Decree № 62160932, 19.10.2016, High Commercial Court of Ukraine

Approval Date
19.10.2016
Case No.
910/22677/15
Document №
62160932
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року Справа № 910/22677/15

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Козир Т.П. - головуючого, Губенко Н.М., Іванової Л.Б.,

за участю представників: Міністерства оборони України - Логіна Р.А. дов. № 220/246/д від 24 травня 2016 року, відповідача - Софійського С.Ю. дов. б/н від 1 квітня 2016 року та прокурора Коркішка В.М. посв. №027484 від 25 липня 2014 року,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві касаційну скаргу Першого заступника військового прокурора Київського гарнізону на постанову Київського апеляційного господарського суду від 12 квітня 2016 року у справі Господарського суду міста Києва за позовом Військового прокурора Київського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до ТОВ "Укрбуд девелопмент" про стягнення суми,

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2015 року Військовий прокурор Київського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України (далі - позивач) звернулось до ТОВ "Укрбуд девелопмент" (далі - відповідач) з позовом про стягнення 530592 гривень 16 коп. пені за порушення умов договору №227/ДКБ-354П від 8 вересня 20144 року.

Позовні вимоги обгрунтовані порушенням строку передачі квартир Міністерству оборони України з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, передбаченого п. 5.3 договору.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19 листопада 2015 року у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12 квітня 2016 року апеляційну скаргу Заступника військового прокурора Київського гарнізону залишено без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 19 листопада 2015 року залишено без змін.

У касаційній скарзі Перший заступник військового прокурора Київського гарнізону просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 19 листопада 2015 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 12 квітня 2016 року, передати справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Посилається на порушення судами попередніх інстанцій норм ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 526, 527 Цивільного кодексу України щодо обов'язковості виконання умов договору сторонами у належний спосіб.

Стверджує, що судами невірно застосовано положення Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень" № 868 від 17 жовтня 2013 року та роз'яснень деяких питань, пов'язаних з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно (лист Державної реєстраційної служби України № 9355/07-15-14 від 26 серпня 2014 року).

Зазначає, що у відповідності до вимог ст. 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" відповідач міг подати для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно наявні у останнього документи, не чекаючи їх надання від позивача.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідача та прокурора, обговоривши доводи касаційної скарги та вивчивши матеріали справи, суд вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що 8 вересня 2014 року між Міністерством оборони України (пайовик) та ТОВ "Укрбуд девелопмент" (забудовник) укладено договір № 227/ДКБ-354П на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна 30а, 30б, 30в, 32а, 32б, 32в, 34а, предметом якого є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме - квартири кількістю 65 шт, загальною площею 5360,6 квадратних метрів, у житлових будинках за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна 30а, 30б, 30в, 32а, 32б, 32в, 34а, відповідно до адресного переліку квартир (додаток 2), які забудовник зобов'язується передати, а пайовик оплатити у порядку і строки, визначені договором (п. 1.1 договору).

Відповідно до п. 5.1 договору забудовник зобов'язується ввести житлові будинки за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна 30а, 30б, 30в, 32а, 32б, 32в, 34а в експлуатацію та передати в них квартири уповноваженому органу пайовика в строк до 1 грудня 2014 року.

Пунктом 5.2 договору сторони погодили, що передача квартир уповноваженому органу пайовика здійснюється з оформленням акту приймання-передачі квартир за наявності документів, що підтверджують введення об'єкта в експлуатацію (нотаріально засвідченої копії сертифіката відповідності або декларації про готовність об'єкта до експлуатації) у термін не пізніше 1 грудня 2014 року.

Встановлено, що, починаючи з 4 листопада 2014 року по 7 листопада 2014 року, забудовник отримав на кожний з житлових будинків декларації про готовність об'єкту до експлуатації.

10 листопада 2014 року Міністерство оборони України та ТОВ "Укрбуд девелопмент" підписали акт № 1 прийому-передачі житла за адресою: Київська область, с. Гора, вул. Центральна 30а, 30б, 30в, 32а, 32б, 32в, 34а, що свідчить про своєчасне виконання останнім обов'язку щодо введення житлових будинків в експлуатацію та передачі в них квартир уповноваженому органу пайовика в строк до 1 грудня 2014 року.

Обгрунтовуючи позовні вимоги, Військовий прокурор Київського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України посилається на те, що відповідачем порушено строк передачі квартир Міністерству оборони України з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що є підставою для стягнення пені згідно умов договору.

Згідно п. 7.2 договору забудовник за несвоєчасне виконання взятих на себе зобов'язань за договором, а саме: порушення строків передачі квартир пайовику з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно за Міністерством оборони України сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості квартир, з яких допущено невиконання зобов'язань за кожну добу прострочення.

Відповідно до п. 5.3 договору реєстрація квартир у Державній реєстраційній службі України та обов'язкове оформлення права власності на нерухоме майно за Міністерством оборони України здійснюється забудовником за власний рахунок та у термін до 1 грудня 2014 року, зазначений у п. 5.2 договору.

Суд касаційної інстанції відхиляє посилання заявника касаційної скарги на порушення судами ст. 23 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", оскільки наведена норма в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, не містила положень щодо зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію у зв'язку з поданням не у повному обсязі документів для державної реєстрації, як зазначає заявник у скарзі, обгрунтовуючи наявність можливості у відповідача надати для державної реєстрації наявні у останнього документи, не чекаючи їх надання від позивача.

Відносини, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулює Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", відповідно до ст. 2 якого державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно абз. 1 п. 5 ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державна реєстрація прав є публічною, проводиться органом державної реєстрації прав, який зобов'язаний надавати інформацію про зареєстровані права та їх обтяження в порядку, встановленому цим Законом. Державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговості надходження заяв.

За п. 7 ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться за місцем розташування об'єкта нерухомого майна в межах території, на якій діє відповідний орган державної реєстрації прав, крім випадків, установлених абзацами другим і третім частини п'ятої цієї статті.

Перелік документів для здійснення державної реєстрації прав визначається постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень" № 868 від 17 жовтня 2013 року (далі - Порядок).

Згідно ст. 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та п. 13 Порядку державні реєстратори разом з оригіналами документів, що подаються з заявами у сфері державної реєстрації прав, приймають і копії необхідних документів, засвідчені в установленому порядку, які в подальшому долучаються до матеріалів реєстраційних чи облікових справ.

При цьому, за ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" однією з підстав відмови у державній реєстрації є звернення з заявою про державну реєстрацію прав неналежної особи.

Відповідно до наданих Державною реєстраційною службою України роз'яснень деяких питань, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (лист № 9355/07-15-14 від 26 серпня 2014 року) реєстрація прав на нерухоме майно проводиться на підставі належним чином засвідчених копій документів, на яких ставляться: відмітка про те, що така копія відповідає оригіналу документу, підпис, ініціали та прізвище уповноваженої особи, а також дата засвідчення копії.

Судами встановлено, що з метою забезпечення своєчасного виконання відповідачем свого обов'язку щодо реєстрації квартир у Державній реєстраційній службі України та оформлення права власності на нерухоме майно за Міністерством оборони України до 1 грудня 2014 року, забудовник 14 листопада 2014 року звернувся до пайовика з вимогою надати завірені належним чином копії документів для подання їх до Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області за місцем розташування новозбудованого об'єкту, а саме:

- відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- договір № 227/ДКБ-354П від 8 вересня 2015 року на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: Київська область, Бориспільській район, с. Гора, вул. Центральна 30а, 30б, 30в, 32а, 32б, 32в, 34а ;

- акт прийому-передачі житла № 1 від 10 листопада 2014 року.

Таким чином, виконання забудовником обов'язку щодо державної реєстрації прав пайовика на нерухоме майно обумовлене виконанням пайовиком обов'язку щодо надання документів, необхідних для здійснення реєстрації права власності, а отже, як зазначено судами попередніх інстанцій, у даному випадку має місце зустрічне виконання зобов'язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 538 Цивільного кодексу України виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку, є зустрічним виконанням зобов'язання.

20 листопада 2015 року пайовик надав: копії відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) завірені 19 листопада 2014 року за № 296, 298, 299 та копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи завірені 19 листопада 2014 року за № 280, 282, 283.

Відповідно до п. 12 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" датою і часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважається дата і час реєстрації відповідної заяви.

У реченні другому абз. 1 п. 5 ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" передбачено, що державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговості надходження заяв.

Статтею 15 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" передбачено, що державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днів (крім випадків, установлених частиною сьомою цієї статті) з дня надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію і передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.

З огляду на викладене, з метою забезпечення своєчасного виконання відповідачем свого обов'язку щодо реєстрації квартир у Державній реєстраційній службі України та оформлення права власності на нерухоме майно за Міністерством оборони України до 1 грудня 2014 року, як передбачено умовами договору, останній, як мотивовано зазначено судами, зобов'язаний своєчасно з урахуванням п'ятиденного строку, необхідного для реєстрації, тобто, не пізніше 21 листопада 2014 року, надати відповідачу весь пакет документів.

Судами встановлено, що повний перелік необхідних для здійснення державної реєстрації права власності на майно документів, а саме, належним чином завірені копії договору та акту прийому-передачі житла надані забудовнику 5 грудня 2014 року, тобто, з простроченням у 14 днів, що виключає можливість реєстрації права власності у строки, встановлені договором.

Оскільки 5 грудня 2014 року - п'ятниця, забудовник 8 грудня 2014 року - понеділок, зареєстрував у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно картку прийому заяви № 17831696 за реєстраційним номером 9307731 (житловий будинок 30б).

Заяви № 17835675 та № 17837197 разом з документами на державну реєстрацію права власності на житлові будинки 30а та 30в подані 9 грудня 2014 року, зареєстровані за номерами 9322730 і 9323649 відповідно.

На будинок 32а по вулиці Центральній в с. Гора Бориспільського району Київської області заява за № 18201874 зареєстрована за номером 9536768 22 грудня 2014 року.

На будинок 32б по вулиці Центральній в с. Гора Бориспільського району Київської області заява за № 18253253 зареєстрована за номером 9564195 23 грудня 2014 року.

На будинок 32в по вулиці Центральній в с. Гора Бориспільського району Київської області заява за № 18308458 зареєстрована за номером 9599685 24 грудня 2014 року.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 4 ст. 612 Цивільного кодексу України прострочення боржника не настає, якщо зобов'язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.

Згідно ст. 613 Цивільного кодексу України кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов'язку. Якщо кредитор не вчинив дії, до вчинення яких боржник не міг виконати свій обов'язок, виконання зобов'язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора. Боржник за грошовим зобов'язанням не сплачує проценти за час прострочення кредитора.

З огляду на викладене, місцевий та апеляційний господарські суди дійшли мотивованого висновку про те, що оскільки зобов'язання з передачі квартир Міністерству оборони України з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно є відстроченим на 14 днів, до 19 грудня 2014 року відсутні підстави вважати відповідача таким, що прострочив виконання зобов'язання за договором № 227/ДКБ-354П від 8 вересня 2014 року, та, відповідно, для стягнення з останнього пені у сумі 530592 гривень 16 коп.

Враховуючи наведені обставини, посилання заявника касаційної скарги на порушення судами попередніх інстанцій норм ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 526, 527 Цивільного кодексу України не знайшли свого підтвердження під час касаційного перегляду та спростовуються обставинами справи.

За таких обставин законні та обгрунтовані рішення та постанова судів першої та апеляційної інстанцій прийняті за повного встановлення усіх істотних обставин справи, перевірки доводів сторін, надання їм у сукупності належної правової оцінки та вірного застосування норм ст. ст. 538, 610, ч. 4 ст.612, ст. 613 Цивільного кодексу України, ст. 2, п. п. 5, 7 ст. 3, п. 12 ст. 15, ст.ст. 16, 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", а тому зміні чи скасуванню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 111-5, 111-7 - 111-9, 111-11 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу залишити без задоволення, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 12 квітня 2016 року - без зміни.

Головуючий Т. Козир

Судді Н. Губенко

Л. Іванова

Часті запитання

Який тип судового документу № 62160932 ?

Документ № 62160932 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 62160932 ?

Дата ухвалення - 19.10.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62160932 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 62160932 ?

В High Commercial Court of Ukraine
Previous document : 62160931
Next document : 62160933