570/2894/2012, про що 27 жовтня 2016 року постановлена відповідна ухвала.

Про дату, час і місце проведення судового засідання сторони повідомлені з дотриманням вимог ст. 38 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Сторони явку своїх представників до судового засідання не забезпечили.

У зв'язку з неявкою представників сторін питання відновлення повністю втраченого провадження у справі розглянуто в порядку письмового провадження.

За приписами ч. 1 ст. 273 КАС України відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення або в якій провадження закрите, проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.

Втрачене судове провадження в адміністративній справі може бути відновлене за ініціативою суду, що визначено ч. 1 ст. 274 КАС України.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 278 КАС України під час розгляду справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані із справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження.

Ч. 1 ст. 279 КАС України передбачено, що на підставі зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Відповідно до ч. 2 ст. 279 КАС України у рішенні суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих до суду і досліджених у судовому засіданні за участю всіх учасників адміністративного процесу з втраченого провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з втраченого провадження.

Для відновлення повністю втраченого провадження у справі № 2а/0570/2894/2012 судом використанні електронні копії процесуальних документів, постановлених судом першої інстанції та наявних у програмному забезпеченні «Діловодство спеціалізованого суду», а саме: ухвали Донецького окружного адміністративного суду про відкриття провадження в адміністративній справі від 05 березня 2012 року; ухвали Донецького окружного адміністративного суду про зупинення провадження від 27 березня 2012 року, ухвали Донецького окружного адміністративного суду про поновлення провадження в справі від 12 квітня 2012 року, постанови Донецького окружного адміністративного суду від 12 квітня 2012 року, виконавчого листа виданого 27 вересня 2012 року.

Будь-які інші матеріали, що були предметом дослідження Донецького окружного адміністративного суду під час розгляду і вирішення по суті справи № 2а/0570/2894/2012 суду не надані.

Відповідно до положень ч. ч. 1-2 ст. 3 Закону України від 22 грудня 2005 року № 3262-IV «Про доступ до судових рішень» для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень - автоматизованої системи збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Процедуру формування та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень визначає Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 740 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 року № 1007) (далі - Порядок).

Згідно з абз. 4 п. 3 Порядку електронна копія судового рішення - складений в суді у вигляді електронних даних ідентичний судовому рішенню за документарною інформацією та реквізитами електронний документ, засвідчений електронним цифровим підписом особи, що підписала зазначене рішення, який може бути перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Відповідно до п.п. 6-7 Порядку копії судових рішень видаються в установленому законодавством порядку з обов'язковим їх внесенням до Реєстру. Електронні копії судових рішень є документами безстрокового зберігання.

П.п. 12-13 Порядку передбачає, що суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення. Електронні копії судових рішень надсилаються відповідальною особою апарату суду не пізніше дня, що настає після ухвалення (постановлення) судового рішення.

Відповідно до п.п. 17-18 Порядку адміністраторові Реєстру забороняється виключати судові рішення з Реєстру або вносити будь-які зміни до них. У разі виправлення відповідно до процесуального закону помилок, допущених у судовому рішенні, до Реєстру додатково вноситься електронна копія судового рішення з відповідними змінами.

Згідно з п.20 Порядку доступ користувачів до електронних копій судових рішень здійснюється безоплатно через офіційний веб-портал ДСА.

Для відновлення повністю втраченого провадження у справі № 2а/0570/2894/2012 судом використані електронні копії судових рішень, наявних у Єдиному державному реєстрі судових рішень, а саме: ухвали Донецького окружного адміністративного суду про відкриття провадження в адміністративній справі від 05 березня 2012 року (реєстраційний номер рішення 22088897), постанови Донецького окружного адміністративного суду від 12 квітня 2012 року (реєстраційний номер рішення 23549315).

Досліджені судом процесуальні документи свідчать, що у справі № 2а/0570/2894/2012 вчинені наступні процесуальні дії.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 05 березня 2012 року відкрито провадження в адміністративній справі № 2а/0570/2894/2012.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 27 березня 2012 року провадження у справі зупинено до 12 квітня 2012 року.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 12 квітня 2012 року провадження у справі поновлено.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 12 квітня 2012 року позов Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків у розмірі 2 641,42 грн. задоволений повністю.

27 вересня 2012 року виданий виконавчий лист у справі.

Зміст відновлених процесуальних документів, постановлених у справі судом першої інстанції, установлений на підставі їх електронних копій, наявних в програмному забезпеченні «Діловодство спеціалізованого суду» та Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зважаючи на те, що копії адміністративного позову та доданих до нього документів, заперечень відповідача проти позову, довіреностей представників сторін, судових викликів і повідомлень тощо, суду не надані, в повному обсязі відновити повністю втрачене провадження у справі № 2а/0570/2894/2012 не видається можливим.

Водночас, наявних копій процесуальних документів достатньо для розгляду та вирішення питання про видачу дубліката виконавчого листа.

З урахуванням наведеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового відновлення повністю втраченого провадження у справі № 2а/0570/2894/2012.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 165, 254, 273, 274, 275, 278, 279 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ухвалив:

1.Відновити з ініціативи суду повністю втрачене судове провадження в адміністративній справі 2а/0570/2894/2012 за позовом Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків у розмірі 2 641,42 грн. - в частині:

- ухвали Донецького окружного адміністративного суду про відкриття провадження в адміністративній справі від 05 березня 2012 року;

- ухвали Донецького окружного адміністративного суду про зупинення провадження від 27 березня 2012 року;

- ухвали Донецького окружного адміністративного суду про поновлення провадження в справі від 12 квітня 2012 року;

- постанови Донецького окружного адміністративного суду від 12 квітня 2012 року, якою вирішено:

«Адміністративний позов Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» про стягнення заборгованості по сплаті страхових внесків у розмірі 2 641,42 грн. - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство нерухомості «Візантія» (ЄДРПОУ 34749607) на користь Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і заборгованість по сплаті страхових внесків у сумі 2 641(дві тисячі шістсот сорока однієї) гривні 42 копійок, перерахувавши її на транзитний рахунок Краматорської міської виконавчої дирекції Донецького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у ПАТ КБ «Надра» номер 25608161242001, м. Київ, Центр, ЄДРПОУ 26081941, МФО 380764.»;

- виконавчого листа, виданого 27 вересня 2012 року.

2. Ухвала постановлена, складена і підписана у нарадчій кімнаті.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту постановлення.

Суддя Кравченко Т.О.

Previous document : 62403122
Next document : 62403124